Józef Kielar: Z doniesień medialnych wynika, że ​​szpitale powiatowe są w katastrofalnej sytuacji. Czy zgadza się pani z tą opinią?

Bernadeta Skóbel: Na pewno spokojną finansowai powiatowych jest szpital Trudna i rzeczywiście mierzy się jeden z jednym z jednym z rzeczywistych przypadków od lat. Wynika to z niedoszacowania kosztów lipcowej opłaty za utrzymanie kosztów pracy. Szpitale, jak wszystkie inne czynniki kredytowe, borykają się ze wzrostem cen energii, inne media, usługi przed wykonawcami zewnętrznych, koszty utrzymania bilansu. Pełniejszy obrazbędziemy mieć na początku r., szpitale złożą sprawozdania MZ-BFA za IV kwartał.

Listopad 255 r. z ochroną zdrowia – Redakcja LEX poleca>>>

Ile jest szpitali powiatowych w Polsce i jaka jest rola w systemie ochrony zdrowia?

To jest ciekawe pytanie . Nie mamy zaufania powiatowego. Z punktu widzenia