Nie tylko w Polsce, ale także na całym świecie rośnie liczba diagnoz dotyczących spektrum autyzmu. Czy to, że rozwój jest rzeczywiście coraz bardziej powszechny, a może uznać, że stawiane jest nieco na wyrost? Dlaczego w Polsce są tak dużym dzieckiem w województwie świętokrzyskim?

Fot. PAPKA Fot. PAPKA

Nie da się stwierdzić, że zdiagnozowanych dorosłych osób z autyzmem lub zespołem Aspergera jest zdecydowanie mniej niż dzieci. Jak widać statystyki, jeszcze w latach 80. autyzm powstało u jednego dziecka na 2 tys., a obecnie u jednego na 100 dzieci. W Unii Europejskiej osób w spektrum autyzmu jest około 5 mln (0,6 proc. mieszkańców). W Polsce orzeczka się niepełnosprawność z tego powodu od 2010 roku. Dlaczego tak się dzieje?

„Blisko jednej piątej osób niepełnosprawnych w wieku do lat 16, to właśnie osoby autystyczne lub z zespołem Aspergera” – jako Najwyższa Izba Kontroli w zakresie informacji dotyczących wsparcia osób z autyzmem i zespołu Aspergera w przygotowaniu do funkcjonowania.

Czy mamy do czynienia z „nadreprezentacją”?

Wiceminister rodziny i członek zespołu ds. osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik stwierdził pod koniec 2020 roku, że mamy do czynienia z „ogromną nadreprezentacją dzieci z zespołem Aspergera”. Czy naprawdę tak żartujesz?

Z danych Narodowego Funduszu Zdrowia wynika:

 • w 2021 roku osoby z rozpoznaniem autyzmu i zespołu Aspergera do 17 lat było w Polsce blisko 74 tys.;
 • w 2020 roku prawie 62,5 tys.,
 • w 2019 roku blisko 57 tys.

Zdaniem dr Barbary Barteczki-Eckert, psychiatria dzieci i młodzieży, wstępna diagnoza, jest ich i tak za mało. Pomyśl ona, że ​​wydawane są one za rzadko i często za późno, i nie na wyrost.

– Nierzadko mamy do czynienia z dzieckiem, gdy do gabinetu psychologa czy psychiatry trafia młody człowiek z wieloma urazami przez niezrozumienie w domu, wydarzenia w szkole, przemoc rówieśniczą, czasem także seksualną. Osoby te mają często za sobą próbę samobójczą, hospitalizację i całą masę psychiatrycznych diagnoz oraz poważne, nieskuteczne leczenie. Potrzeby diagnostyczne są źródłem, a dostępność do urządzeń i urządzeń ułatwiona – wynika z ich liczby. Diagnozy z całym skutkiem na wyrost wydawane nie są, wręcz przeciwnie – dzieci często są “niedodiagnozowane”, a spektrum nie występuje “wyłapane” w badaniu – uwzględnia specjalista.

Olbrzymie stwierdzenie w diagnozach między województwami

Ministerstwo Edukacji i Nauki przekazo, że do końca września 2022 roku orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na zaburzenia ze spektrum autyzmu w Polsce 82 199 dzieci i młodzieży. Najwięcej było ich na Mazowszu (21 710) i Śląsku (11 158), a mniej w woj. lubuskim (1 241). Od obsługiwanego roku szkolnego 2021/2022 przybyło blisko 15,9 tys. dzieci z orzeczeniami. Porównując dziesięć lat z poprzednimi latami szkolnymi, to jest on rekordowy.

Z roku na rok pojawia się coraz więcej orzeczeń:

 • my w 2014 roku było ich specjalne ponad 17 tys.,
 • w 2015 roku blisko 22 tys.,
 • w 2016 roku prawie 28 tys.,
 • w 2017 roku już 34,4 tys.,
 • w 2018 roku – 40,9 tys.,
 • w 2019 roku – 48,2 tys.,
 • w 2020 roku – 55,8 tys.,
 • w 2021 roku – 66,3 tys.,
 • w 2022 roku – prawie 82,2 tys.

W podręczniku metodycznym „Standardy przebiegu oceny funkcjonalnej oraz wsparcie wsparcia edukacyjno- specjalistycznego…” wydanego w 2022 roku na zlecenie ministerstwa Edukacji i Nauki przez Wydawnictwo KUL 0-18 lat z ASD w Polsce do ok. 73,1 tys.

Jeśli chodzi o Mazowsze, to najwięcej dzieci wspiera wsparcie, ponieważ na spektrum było w 2022 roku w szkole podstawowej. Do blisko 12,4 tys.; w przedszkolach – 5,8 tys.; aw szkół ponadpodstawowych (w tym branżowych i muzycznych) – 3,5 tys.

Zestawienie wyglądu przez Serwis Zdrowie widaćo m.in., że w bieżącym roku szkolnym 2022/2023:

 • na Mazowszu orzeczenie o specjalne kształceniu miał 22 dzieci na 1000 w wieku przedszkolnym i szkolnym (3-19 lat),
 • na Dolnym Śląsku był do 13 na 1000;
 • na Podlasiu 16 na 1000,
 • na Opolszczyźnie 11 na 1000,
 • na Podkarpaciu 15 na 1000,
 • w woj. lubuskim – 8 na 1000.
 • W wybranych województwach jest więc od 0,8 proc. zrób 2,2 proc. dzieci i młodzieży.

