Senacka Komisja Zdrowia w poniedziałek (20 lutego) ustawę o Krajowej Sieci Onkologicznej wraz z poprawkami, które zawierają m.in. Zmiana standardu diagnostyki onkologicznej i leczenia onkologicznego.

Senacka Komisja Zdrowia w poniedziałek (20 lutego) ustawę o Krajowej Sieci Onkologicznej wraz z poprawkami.

Senacka Komisja Zdrowia w poniedziałek (20 lutego) ustawę o Krajowej Sieci Onkologicznej wraz z poprawkami.

iStock

  • 20 lutego zostało wysłane posiedzenie senackiej Komisji Zdrowia, podczas którego rozpatrzono ustawę o Krajowej Sieci Onkologicznej. Przypomnijmy: Sejm powołał ją pod koniec stycznia 2023 r.
  • Zarekomendowano wprowadzenie regulacji w sumie 45.
  • Poparto m.in. dotyczące zmiany równej opieki onkologicznej.
  • sejmowa Komisja Zdrowia przegłosowała ustawę o Krajowej Sieci Onkologicznej wraz z poprawkami.

– Choroby nowotworowe są objęte opieką w Polsce. Przyspieszyliśmy pracę nad ustawą o Krajowej Sieci Onkologicznej, bo pacjent nie może czekać na jej wdrożenie – powiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska i najważniejsze założenie Sieci:

– Jest to ustawa, której celem jest wyznaczenie jak wyodrębniona organizacja opieki onkologicznej, aby osiągnąć najwyższą jakość i bezpieczeństwo i leczenie onkologiczne. Krajowa Sieć Onkologiczna ma zastosowanie optymalizacja opieki onkologicznej.

– Priorytetem jest zapewnienie, że od miejsca pamięci, a także standardy diagnostyczno-terapeutyczne. Pozwolenie na jednakowe, wewnętrzne ścieżki pacjenta.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Krajowa Sieć Onkologiczna – MZ opublikowało „syntetyczny” raport z pilotażu

Czy pilotaż o KSO poprawi efektywność opieki onkologicznej?

Przewodnicząca senackiej Komisji Zdrowia senator Beata Małecka-Libera zapytano, czy podczas pilotażu zauważono poprawę skuteczności opieki onkologicznej.

– Czy to dobry ruch, że procedujemy ustawę, kiedy pilotaż Krajowej Sieci Onkologicznej jeszcze trwa? – poinformował.

– Pilotaż ułatwił i ułatwił dostęp do procedury – Waldemar Kraska.

– W czasie pilotażu diagnostyka i leczenie są zalecane na poziomie. Wnioski będą zawarte w rozporządzeniu, które dołączone będą do wpisu – dodaj.

Ile wydano na pilotaż KSO, jaka kwota jest właściwa na Sieć, gdy obejmuje całą Polskę?

Podczas ustalania kwoty wydaną na wykonanie pilotażu Krajowej Sieci Onkologicznej i tę przeznaczoną na wszystkie ośrodki, które wejdą do Sieci, gdy ustawa o KSO obejmuje już całą Polskę.

– Przez 4 lata naż wydano łącznie ponad 391 mln zł, w tym 74 mln na koszt wynikający z współczynników pilotażowych korygujących – powiedział Waldemar Kraska.

Senator Beata Małecka-Libera zapytała, jaką sumę przeznaczono na Krajową Sieć Onkologiczną na ten rok (wg badania ma wejście w życie 1 lipca 2023 roku).

Okazuje się, że na Sieć nie ma zarezerwowanych osobnych środków finansowych.

– Na ten rok na polską onkologię jest przeznaczony pół miliarda środków finansowych, by wspomóc ośrodki onkologiczne – doprecyzował Michał Dzięgielewski, dyrektor Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia.

Onkologia

Ekspercki biuletyn informacyjny z uwzględnieniem zastosowanych metod leczenia onkologicznych

ZAPISZ MNIE

– Od 1 kwietnia 2024 r., kiedy zacznie dodawać podział na SOLO I, II i III, będą dzielone pieniądze – dodał.

– Co w takim razie będzie się działo w 1 lipca 2023 r. a 1 kwietnia 2024 r.? – zapytała senator Beata Małecka-Libera.

– W tym czasie zbierane są różne dane w sposób podobny w całej Polsce, dzięki możliwości na podstawie kryteriów wybranych poszczególnych ośrodków – ocenia Michał Dzięgielewski.

– Dlatego w ramach procedury pilotażowej zbieranie danych odbywa się w ramach pilotażu. Teraz już ustawa powinna działać – powiedziała Małecka-Libera.

– W okresie dostosowawczym NFZ będzie kwalifikował ośrodki do Sieci – dodał wiceminister.

O zastosowaniu leczenia tego leczenia, a nie opinii pacjentów

– Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska skąd ankiety stosowania leczenia, gdzie ok. 90 proc. dobrze ją oceniać. O efekt leczenia w onkologii nie raport opinia pacjenta, czy został dobrze zaopiekowany – choć jest to ważne – lecz tego wyniku leczenia – poddanie się senator Alicja Chybicka.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Co gwarantuje Krajowa Sieć Onkologiczna, czego nie może być częścią pakietu onkologicznego?

Dodała, że ​​kolejki w zakresie centrów onkologicznych się zwiększą, bo pacjenci diagnozowani i leczeni do tej pory w naturze, które nie wejdą do Sieci, skierowani do tych oddziałów, które doprowadzą się w KSO.

Jakie przyjęto przyjęto, a które odrzucono?

W sumie zgłoszono 45 słuchaczy. Poniżej przedstawiamy niektóre z nich.

Pierwsza grupa dotyczy modyfikacji urządzenia diagnostycznego onkologicznego i leczenia onkologicznego, tak, aby umożliwić korzystanie z produktu każdego sztucznego, nie zaś żadnego nowotworu złośliwego lub miejscowo złośliwego i odnosi się do przypadków, gdy każdy lekarz stwierdza podejrzenie nowotworu. Poprawka ta jednogłośnie została naprawiona.

Następnie podąża do zniesienia skierowania koordynatora przez SOLO III poziomu. 5 osób było za przyjęciem tej sprawy, 1 przeciw.

Inna poprawka dążenia do tego, aby określić miernik nieunormowania, zgodnie z tym, że informacje dotyczące miernika mogą zawierać pomiary technik, używane narzędzia lub sposób i miejsca dokładne dane pomiarowe w określonym miejscu i czasie. (5 osób było za przyjęciem tej imprezy, 1 przeciw).

Następna dotyczy zmiany równorzędnej o opiece onkologicznej, tak aby zapewnić określony zakres, a także świadczenie paliatywne. (6 za, 1 przeciw).

Kolejna poprawka dotyczy również zmiany jednostki służby onkologicznej, tak aby określić zakres stosowania diagnostyki onkologicznej, leczenia onkologicznego lub postępowania na podstawie umowy z NFZ również w zakresie stosowania określonych jako świadczenia wysokospecjalistyczne. (5 za, 2 przeciw).

Inna poprawka dotyczy tego, aby SOLO I poziom nie miał obowiązku, lecz gdyby uzgadniać z interdyscyplinarnym zespołem terapeutycznym planu onkologicznego (5 za, 2 przeciw).

Komisja Zdrowia przegłosowała ustawę o Krajowej Sieci Onkologicznej. Za 2 osoby, 0 przeciw i 5 usłyszało się od głosu.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Krajowa Sieć Onkologiczna. „Syntetyczny raport końcowy do sygnału alarmowego. Nie mamy potwierdzenia, że ​​sieć działa”

Czytaj dalej…%%custom_html1%%