Tylko 5 proc. składanych do budżetów obywatelskich dotyczy zdrowia. Eksperci werset, że warto sięgać do tej puli, realizując m.in. programy profilaktyczne.

  • Od 2018 r. obowiązują nowe zasady dotyczące korzystania z pieniędzy w ramach funduszy budżetowych – przypomina Marek Wójcik ze Związku Miast Polskich
  • M.in. miasta na prawach powiatu są gotane do tworzenia budżetu obywatelskich w wysokości 0,5 proc. swoje dochody za ostatni zamknięty rok sprawozdawczy
  • Budżet obywatelski jest raport nowy źródło produkcji środków na finansowanie programów
  • Tkwią w nim wczesnego okresu wczesnego, jeśli chodzi o zadania dotyczące zdrowia – podkreślają eksperci

Samo rządów realizują rocznie setki bielizny zdrowotnych. Zagrożenie dla przyszłości wielu z nich może zająć się sytuacja finansowa samoobsługowe, co jest efektem ograniczania ich dochodów z powodu pandemii COVID – 19.

W tych warunkach trudniejodzi przychody samoom, decydować się na zajęcie związane m.in. z przygotowaniem i prowadzeniem programu polityki polityki. Warto szukać alternatywnych źródeł finansowania realizacji takich zadań.

Nowe reguły, dodatkowe pieniądze

Jednym z takich źródeł jest budżet obywatelski. To szczególne formy społeczne, bo w jej mieszkańcy w głosowaniu decydują corocznie o części wydatków gminy, powiatu czy województwa.

Marek Wójcik, ekspert ds. ochrony zdrowia, pełnomocnik zarządu ds. legislacyjnych w Związku Miast Polskich zmniejszenie, że budżetski jest niski poziom pozyskania, środki na realizację przez samorzdów zdrowotnych.

– Tkwią w nim wczesnego rezerwy, jeśli chodzi o finansowanie przedsięwzięć dotyczących ochrony zdrowia – pierwsze uwagi i przypomina, że ​​od 2018 roku obowiązują nowe zasady dotyczące korzystania z puli środków w ramach funduszy obywatelskich. – Te miasta nowe wymagania, inne między innymi na prawach powiatu, do tworzenia publicznego obywatelskich w wysokości 0,5 proc. swoje dochody za ostatni rok sprawozdawczy – tłumaczy ekspert.

Dodaje: – Ponadto w ogłoszonym 15 maja Polskim Ładzie kolejny 0,5 proc. tych ma dochody być – właśnie w ramach budżetu obywatelskiego – przeznaczane na zadania związane z ochroną życia. To również jest pula środków środków, pod które można „podpiąć” niektóre projekty z zakresu zdrowia publicznego.

Jedni już teraz, inni czekają

– Oczywiście, w przypadku finansowania obywatelskich do mieszkańcy wnioski dotyczące wniosków, na które otwarte przeznaczone są programy z tego źródła. Ich ocena oceniająca samorząd, a następnie poddaje pod głosowanie wszystkich wyrażających taką wolę mieszkańców – przypomina ekspert.

– Po drugie jednostka samorządu terytorialnego nie może być może nie realizować projektu, który spełnia kryteria formalne i został wybrany w głosowaniu mieszkańców – zaznacza znak Związku Miast Polskich.

– Z mojej analizy wynika, że ​​ok. 5 proc. składanych ostatnio rekreacyjnych do budżetu obywateli obywatelskich dotyczyło rozumianej ochrony zdrowia, łącznie ze sportem iacją. Są miasta, które już dość odważnie sięgają do tego źródła, ale w innych na razie tak jeszcze się nie dzieje – przyznaje Marek Wójcik.

Jak z kolei raporty Izabela Chorzelska, dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku, pierwszy projekt pilotażowy w ramach zastępstwa obywatelskiego w tym mieście został wdrożony w 2013 roku. Od tego czasu tego funkcjonowania ewolucji.

Przeważają inwestycje projektyne

– Na początku dotyczył 6 obszarów terytorialnych miasta. Obecnie mamy 35 dzielnic, w których można składać pojazdy projekty oświetleniowe. Poza tym są programy ogólnomiejskie (jako odrębna grupa, z osobną pulą ośrodków). W 2020 roku wprowadziliśmy też tzw. zielone – podaje dyr. Izabela Chorzelska.

– zarówno w projektach dzielnicowych, jak i w projektach dzielnicowych, jak również w projektach dzielnicowych, jak i w projektach dzielnicowych, jak również w projektach dzielnicowych, jak i te w projektach dzielnicowych, jak również w projektach dzielnicowych, w tym także w tym dobrostanem psychicznym, wsparcieywaniem aktywności, profilaktyką chorób – wylicza.

– Z jednej strony są na „twarde” możliwości inwestycyjne – na przykład ulepszenie, rozbudowę czy odnowienie infrastruktury – takie, jak chociażby postawienie siłowni na wolnym powietrzu czy boiska. Z drugiej strony mieszkańcy proponują finansowanie z budżetu obywatelskiego mieszkania „miękkich”, dotyczących np. wspierany psychologicznego – mówi Izabela Chorzelska.

I dodaje: – Jeśli chodzi o zadania najbardziej zesprzedaż publicznego, wśród pobrań w ramach budżetu obywatelskiego pojawiały się m.in. programy szczepień przeciwko pneumokokom dla najmłodszych mieszkańców Gdańska. Niestety, wśród głosujących nie zyskały jeden na tyle dużego poparcia, przez otrzymały dofinansowanie z tego źródła.

– Były też szanse umieszczenia defibrylatorów w miejscach. Jedno z takich zadań, dostępło, wsparcie mieszkańców i zostało zrealizowane. Co ważne, przedsięwzięcia, aby nie dotyczyło tylko sytuacji w postaci ulokowania defibrylatorów w przestrzeni publicznej miasta, ale również wsparcie z obsługi tych stron oraz generalnie – pierwsza pomoc – podsumowanie Izabela Chorzelska.

Niebawem będzie dostępny poradnik

– Współtworzenie i współuczestniczenie w procedurze pobytu obywatelskiego na integrację okolic podróży do nich, poprawiać komunikację oraz komunikację oraz mieszkańców z władzami samorządowymi, a także dochodzenie na lepsze poznanie potrzeb mieszkańców i ich opinii na temat prowadzonej polityki władz lokalnych – zaznacza Marek Wójcik, który jest autorem poradnika pt. „Samorządowe programy polityki i obywatelski. Związek, który ma przed sobą przyszłość ”.

Niebawem poradnik ten będzie dostępny na stronie internetowej projektu edukacyjnego Zdrowie Człowiek Profilaktyka .

– Ideą przygotowania tego poradnika ustanowienia samorządu wspierającego osoby zajmujące się przygotowaniem programów profilaktyki i promocji zdrowia wrządach terytorialnych, jak i mieszańców zgłaszających wnioski do budżetu obywatelskiego – informuje Marek Wójcik.

Wszystkie aktualne zanotowano podczas debaty online pt. “Aktualne możliwości pozyskania środków finansowych na programy zdrowotne. Praktyczne wskazówki i rozwiązania” (20 maja 2021 r.) w ramach projektu Zdrowie Człowiek Profilaktyka.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Czytaj dalej … %% custom_html1 %%