Przypomnijmy, Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodną z konstytucją przesłanianie, która jest możliwa w sytuacji, gdy “badania prenatalne lub inne przesłanianie medyczne wskazujące na duże prawdopodobieństwo dodatkowego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby jego życia (do chwili uzyskania przez płód zdolności do osiągnięcia życia poza organizmem kobiety) “.

Pozostały dwie inne przesłanki – aborcja jest nadal możliwa, gdy ciąża stanowi warunki dla życia lub zdrowia kobiety lub gdy powstaje w leczeniu czynu zabronionego (gwałt, kazirodztwo). Podstawy więc są. Lekarze jednak się boją. Nawet wtedy, gdy prawo dopuszcza aborcję, praktykowana jest spychologia – czego dotyczy medialna sprawa nastolatki, którą zciążą z gwałtownym, odsyłano od tego, co widzisz.

Tarapata Szymon, Zontek Witold: Prawnokarne skutki kary TK z 22.10.2020 r., K 1/20>>

Ciszewski Wojciech: Aborcja, niepełnosprawność i krzywda osób innych>>

– Jestem tzw. geriatryczną. Moja ciąża od początku było ciążą ryzyka. Zdecydowałam się oczywiście na badania prenatalne. Lekarz wprost powiedział, że jak wyjdzie coś źle, to najlepiej znajdź u sąsiadów – w Czechach lub na Słowacji – mówi jedna z czytelniczek Prawo.pl.

My robimy swoje jako kobiety, pomagamy jak możemy, nie tylko dostarczając tabletki “dzień po”, ale i załatwiając procedurę za granicą i to także przy tych przesłankach, które w Polsce są legalne, które są stosowane, ale nie są, bo się boją, nie chcą ryzykować swoją przyszłością. A jeśli nawet procedury są uruchamiane, trwają tak długo, że żadna kobieta nie chce ryzykować swoim życiem i zdrowiem – zdjęcie adwokata Danuty Wawrowskiej (Kancelaria Adwokacka – adwokat Danuta Wawrowska).

Krajobraz po burzy – efekt mrożący i “tajne” listy lekarzy

Na początek krótki rys historyczny. Tuż po wydanie 20 października 2020 roku przez Trybunał Konstytucyjny wyroku (opublikowany 27 stycznia 2021 r.), gdy ulicami przechodziły czarne protesty, aby włączyć przewód zasilający Andrzeja Dudy, przez włączenie przekierowania przewodu innego, zgodnie z tym przerwanie awarii również w sytuacji awaryjnej, gdy: badania prenatalne lub inne wskazanie medyczne wskazania na wysoką prawnie stwierdzone, że dziecko urodzi się martwe albo obarczone jest nieuleczalną chorobą lub wadą, co wiąże się z chorobą i bezpośrednio do śmierci dziecka, bez względu na działanie działania.

Czytaj w LEX: Kompetencje derogacyjne TK oraz ich prawnokarne skutki (refleksje na marginesie wyroku w sprawie K 1/20)>>

Czytaj w LEX: Spór o możliwość przerwania ciąży z perspektywy etycznej i filozoficznoprawnej (komentarz do wyroku TK w sprawie K 1/20)>>

Prawnicy krytykowali to, co widzieli, ale przede wszystkim zwracali uwagę, że jest dotknięta – zgodnie z orzeczeniem TK – tą samą wadą co poprzednia, czyli jest niekonstytucyjna. Potem plany nowelizacji ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i możliwościach przerwania ciąży ucichły i zaczęły się proza ​​życia.

Wszyscy chowają się w przemyśle, lekarze zasłaniają się tym, że jest to wyrok i nie może, bo są takie a nie inne przepisy, posłowie medycyny, że przecież wszystko jest jasne i powołują się właśnie na wyroku Trybunału Konstytucyjnego, a pan prezydent inicjatywę legislacyjną i tej pomocy nie służy. Tymczasem do czego zobowiązywało takie postawienie spraw przez TK? Właśnie do zmiany legislacyjnej albo wprowadzonej przez prezydenta albo przez Sejm. Nikt tego jednak nie zrobił, pozostawiono kobietom w zawieszeniu. Ci, którzy mają zastosowanie z powodu przypadków, nie wydają decyzji bo się boją konsekwencji, wskazują, że nie ma jasnych przepisów, które im na to pozwolą lub podadzą, co jest dozwolone a co nie. Nikt nic nie wie – wprowadzenie mecenas Wawrowska.

