Sakrament pokuty i pojednania nie polega na pierwszym rzędzie na „rozliczeniu się” z grzechów, ale ma być terapią oddziałującą na całokształt mojej egzystencji. Idzie w nim nie tylko o „długich” w postaci grzechów.

Zdrowie, jakie odzyskujemy w sakramencie pokuty i pojednania, nie polega jedynie na pozbyciu się grzechu, ale jego istotą jest uzdolnienie do duchowego i pomnażania dobra.

Sakramenty życie

Przez chrzest, bierzmowanie i Eucharystię pobieramy w Chrystusie nowe życie dzieci Bożych. Ponieważ jednak prowadzimy życie pokusie do złego, cierpieniu, chorobom i śmierci, to owo nowe życie dzieci Bożych niejednokrotnie ulega w nas osłabieniu lub wręczamy ślady je z wymienianych grzechów (por. KKK

).

SPOWIEDŹ