Jeszcze na początku grudnia 2022 r. “Puls Medycyny” wezwij udział w postępowaniu ugrupowań reprezentowanych w Sejmie z postępowania o świadczenie procedur programowych w obszarze ochrony zdrowia z podziałem na: nakłady, zadłużenie szpitali, braki kadrowe, opłaty za studia, opłaty dodatkowe, składki dodatkowe, składki podatku ochrony zdrowia oraz finansowanie in vitro. PiS i KO – mimo próśb telefonicznych i mailowych – nie przesłały żadnych materiałów, dlatego ich w zestawieniu.

„Puls Medycyny” zapytał ugrupowania reprezentowane w Sejmie o najważniejsze założenia programowe w obszarze ochrony zdrowia.

Fot. Adobe Stock

  • Publikujemy pierwszą z trzech części zestawienia „Zdrowie w programach wyborczych”, nakłady na zdrowie oraz zadłużenie szpitali. Nie ma w nim dwóch grup ugrupowań w Sejmie, PiS i KO. Wielokrotne wprowadzenie materiałów nie przyniosło rezultatu – być może ochrona zdrowia nie jest na tyle ważne w ich programach, przez wykorzystanie jej trochę czasu i właściwy wyborcom najważniejsze założenie.
  • Dostarczenie przekierowania do systemu obejmuje wszystkie części dochodów państwa z akcyzy za wyroby tytoniowe i alkoholowe, opłaty cukrowe oraz hazardowej. Szpitale są najdroższym systemem ochrony zdrowia, w związku z czym należy tam skierować tylko chorzy, którzy nie mogą być skutecznie leczeni w ramach ambulatoryjnego – uważa Polska 2050.
  • Bez dodatkowej ilości środków w funduszu NFZ żadna reforma organizacyjna ochrony zdrowia nie skończy się. W przypadku rozpaczliwych prób ratowania zadłużonych, często znikają skutki porodowe i pediatryczne – oznacz Lewica.
  • Fundamentalne wdrożenie naszego systemu jest monopolizacją przez jeden podmiot (NFZ) i niewykorzystaniem systemu prawnego konkurencji. Reformowanie ochrony zdrowia należy zapewnić odpuszczenie na rynek prywatności i samorządowych ubezpieczycieli – ocenia Konfederacja.
  • Niedofinansowana ochrona zdrowia potrzebuje pilnego zasilenia, m.in. poprzez usunięcie środków ze składki rentowej – tak, aby odprowadzać składki z tytułu składki rentowej. Stanowczo sprzeciwiamy się upaństwawianiu szpitali samorządowych – podkreśla PSL.
  • Właściwe nakłady na zdrowie potrzebne być rzetelnie i realnie po uwzględnieniu. Zadłużenie szpitali brane pod uwagę ze względu na zbyt wyceny świadczeń – uwzględnienie Polskiej Partii Socjalistycznej.

Wybory parlamentarne w Polsce działają już w roku 2023 roku i przypadną w jednym z czterech terminów: 15 października, 22 października, 29 października lub 5 listopada. Na odpowiednie rozporządzenie w tym zakresie jednak jeszcze trochę państwa.

„Puls Medycyny” uznał, że rok wyborczy to dobra okazja, żeby sprawdzić partie, co mają do wspólnego Polakom w swoich programach jeśli chodzi o obszar zdrowia. Aby móc znaleźć propozycje, wyodrębniliśmy osiem kategorii – dodatkowo dla wszystkich ugrupowań. Niekoniecznie o solidne dane liczbowe, ale o ogólne założenie, dobro na przyszłość. Czego więc wyborcy mogą dokonać po faktycznych partiach w walce z chorobą?

Nakłady na ochronę zdrowia

Polska 2050: System ochrony zdrowia wymaga pilnego dofinansowania. W związku z koniecznością wydano na ten cel 7% PKB. Trzeba sprawdzić od zmiany metodologii obliczenia środków wskaźnika zdrowia (dziś obliczenie odniesienia jest PKB z dwóch lat, co powoduje, że rzeczywista kwota na zdrowie to nie 6%, jak według ministra Niedzielski, a 4,8%). Wprowadź więc wprowadzenie zmian metodologii, popraw dane we wzorze na PKB minus 1 rok np. na okres 2-3 lat, a następnie na PKB aktualne.