Maroń Grzegorz: Obywatelskie nieposłuszeństwo w świetle uzasadnienia wyroków sądowych. Komparatystyczne studium orzecznictwa polskiego i dziecka>>

Czytaj też: Dopuszczalność przerywania zawieszenia ze świadczeniami embriopatologicznymi w świetle Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych i praktyk Komitetu ONZ do spraw praw osób niepełnosprawnych>>>

Jakikolwiek sposób na działanie urządzeń w sytuacji wady letalnej płodu może być przesłanka pierwsza – pod wpływem oczywiście zagrożenia dla życia lub zdrowia kobiety. Przykłady z polskich szpitali pokazują jednak, że czeka się z często do ostatniej możliwej chwili. – A chodzić przecież o to, przez kobiety, którzy mają do czynienia z przypadkowymi zdarzeniami, mogli działać. Obecnie są pozbawienie takich możliwości, bo przepisy są niejasne. Tym bardziej, że chodzi nie tylko o wyrok, ale i uzasadnienie, które jest sugestią także dla tych, którzy potrzebują pomocy – dostarcza mec. Wawrowskiej. Podaję jeszcze inny przykład. – Jak to wygląda w praktyce w przykładzie na przykładach kobiet, które wychodzą z Ukrainy, a następnie nagle pojawiają się w Polsce nie chciano w stosunku do skróconej procedury, a więc pomoc na terenie Czech i Słowacji – zaznacz.

Organizacje żywieniowe kobiety posiłkują się m.in. listą tych lekarzy/lekarek, którzy chcą pomagać – oczywiście w sytuacjach, gdy przesłanki są obsługiwane. Co ciekawe, oni też nie chcą się ujawniać bo boją się represji.

Ewa Marcjoniak, adwokatka (Kancelaria Adwokacka adwokat Ewy Marcjoniak) stwierdziła, że ​​należy zadać wiele mniej spraw o świadczenia od szpitali/lekarzy, jak i oprócz lekarzy. – że z jednej strony (kobiet) jest to tym samym, że w przypadku wystąpienia skutków z wadami letalnymi kobiety przy pomocy organizacji profeministycznych wyjeżdżają do Czech, Niemiec, za granicą dokonują terminacji zawieszenia. Nie zaufania do polskich szpitali w takich sytuacjach, omijają je szerokim łukiem. Z tego punktu widzenia za konieczne uznanie uzupełnienia luki prawnej i przez przywrócenie usunięcia przesłaniania. Ponieważ w polskich placówkach pracownicy (z drugiej strony) pozostawiają postawę oportunistyczną i nie wymagają kłaść na szali swojej karier, pracy itp. – podsumowuje.

Grudecki Michał: O istocie przerwania ciąży (rozważania de lege lata i de lege ferenda w związku z artykułem M. Małeckiego)>>>

Czytaj też: Diagnostyka preimplantacyjna zarodków ludzkich in vitro a ochrona godności człowieka>>>

Lekarze się boją, choć nie mają czego

dr n. med. Maciej Jędrzejko, specjalista ginekologii i położnictwa, starszy asystent w Oddziale Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego, zwraca uwagę na dwie sprawy. – W cywilizowanych krajach chińskiego ciąże embriopatologiczne, czyli ciąże z wadami letalnymi (śmiertelnymi) oraz z innymi komponentami nieuleczalnymi uszkodzeniami systemu, odłącza się od założenia, jak potencjalnie może wystąpić co mniej zdrowia, w tym uszkodzenia zdrowia matki. Nawet jeśli nie zachodzi bezpośrednie zagrożenie życia, kobieta ma prawo tak naprawić – mówi.

Na polskich lekarzy działa “efekt mrożenia” orzeczenie TK, a do tego nie mają biegłości w niuansach terminologii prawniczej.

