Materiał przygotowany przez Województwo Małopolskie

Zdrowie Małopolska jest dla nas semanii, stąd dalsze inwestycje w placówkach zdrowia. Przykładem dobrych zmian jest modernizacja Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu w Krzeszowicach, pierwsza uzdrowiska na ziemiach polskich. Cieszy się zainteresowaniem i uważam, że pacjenci z wyboru, a rola jest restaurowana w ramach wykonania i nowoczesnego leczenia. Funduszom Europejskimka ma teraz również tę opcję, aby poprawić poprawę sytuacji dla placówek placówek. Również historyczny moment dla mieszkańców Krzeszowic – mówi marszałek Witold Kozłowski.

Modernizacja polegająca na wybudowaniu nowego obiektu, w miejscu wyburzanych obiektów szpitalnych z latem 60. i 69. XX w. W celu uzyskania notyfikacji do wyburzenia się obecnie pracuje szpitalny rehabilitacji neurologicznej, kilka oddziałów rehabilitacji ogólnoustrojowej, uzależnione od ruchu oddziałów oddziałów szpitalnych, szpitalnych farmacji, biura nadzoru medycznego, nadzoru, nadzoru, konserwacji, magazynu, konserwacji medycznej) terapia zajęciowa, magazynowanie medyczne sprzedaż do kinezyterapii (sprzedaż rehabilitacyjna), basen rehabilitacyjny z szatniami, tłom sanitarny i higieniczny, hydroterapia, szatnia z portiernią i wejściem do stacji.

Nowy budynek zostanie funkcjonalnie, komunikacyjnie i kubaturowo połączony z innymi obiektami szpitalnymi. do wymagało częściowej przebudowy łącznika komunikacyjnego oraz tzw. nowego budynku szpitalnego w miejscu umieszczenia. Projektowany budynek będzie podpiwniczony, trzykondygnacyjny o wysokości do 12 m, a powierzchnia użytkowa użytkowa będzie ok. 3521 m2. Ostateczne parametry techniczne będą miały miejsce, w którym zostały umieszczone w dokumentacji projektowej, która umożliwi wykonanie po zakończeniu procedury wykonania inwestycji w celu wykonania inwestycji i wykonania inwestycji”.

Do Ten obiekt zostanie przeniesiony w całości szpitalu rehabilitacji neurologicznej oraz cały oddział szpitalny rehabilitacji ogólnoustrojowej. hydrokinezyterapia (baza rehabilitacyjna) z szatniami i pomieszczeniami sanitarnymi, terapia zajęciowa i układ przestrzeni domowej.

Powstanie także wejście główne do zestawienia z podjazdem dla karetek, szatnia dla pacjentów, dział przyjęć, rejestry lekarskie dla czytelnika oraz pomieszczenie pro-morte. dziale Rehabilitacji Neurologicznej oraz Oddziale Rehabilitacji Ogólnousstrojowej, znajdzie się łącznie 44 łóżek szpitalnych w pokojach 2 os. ja 3 os. z łazienka z łazienką oraz dyżurki, pielęgniarskie, salami medycznymi nadzoru, przestrzeniami zabiegowymi, przestrzenią około medycznym, kaplicą szpitalną.

Nowe gmach będzieumożliwienie możliwości działania. Istnieją w nim usługi medyczne w naprawie istniejącej, stacjonarna, fizjoterapia ambulatoryjna i rehabilitacja w oddziałach dziennych. Realizacja projektu nie zwiększenie liczby łóżek, udostępnienie Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu “Krzeszowice”.

Zwiększenie ulotki natomiast powierzchnia użytkowa części szpitala. Dzięki realizacji projektu zwiększamy się także powierzchnia zabiegowa co wpłynie na środki, środki i usługi medyczne. Powierzchnia użytkowa obiektów pozostających po wyburzeniach, tak jak dotychczas będzie używana aplikacja użytkowa. Dotychczasowe 4 i 5 osobowe pokoje pacjentów z łazienką dostępną z korytarza (budynek „D”) we własnym pokoju 2 i 3 osobowymi z własnym węzłem sanitarnym. szpitalu dotychczas nie były) zapasy uzupełnienia zapasu w uzupełnieniu do przyszłego geriatrycznej oraz rehabilitacji dziennej dla dzieci. model rehabilitacji poprzez cele (tzw. SPOC)