W latach wydawanych dalej rosnąć. Dyskutując o zwiększeniu nakładów na ochronę zdrowia należy przede wszystkim udowodnić przesunięcia w ramach systemu finansów publicznych. Dostarczenie przekierowania do systemu obejmuje wszystkie części dochodów państwa z akcyzy za wyroby tytoniowe i alkoholowe, opłaty cukrowe oraz hazardowej. Możliwe jest również finansowanie niektórych działań ze środków pochodzących z państwa w formie inicjatywy celowej. Dotyczy w zakresie zastosowania wysokospecjalistycznych oraz inwestycji inwestycyjnych w systemie i oddłużeniu podmiotów leczniczych. W przypadku poprawy sytuacji gospodarczej i ustabilizowania problemu, w pewnym momencie można wrócić do pytania o wysokość składki, która w Polsce jest na niższym poziomie (9 proc.) niż gdyby w sąsiedztwie Czechach (13,5 proc.) i sprawdzić system świadczenia z tytułu korzyści składkowych. Zmiany muszą być rozpisane na lata i nie mogą obciążać osób w trudnej sytuacji majątkowej.

warto zwrócić uwagę, że należy dodatkowo wesprzeć księgowość księgowości, że nie należy pobierać opłaty za zdrowie 6% PKB, to jeszcze w ostatnim czasie uchwalił nowelizację ustawy o zawodzie lekarza i dentysty, dzięki czemu przeniosła koszty kosztów części korzystania z państwa do NFZ (m.in. refundacja leków dla seniorów 75+ i kobiet w ciąży, działanie ratownictwa medycznego, zakup produktów leczniczych w ramach polityki systemu). Nowe zobowiązanie do przyjęcia NFZ 13 mld zł, które dziesięć na podstawie będzie obowiązywało z tytułu funduszu zapasowego. Spowoduje to dramatyczne przedstawienie losu pacjentów. Tego typu działania w przyszłości są niedopuszczalne. Musi się znaleźć czas kreatywnej księgowości w finansach publicznych iw systemie ochrony zdrowia.

Lewica: Konsekwentnie stoimy na określonym poziomie, że bez standardowego współczynnika środków w funduszu NFZ żadna reforma organizacyjna ochrony zdrowia nie skończy się pomyślnie. Obecny rząd nakładów PKB na zdrowie obniże do 2 lat, poprawiając w ten sposób sztucznie wartość tego wskaźnika, a wzrosty nakładów, które zaplanowały, są dalece składe. Proponujemy początek na początku do uzyskania tego wskaźnika – 7,2% PKB.

Konfederacja: Nakłady na opiekę zdrowotną w Polsce są zbyt, jednak samo ich mechaniczne podnoszenie nie polepszenie sytuacji. Konieczna jest całościowa, systemowa reforma ochrony zdrowia poprzez dostarczanie bonu zdrowotnego.

Fundamentalne wdrożenie naszego systemu jest monopolizacją przez jeden podmiot (NFZ) i niewykorzystaniem systemu prawnego konkurencji. Właściwe wzorce możemy znaleźć już za zachodnią i południową granicą – zarówno w Niemczech, jak iw Czechach obywatele mogą wybrać wielu osób prywatnych i ubezpieczonych. Opieka zdrowotna obu tych państw jest od dekady oceniana lepiej niż polska.

Reformowanie ochrony zdrowia należy umożliwić dopuszczenie na rynek prywatności i samorządowych ubezpieczycieli, których Polacy mogą kierować swoim składkiem zdrowotnym – w postaci bonu zdrowotnego finansowego z Polakiem państwa i przysługującego każdemu. Rozbicie monopolu NFZ i twojego ubezpieczeniaczycieli do konkurowania na konieczny pierwszy krok do naprawy systemu ochrony zdrowia.

PSL: Potrzebne są natychmiastowe wydatki wydatków publicznych na służbę zdrowia do 6,8% PKB. Niedofinansowana ochrona zdrowia potrzebuje pilnego zasilenia, m.in. poprzez usunięcie środków ze składki rentowej – tak, aby odprowadzać składki z tytułu składki rentowej.

Polska Partia Socjalistyczna: Właściwe nakłady na zdrowie potrzebne być rzetelnie i realnie po uwzględnieniu. Należy wprowadzić mapę potrzeb użytkowych – ile i jakich zastosowań potrzebuje nasze społeczeństwo w każdym roku. Następnie należy ustanowić sieć jednostek służby zdrowia, która będzie optymalna dla realizacji tych oddziałów: ambulatoryjnych, szpitalnych, jednodniowych itd. Najważniejsze – realnie wycenić wsparcie, aby ich realizacja nie odnosiła się do szpitalai. Otrzymamy dane, które uzyskamy, ile pieniędzy potrzeba systemowi. Ustalanie tego w odwrotnej ustalonej – czyli określonej, że mamy np. 6% PKB na zdrowie i do tego zbadamy finansowanie systemu – nie widać żadnego efektu, chyba że pomożemy te wartości porównać.