– Z kolei prawnicy nie komunikują się z lekarzem, że ci naprawdę nie mają się czego bać. W ustawie ustanawiającej użyto formułowania “jeśli ciąża stanowi podstawę zdrowia lub życia” – chodzi o słowo “lub” które, że przesłanki te są rozłączne, a zatem nie musi być zagrożeniem życia, aby ustanowić decyzję i wprowadzić oznaczenie terminację przepisów – wystarczy włączyć naprawa zdrowiaaby móc wykorzystać tę przesłankę w celu legalnej terminacji ciąży – mówi dr Jędrzejko.

I dalej, że w przypadku aborcji dodatku z wadami można podać wyłącznie „o zagrożeniu dla zdrowia i zdrowia oraz życia kobiet”. – I właśnie tego można się spodziewać po możliwym przerwaniu choroby – zarówno nieuleczalnie chorego płodu, jak i jego rodziców, na podstawie kilkucentymetrowego organizmu. W związku z tym terminacji ciąży embriopatologicznej nigdy iw każdym razie nie wolno wykonywać jako eugeniki, mającej na celu selekcję pożądanych cech i standardów gatunku. Aborcja medyczna nieuleczalnie chorej ciąży ma jeden jedyny cel: chroniczne zdrowie i życia matki – znak.

Czytaj: Wyrok TK szybko “wytnie” część legalnych aborcji i uruchomione karanie lekarzy​>>

Kozub-Ciembroniewicz Konrad, Szumiło-Kulczycka Dobrosława: Konsekwencje uchybień w obsadzie TK (uwaga na tle orzeczenia w sprawie K 1/20)>>

Usankcjonowanie “niechęci” do aborcji

Z kolei Anna Bergiel, adwokatka, Kancelaria Adwokacka Adwokat Anna Bergiel podkreśla, że ​​ustawa w Polsce wprowadza uprawnienia do przerwania ciąży zgodnie z zasadą nigdy tak naprawdę nie było w jaki sposób należy respektować.

To nie jest tak, że dobrze jest odpisać wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego w 2020 r. osoby, które są w ciąży i chcą przerwać zgodnie z ustawą[[o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży]- z uwagi na przesłanki określone w jej sztuka. 4a ust. 1 pkt 1 czy 3czyli zagrożenie życia lub zdrowia kobiety ciężarnej lub dostarczające go, że ciąża w procedurze czynu zatwierdzonego – nagle mają problem z egzekwowaniem tych przepisów. Przypomnę wyroku Trybunału Europejskiego Praw Człowieka w sprawie Alicji Tysiąc, który zapadł już w roku 2007, a który dotyczy właśnie realizacji jej prawa do przerwania zawieszenia zgodnie z ustawą na podstawie przesłanki zagrożenia zdrowia. Być może tutaj pojawił się dodatkowy efekt mrożący, ale problem nie jest nowy – oznaczono.

Jak to zrobić, jeśli Lekarz przepisu, że boi się wykonać aborcję w udowodnieniu o przesłankę zagrożenia życia lub zdrowia kobiety w ciąży, aby stworzyć problem czy nie boi się konsekwencji swojego zaniechania i odmowy przerwy w zawieszeniu, jeśli w tego dojdzie do zagrożenia życia lub zdrowia kobiety, albo nawet utraty tego życia. – To nie jest sytuacja czarno-biała – zaznaczył.

dr hab. Grzegorz Wierczyński prof. Uniwersytetu Gdańskiego przesłane, że w przypadku tym – uchylenia jednej z przesłanek legalnej aborcjiproblem jest jeszcze jeden, bo na brak regulacji prawnej ofensywa populizmu bioetycznego. – Chodzi o aktywność tych wszystkich organizacji, które opowiadają się “za” tym tragicznym wyrokiem i przedstawiają taką sytuację, że lekarze boją się skutecznego działania mimo drugiego dodatkowego przesłania – podsumowuje.

————————————————– ————————————————– ————–

Linki w wersji artykułu mogą kierować bezpośrednio do źródła dokumentów w programu LEX. Aby móc przeglądać te dokumenty, konieczne jest zaloguj się do programu. Dostęp do treści dokumentów w programie LEX jest zależny od posiadanych licencji.

Czytaj dalej…%%custom_html1%%