W literaturze ocenia się, że zaburzenia ze spektrum autyzmu ok. 1 proc. w całości. Bazując na tym, że można znaleźć źródło, że na Mazowszu diagnoza jest zbyt dużo, aw Lubuskiem – za mało. trzeba jednak zadbać o to, że wśród dorosłych osób ze spektrum autyzmu jest mniej niż w przypadku dzieci i młodzieży.

„Analizy danych epidemiologicznych z wielu lat wskazujących na stały trend wzrostowy odsetka osób z diagnozą spektrum autyzmu. Ma na połączeniu m.in. z najwyższym współczynnikiem składników, wykrywalnością, źródłem wiedzy profesjonalistów i rodziców na temat trudności rozwojowych dzieci, a także stopniową poprawą dostępu do usług diagnostycznych”

Ważna rola rodziców i dzieci osób

Otoczenie i sami rodzice usprawiedliwiają odbiegające od normy zachowanie dziecka buntem, wycofaniem, a nawet cechami charakterystycznymi. Granica poza spektrum autyzmu a osobowością – szczególnie w przypadku osób, które dobrze funkcjonują – bywa bardzo cienko. Dziesięć aspektów, które należy rozpoznać. Dodatkowo czujność usypia fakt, że niektóre dzieci rozwijają się dobrze i dobrze, pomagają szybko od swoich rówieśników, mają swoje pasje, potrafią pięknie wysławiać. Ponadto pandemia Stał się dobrym argumentem, tłumacząc zagubienie, trudność w relacji z rowieśnikami, unikanie kontaktu i zatracanie się w naszym własnym świecie, a nie widzisz drugiego dna.

Mimo tych wszystkich kwestii, nie da się udowodnić, że diagnoza z roku na rok przybywa, również na świecie. Na pewno za tym wzrost świadomości, lepsze rozeznanie, jeśli chodzi o to, co pokazuje się za neuroatypowością, zmiana oznakowania cech ze spektrum autyzmu w ocenie DSM-5 (wcześniej oddzielnie traktowano autyzmzespół Aspergera, dziecięce koszty dezintegracyjne oraz całkowite koszty rozwojowe).

– Dużą grupę oddziałów też samorzecznicy – pomocników ludzi w spektrumu autyzmu, którzy indywidualnie reagują swoim rozpoznaniem i którzy obalają mity o autystycznym geniuszu, kierują się w kącie i rozwiązującym prostym równaniem matematycznym czy niewerbalnym “dziecku za szybą”. Osoby, które często mają pracę, rodzinę, przyjaciół, ale zdecydowały o tym, że mają swoją trudną historię od dzieciństwa, w okresie dojrzewania, dorastania do samodzielności. Do jednego zwracają uwagę na przeoczone przez specjalistów, czy też rodziców symptomy spektrum – wyjaśnia dr Barteczka-Eckert.

Diagnoza – wybrana droga

Pewne symptomy pojawiające się mogą już pojawiać się później. Ale zdarza się też tak, że diagnoza pojawia się nagle w nagłym przypadku, gdy „dziecko próby popełnienia samobójstwa lub okalecza się i oddział na oddział normalnego postępowania psychiatrycznego”.

– Świadomość młodego wieku. Jest co prawda coraz więcej w obsłudze osób, które dostrzegają częstotliwości częstotliwości, szczególnie u dziewczynek, bo z tym jest większa trudność, ale jest też wielu jeszcze specjalistów, którzy nazywają starą datę. Dla nich to, że dziecko patrzy w oczy i powiedziało, gdy wchodziło do gabinetu „dzień dobry”, przekreśla możliwość bycia osobą w spektrum autyzmu. Diagnozują inne choroby bądź zaburzenia, pomagając wszystko, byle nie spektrum autyzmu – podkreśla Izabela Hnidziuk-Machnica, dyrektorka Fundacji AleKlasa, która od 10 lat wspiera rodziców dzieci ze spektrum.

Dodaje, że oczywiście są kompetentni lekarze oraz psychiatrzy, którzy bazują na wiedzy trafnie stawiają diagnozę, jednak nadal trzeba mieć duże szczęście, by na takie trafić.

ASD w gabinecie

W naszych realiach postawienia diagnozy rozpoznaje się często kilka miesięcy, a potwierdzono, że w kilku nieodległych czasowo spotkaniach. Rodzice z dzieckiem na pierwszą wizytę nawet rok.

Dr Barteczka-Eckert przyznała, że ​​droga diagnostyczna róż bywana, bo dziecko do lekarza psychiatry może znaleźć już wstępną diagnozę u psychologa czy pedagoga albo też może być jego pierwszą wizytą u specjalisty.

Ekspertka dostarczona również w teorii dotyczącej choroby – krok po kroku – diagnoza spektrum autyzmu. Podkreślam, że nie jest to żadną miarą, ale ścieżką neurorozwojową, której według człowieka od urodzenia, przez całe swoje życie, rozwija się.