Zadłużenie szpitali

Polska 2050: Uważamy, że należy rozpocząć proces oddłużania szpitala, należy odwrócić piramidę postępowania leczniczego. Szpitale są najdroższym systemem ochrony zdrowia, w związku z czym należy tam skierować tylko chorzy, którzy nie mogą być skutecznie leczeni w ramach ambulatoryjnego. Zamiast tego istnieje obecnie organizacja wspierająca działalność w głównym właśnie na szpitalnictwie – zamiast na profilaktyce, podstawowym opiece państwowej i specjalistycznej opiece ambulatoryjnej. W celu odciążenia szpitali konieczne jest zastosowanie skoordynowanych oddziałów ambulatoryjno-szpitalnych, czyli tzw. szpitali dziennych. Byłyby to jednostki dziennego pobytu, które wykonywałyby w ciągu jednego dnia, przy pomocy wspomagania leczenia, wspomagania badań, leczenia i procedury w ciągu jednego dnia. Zakładamy również dodatek na poziomie powiatów Lokalnych Domów Zdrowia (LDZ). W LDZ w jednym miejscu przyjmowaliby prawidłowe ze sobą współpracujący z różnymi specjalizacjami. Można tam było wykonać szereg badań diagnostycznych, a także chorobę z nocnej i świątecznej służby lekarskiej. LDZ musi znaleźć się w ośrodku merytorycznego wsparcia dla lekarzy z mniejszej szkoły, szczególnie w przypadku poradni POZ na obszarze wykluczonym specjalistycznie.

Zaniżony poziom finansowania świadczenia pomocy technicznej zapewniającej wsparcie dla urządzeń medycznych, co prowadzi do likwidacji oddziałów nierentownych i zaniechania tworzenia nowych. Dlatego postulujemy zmianę wyceny procedury w ramach świadczeń gwarantowanych. Potrzebne jest wprowadzenie taryfikatora, który uwzględniłby realne ceny procedury, a także zamianę koszyka świadczeń gwarantowanych tak, aby zagwarantował dostęp do systemu zewnętrznego z punktu widzenia zdrowia, co do sfinansowania w ramach wprowadzenia środków. Wprowadzono również na początku wprowadzania pakietu reformy jednorazowej, ostatniej procedury oddłużeniowej szpitalai.

Lewica: Wystarczy wsłuchać się w głosy środowiska samorządowego, by pomóc, że wiele z tego, co szpitalnictwa nie wynika ze złego zarządzania jednostkami, az niewłaściwego zarządzania postępowaniem środków od strony państwa. Nieadekwatność wyceny procedury wybrzmiewa na każde zdrowie. Często jest tak, że słabiej w systemie wyceny działania jednostki o standard działalności, czyli szpitale powiatowe. W wyniku rozpaczliwych prób ratowania zadłużonych, często znikają skutki porodowe i pediatryczne. W związku z tym warto zwrócić uwagę na jedną stronę zadłużeniu i jego źródła, ale także przy reformie wyceny, aby udostępnić wykorzystanie na terenach poza kilkunastoma wielkimi miastami.

Konfederacja: Zadłużenie szpitali jest konsekwencją świadczenia usługowego całego monopolistycznego systemu opartego na NFZ. W ramach systemu jest problem nierozwiązywalny.

Zreformowanie systemu poprzez dostarczanie bonu, co sprawia, że ​​wysłanie ochrony zdrowia za pomocą mechanizmu rynkowego do konkurencji iw ten sposób będą obsługiwane w skuteczny sposób, co ograniczy problem. wszyscy Polacy zachowują dostęp do ochrony zdrowia.

PSL: Polskie Stronnictwo Ludowe przeciwko sprzeciwia się upawianiu szpitali samorządowych. Placówki te wymagają dofinansowania i oddłużenia, a nie zmiany właściciela czy zarządzającego. Proces oddłużania powinien nastąpić w oparciu o środki z państwa, na podstawie odpowiedniej ustawy.

Polska Partia Socjalistyczna: Zadłużenie szpitali brane pod uwagę ze względu na zbyt wysoką wycenę opieki zdrowotnej tnych w stosunku do rosnących znaków. Szpitale, po dokonaniu analizy z obszaru nakładów (mapa potrzeb, sieć jednostek realizujących świadczenia, wycena badań) powinny być natychmiast oddłużone.

Czytaj dalej…%%custom_html1%%