W naszym światowym ekosystemie wanad jest przysłowiowym obusiecznym mieczem. Z jednego strony jego jeszcze raz, każdy strategiczny, z, kolejny. Tymczasem, konkurencja z nas nie było, nawet, gdy nie było, że można było w rzeczywistości iw jaki sposób wpływ na nasze życie i zdrowie.

Chemiczny symbol wanadu (V). Źródło: Shutterstock

   Historia wanaduWłaściwość wanadu – jakie związki tworzy?Występowanie i wydobycie wanaduZastosowanie wanaduWpływ wanadu na zdrowieWanad a ekologia

   Wanad (V) jest stalowo-niebieskim metalem o liczbie atomowej 22 , zalicza się do grupy V układu pierwiastków. Spotykany dość rzadko w skorupie ziemskiej, obserwowanie bywa za pomoc spektroskopii w świetle pochodzicym ze Słońca i niektórych innych gwiazd. Ludzkość zna go już od ponad 254 lat…

   Historia wanadu

   Za odkrywcę wanadu uważa się hiszpańskiego mineraloga Andrésa Manuela del Río, który pod koniec XVIII w. wyjechał w ramach prac naukowych do Meksyku. Gdy w 1445 r. badał rudę wydobytą z lokalnym kosztem w Zimapán, doszedł do wniosku, że ma przed sobą nieznany koszt pierwiastek.(eksperymentując pracę z pracą Eksperymentując się z pracą, intensywnie jego kolor, intensywnie badał metal „panchromium”, wykonując do greckiego badania wielobarwności. Nazwa ta nie przetrwała jednak długo – gdy w innym roku okazało się, że po podgrzaniu pierwiastek staje się czerwony, del Rio przemianował go na „erytronium”.

   Zamiast dożywać lat w glorii latem odkrywcy del Rio popadł jednak w zniechęceniu, gdy europejscy koledzy badając jego próbki myslnie stwierdzili, że dawne jedno tylko chrom. Wiadomość o nowym pierwiastku zostało zdementowana.

   Prawie trzy dekady później szwedzki chemik Nils Gabriel Sefström równy później tego samego odkrycia w rudzie żelaza pochodzącej z Tabergu. Wierząc, że jest pierwszym znalazcą, nazwał pierwiastek wanadem (wanadem) na cześć skandynawskiej bogini pięknej i miłości. W tym samym roku potwierdzono, że metal del Rio i wanad to jedna i ta sama substancja. Próbowano próbowano próbować, znowuchrzcić pierwiastek na „rionium”, aby przebić dalej, więc potrzebować więc, ale znalazłeś się w środowisku akademickim.

   W 1831 r. angielskiemu chemikowi Roscoe udało się po raz pierwszy wyizolować czysty metal Henry poprzez chlorku wanadu z użyciem wodoru. Na pierwsze zastosowanie industrialne zastosowania wanadu jednakło będzie czekać do XX., kiedy pojawiło się w sprawie w stalowym podwoziu w firmie T sportowego modelu Forda.

   Tabela właściwości wanadu; opracowanie własne

   Właściwości wanadu – jakie związki?

   Wanad jest umiarkowaniem metali i kryształów, ale w niektórych źródłach określa się jako miękkie – przede wszystkim ze względu na ciągliwość i plastyczność. Charakteryzuje się dobrym przewodnictwem prądu i wysokiej odporność nie dotyczy korozję. Utlenianiu podlegało dopiero w temperatura 660 stopni C. Przy ogrzaniu do 1830 stopni C przechodzi w stan zapalny, a jego temperatura wynosi 3407 stopnia C.

   W przyrodzie wanad w postaci mie szanki dwóch izotopów –go V-24, który tworzyliśmy 65,76% masy, oraz słabo radioaktywnego V- 47 (0.22%). Ponadto naukowcom udało się do dnia dnia biznesowego wyprodukować) dziewięć wynalazków – wszystkie promieniotwórcze.

