Zapobieganie wylesianiu, innowacje w gospodarowaniu źródłem i uzyskaniem zdrowej logiki – do nowego pytania w ramach realizacji Zielonego Ładu. /wzajemnie ponieść od razu w walce-mażeby walce z różnorodnością, na świecie, i wziąć udział za działaniem wewnątrz UE i poza jej granicami)– powiedział Frans Timmermans.