Mural, który pojawił się na jednej z warszawskich kamienic w ramach kampanii „(Z)mierz się z cukrzycą”, przypominając o potrzebie regularnych działań związanych z glukozy we krwi. Problem jest poważny, a jedna z głównych organizacji niezakaźnych ludzkości nabiera w naszym kraju rozpędu. Obecnie chorują na nią ponad trzy dzieci Polaków, a ich liczba stale rośnie.

Dla diabetyków inaczej się z cukrzycą ma dwa wymiary. Pierwszy dotyczy wprowadzenia produktu przez przewód pokarmowy, stosowania lekarstwa, uprawianie działania skutecznego, a drugi – wyższy dosłowny – w celu regularnych pomiarów połączenia glukozy we krwi. Przewlekły i nieuleczalny charakter przyczyn powoduje, że codzienny związek się do ogólnego i skutecznego zalecenia do uzyskania, wymagający działania siły woli i konsekwencji. Stawką jest jednak zdrowie i życie wielu Polaków, o czym przypomina kampanię „(Z)mierz się z cukrzycą”.

„Wielu diabetyków unikających regularnych pomiarów, różnych, użytych do zrozumienia zastosowania działania tej czynności. Codzienna kontrola poziomu glikemii nie pozwala ani na chwilę zapomnieć o tym, a otrzymasz wyniki czasami zmuszają do przedstawienia z obrazu, na którym ma się ochotę. Warto jednak włączyć zmianę do badania i sprawdzanie dodatku cukru we krwi należy wykonać jako element rutyny, jak mycie jelita, ao do pomiaru pomyśleć jak o sprzymierzeńcu, który pomaga w sprawdzaniu decyzji na drodze samoleczenia” – mówi Marta Rosińska, dyrektor generalny Roche Diabetes Care Polska, dystrybutor glukometru Accu-Chek Instant.

Mierzenie wskaźnika glukozy we krwi za pomoc glukometru i testów paskowych do podstawowego elementu zastępującego samokontroli, wspomagaj w cukrzyce. Podstawowy, ponieważ wyniki prawidłowo przeprowadzonego pomiaru dostarczają osobę chorej informacji, jak różne składniki dostarczają na poziom dodatku glukozy (posiłki, badanie fizyczne) oraz są dostarczane. Dzięki uzyskanym wynikom, diabetolog może zwiększyć skuteczność leczenia. Częstość badań ustalania glukometru lekarza, w zależności od rodzaju insuliny i sposobu leczenia (insuliną czy innymi lekami), jednak w wyniku wykonania jest kilka pomiarów w ciągu doby. Pomiar polega na nakłuciu palca w celu uzyskania kropli krwi, a następnie przeniesieniu jej na pasek testowy i odczytaniu wskazania cukru we krwi.

„Nowoczesne nakłuwacze mogą powodować odczucie bólu, mogą powodować głębokość nakłucia do typu skóry. Brak prawidłowej igły, która jest schowana w bębenku, zwiększenie komfortu pacjenta” – przypomina Marta Rosińska.

Pacjenci ze zdiagnozowaną cukrzycą typu 1 lub typu 2, czyli tacy, co regularna samokontrola, których nie mogą otrzymać glukometr , np. w poradni diabetologicznej lub w aptece. Okazuje się jednak, że chorzy otrzymują z tej możliwości nader często, gromadząc następne urządzenie „na zapas” lub wymieniając je w przypadku wyczerpania korzyści.

„Lekarz do oceny stanu pacjenta, który wykorzystuje wyniki – dokładnie te, które są dostarczane z jednego urządzenia. Różne glukometry mogą wykorzystywać nieco odmienne wyniki – standardowe pomiarowe stosowane w użyciu (w jakości EN ISO 15197: 15197) dopuszczają 5 proc. wyniki wynikające poza określonymi granicami. Na rynku są jednak dostępne glukometry, które przekraczają te wymagania, dostarczając dokładniejsze wyniki. Istotne jest też, aby sam pacjent przyzwyczaił się do jednego systemu, dzięki czemu ułatwi mu będzie regularną samokontrolę i skutki błędów” – zapewnia Marta Rosińska.

Dokładność badania zależy nie tylko od samego sprzętu. Pozostałości pokarmów, środki czy środki dezynfekujące na dłoniach pacjenta – to najczęstsze wyniki pomiaru. Dlatego tak ważne są higiena i bezpieczeństwo badań. Przed nakłuciem należy dokładnie wybrać dokładnie wodę, najlepiej ciepłą wodą, która dodatkowo zmiękczy opuszki palców i poprawiony przepływ krwi, a następnie dokładnie je wysuszyć. Testy paskowe oraz lancetowaty obowiązek stosowania w higienicznych opakowaniach, które zapewniają producentowi. Ważna jest też jednorazowość – pomiar do każdego nowego lancetu.

Mierzenie się z cukrzycą nie dotyczy poszczególnych pacjentów, u których zdiagnozowano tę jednostkę – w Polsce jest to aż 2,6 mln osób. Z szacunków Międzynarodowej Komisji Diabetologicznej (IDF) wynika, że ​​ok. 1,7 mln dorosłych Polaków z cukrzycą żyje bez jej rozpoznania. Przyczynia się do tego bezobjawowego charakteru choroby (charakterystyczny dla cukrzycy typu 2), który utrzymuje się wiele lat. Jak zapobiec powikłaniom, jakie mogą poczynić niewykryte i nieleczone choroby, warto wykonać badanie kontrolne glikemii raz na 3 lata lub w przypadku osób z grupy ryzyka.

„Na te dwa elementy – powszechność, ale choroby też niezwykłość osób, które się z nią mierzą na co dzień, zwracają uwagę na mural, który pojawia się na jednej kamienicy z c na warszawskiej Pradze, należy wykonać kampanię>>(Z)mierz się z cukrzycą

Nie do pominięcia są również inne elementy samokontroli jak dieta, aktywność fizyczna, kontrola obwodu czy badanie ciśnienia tętniczego. Ich przestrzeganie, w zależności od tego, jak wygląda sprawdzanie poziomu glikemii, pozwala skutecznie mierzyć się z aktywnością i mieć podgląd pod kontrolą.

„Diagnoza cukrzycy z wpływem zmienia codzienność, wpływ na relacje, niektóre rzeczy na pewno utrudnia i komplikuje. Ponieważ inne rozwiązanie nie istnieje – należy postępować z nią żyć. Cukrzyca dotykająca ludzi w różnym wieku – dzieci, nastolatków, dorosłych czy seniorów, a pacjent mierzący się z tą chorobą na co dzień, jest super bohaterem” – podkreśla Marta Rosińska.

Czytaj dalej… %%custom_html1%%