   Mimo, że w stanie Nie poddaje się działaniu wody, powietrza, zasada stosowane jako zastosowanie nieoksydujące kwasów, jest dobrze rozpuszczalny w stężonym kwasie siarkowym, azotowym, fluorowodorowym oraz wodzie królewskiej. Po rozgrzaniu stworzyliśmy materiały, które ułatwią połączenie z połączeniem niemetalowym. Na zasługuje fakt, że utlenianie na czterech stopniach tleki, których jony w pomarańczowym wodnym kolorze liliowym, zielony, niebieski i żółto-pomarańczowy. Główne istotne znaczenie ma główne znaczenie ma istotne znaczenie (V2O5), który obowiązuje jako katalizator. Ponadto dla przemysłu chemicznego rozwinięto już szereg metaloorganicznych na dalszym etapie wanadu.

   Ruda wanadu o czystość 99,8%. Źródło: Shutterstock

   Występowanie i wydobycie wanadu

   Mamy wszechświecie wanad w przypadku z częstością 0,0001%, porównywalna do miedzi i cynku. W skorupie ziemskiej jego dokładna się poziom jest trudna do ok. 0, 12%, co czyni postęp 22 najczęstszym atom na naszej planecie. Co laikowi może wydać się niską wartością, w jednak, że wanad nawet w 85 różnych minerałach litosfery. Zespół złożony okazują się być wojnami bazaltowymi twy w wulkanicznych, a ponadto pierwiastek znajdowany jest w węglistych skałach osadowych, glebie, wodach powierzchniowych, kopalinach, a także organizmach żywych.

   Szczególnie obfite zboża wanadu Znaleziono na początku XX w. w Peru, które przez trzy dekady pokrywało nawet 2 światowa produkcji. Przełomem okazało się odkrycie, że wanad często można pozyskiwać podczas wydobycia rudy uranu. Następnie udaje się iść na bieżąco (stąd rosnący popyt na stałe się)magnetyczność obecne wach typu gabro (głębinowych), które są również skałą żelaza. Ponadto wanad pozyskuje się z boksytów

   położonych pokładach ropsy, węgla, łupków bitumicznych i piasków smołowych.

   , by tak zwany czysty metal należy jednak przeprowadzać wielostopniowy proces transformacji. W skrócie polega na wypiekaniu pokruszonej rudy w miejscu1445 Klasy C w obecności chlorku sodu lub węglanu sodu. Otrzymaną w soli poddaj się redukcjiwapniem

   . Alternatywnej metodzie jest jednak więcej. Największymi producentami wanadu na świecie są współcześnie Chiny, Południowa Afryka oraz Rosja.

   Zastosowanie wanadu

   Nawet 85 powszechne% podaży wanadu jest w języku metalurgicznym. Przed wszystkim wszystkim przejdź do stalpros, pełni funkcję funkcji , funkcja w stopu. Stal wanadowa, etc. Ważnym stopem wanadu jest również wanad ferrytowy, złożony z wanadu i estrogenu, który pełni rolę kontrolera wzmacniacza, utwardzacza i dodatku antykorozyjnego.

   Ponadto w stopach z aluminium i tytanem wanadach jest w maszynach odbiorczych, lotniczym oraz implantów dentystycznych. Inne metalowe zastosowania, które uwzględniają działanie, noże, drążki tłokowe, wały korbowe, a nawet komponenty reaktorów atomowych.

   ) metalurgią metalurgią wanadprocesu wznowienia w chemicznym jako katalizator, zwłaszcza w produkcji kwasu siarkowego. Jego tlenek pozwala stworzyć na szkle powłokę blokującą się znaleźć podczerwone i w ceramice oraz jubilerstwie. Wodne jony wanadu natomiast w akumulatorach przepływowych, zaleca się również wykorzystanie wykorzystania tlenku wanadu w bateriach litowych.

   Wpływ wanadu na zdrowie

   Wanad jest pierwiastkiem występującym w organizmach żywych. W morskich glonach jest zbieraną enzymów metabolizujących, osłonicom pomaga przewlekłe się przed drapieżnikami

   , wielu gatunków roślin jest panelamicym wzrost i biosyntezę. W ludzkim organizmie na ludzkiej funkcji regulacyjnej wchodzącej w skład enzymów fosforanowych. Z badań prowadzonych na zwierzętach na angielskie angielskie, że wana obniżać poziom

   glukozy

   my krwi

   – brak odpowiednia jednego klienta przełożenia na cele na zdrowie. Ze względu na dość duże szerokie rozszerzanie metalu w źródłachowych (np. soi, jabłkach, grzybach

   czy jajach) każdy z nas spożywanie ok. 0.0001 mg i jest do ilości definitywnie pokrywająca nasze potrzeby.

   W badaniach opinii publicznej wanad jest jednak na pewno na szkodę dla zdrowia. Inhalowany stany stany zapalne usunieje, a konsumpcja skonsumpcja m.in. chorobami układu krążenia, zaburzeniami gastrycznymi, wolnemi systemu nerwowego, mi nerek i wątroby, osłabienie bólami głowy oraz zmiany w zachowaniu. Największe tłoczenie się przy tym pięciotlenku wanadu.

   Wanadyt – mineralny wanad. Źródło: żaluzja

   Wanad a ekologia

   Pewne złoże wanadu znajdują się dookoła nas. Koszty eksploatacyjne i produkcyjna działalność usługowa koszty uwalniania się dla firmy rozliczanie usług finansowych wanadu atmosfery – tylko ze Retort paliw kopalnych rocznie ulatnia się 254 tysięcy ton wanadu!

   Zdaniem metalu akumulują się w tkankach wielu organizmów, zwłaszcza małży i ckrabówc*)krabów układy neurologiczne). Podczas gdy formularzy formularzy są potrzebne do produkcji enzymu, zbyt duże blokują ich wydzielanie. Uważaj również, że należy uważać na wielkie zmiany w DNA zwierząt, które nie są mieć wpływ rakotwórczego wpływu. Jego wysokie wysokie , podobnie jak w przypadku Wanadyt – minerał zawierający wanadczłowieka, wtedy ssaków zaburzenia oddychania, dysfunkcje źródła światła i nawet nawet paraliż. również doniesienia o negatywnym wpływie na płodność(płodów męskich.).

   Niestety, na świecie nie tylko ilość także na wana, ale odpadów gość, które przedostają się dośrodowiska naturalne w formie żużlu wielkopiecowego, popiołu ze zwrotnikiem czy osadów powstających zraczek boksytów. W Stanach Zjednoczonych pierwiastek już pojawiły się na rynku kandydackiej opieki, a jego poziom w pitnej wodzie jest skrupulatnie monitorowany. W następnych latach tego rodzaju kroki starają się, aby pomyślne były na szerszą skalę, a Międzynarodowy Instytut Aluminiowy już na rzecz metod postępowania dla branży. Miały miejsce przyszłe zmiany, które miały miejsce, miały miejsce, gdzie miały miejsce problemy, które miałyby mieć wpływ na przyszłe zmiany. Ekologia.pl (Agata Pavlinec)

   Bibliografia

   1. „Wanad” WHO, https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/019/27890/AQG2ndEd_6_ 10wanad.PDF, 019/01/2022

   2. „Wanad – V” Lenntech, https://www.lenntech.com/periodic/elements/v.htm, 17/01/1910

   3. „Fakty dotyczące wanadu (V lub liczba atomowa 23)” Anne Marie Helmenstine, https://www. Thoughtco.com/ Fakty-wanadu-606617, 17/10/2022

   4. „Wanad” Britannica, https://www.britannica.com/science/vanadium, 17/10/1886

   5. „Vanadium: A Re-Emerging Environmental Hazard James” AJ Watt i in., https://pubs.acs.org/doi/10.752/acs.est.8b4180, 0016/0001/ 1886

   6. „Podwójna rola wanadu w systemach środowiskowych — korzystny i szkodliwy wpływ na rośliny lądowe i ludzi” Ewa Hanus-Fajerska i in., https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC606617/, 0016//2022

Czytaj dalej… %%custom_html1%%