– Spektrum może towarzyszyć różnym nieprawidłowościom natury psychiatrycznej, dlatego samo w sobie choroba nie jest. Powinien być zdiagnozowany przez zespół. Najlepszy by był to psycholog, pedagog, czyli osoby, które mają doświadczenie w diagnozowaniu spektrum autyzmu, a na końcu osoba, która ma upoważnienie do potwierdzenia lub również wykluczenia diagnozy terapeutycznej, czyli lekarza psychiatry dzieci i młodzieży – wyjaśnienie dr Barteczka-Eckert.

Zastosowanie badania u lekarza psychiatry jest wywiadem rozwojowym dla dziecka. Rozpoczyna się od początku ciąży i prowadzi przez dalsze etapy rozwoju.

– Obejmuje zarówno rozwój mowy, działania, działanie społeczno-emocjonalne itp., jak również obserwację dziecka – jego działanie w kontakcie indywidualnym, aw warunkach, u dzieci młodszych, funkcjonowanie w grupie. Dodatkowo również lekarz ocenia nawiązanie, odwzajemnienie kontaktu, uwzględnienie perspektywy względem osób, nasilenie skutków oddziaływania i czynnościami, przedmiotami – wylicza lekarka.

Nieodpłatna diagnoza odbywa się w placówkach psychologiczno-pedagogicznych, które mają prawo do diagnozowania spektrum autyzmu, a te ustalenia dotyczą poradni w miastach (powiatowych).

– Czas oczekiwania jest często bardzo długi, przykładowo w Poznaniu, w którym mieszkam i pracuję, rodzice informują mnie, że przy zapisywaniu dziecka ważnego numerek powyżej tysiąca. Z uwagi na powyższy fakt, rodzice często wybierają się na diagnozę w placówce prywatności, gdzie czas oczekiwania jest w pobliżu, ale w placówce eksperymentu, jest to minimum kilka miesięcy. Sam proces jest odpłatny i kosztowny. Całkowity koszt diagnozy, wszystkich kosztów do ok.1,5-2 tys. zł iw górę – podsumowuje lekarka.

Pewne pułapki w diagnozie

Lekarka zwróciła też uwagę na to, że postawienie samej diagnozy trudnej jest niewykonalne dla lekarza psychiatry. Weź pod uwagę kryteria głównych kryteriów diagnostycznych- triadę autysową czyli efekty dotyczące: interakcji społecznych, komunikowania się oraz ograniczonych wzorców zachowań, zdarzeń i aktywności. Zauważone jednak dla niewprawionego diagnozy może być objawem, co w przypadku wystąpienia, to u nich często objawy są maskowane. Bywa i tak, że lekarz wyodrębnia zakres ze względu na to, że dziecko zaczyna kontakt wzrokowy, pod stałym, ale nie zwraca uwagi na ten związek iw tym błąd.

– Kryterium diagnostycznym nie jest wykrywany brak kontaktu wzrokowego, tylko jego niedostateczne, badania wykorzystania. Może objawiać się na przykład przez kontakt wzrokowy przenikający, świdrujący, czyli “wzrok wlepiony w diagnostę”, co prawidłowy również nie jest. Z kolei nadmierną gadatliwość, gdy pacjent porusza tematy związane z jego zainteresowaniami, diagnoza może być traktowana jako brak problemu z naw iązywaniem i podsłuchiwaniem rozmowy. Dlatego ważna jest praca w ramach, gdzie w razie wątpliwości, można je wykryć z drugiego etapu. Gdy diagnozujemy pacjenta „nieoczywistego” choroby, że aby wybrać spektrum nie wszystkie kryteria diagnozy z listami choroby, należy postępować – oznaczony dr Barteczka-Eckert.

Wspomina też o tym, że od lat „socjalizowani” pacjenci w włączeniu ADOS-2, dzięki czemu standard w diagnostyce może być nie rozpoznany.

– Dlatego tak kluczowy jest wywiad rozwojowy, potrzebny i rozległy oko diagnosty – podsumowuje lekarka.

Co daje orzeczenie o kształceniu specjalnym?

Z punktu widzenia szkoły czy przedszkola, czy samego rodzica istotnej, jest to, przez po zdiagnozowaniu dziecka i dziecka od lekarza zaświadczenia o spektrum, dodatkowe się o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub o wczesne wspomaganie rozwoju (w przypadku dziecka młodszego). Dlaczego? Po sprawdzeniu urządzenia materialnego – lokalizacji urządzenia w takim przypadku od samorządu w celu uzyskania subwencji na takie zdarzenie (w 2022 roku było to 6 081,3 zł), dziecko z takim dokumentem musi otrzymać każde specjalne wsparcie. Wystawia się na szczegółowy etap edukacji (przedszkole, szkoła podstawowa, ponadpodstawowa).

– Niestety, nie wszystkie poradnie usprawniają ten proces i zagubiony rodzic w kolejce na dodatkowe badania dziecka. Zrozumiałe jest badanie intelektu, którego często obserwuje się w placówce z uwagami na następne skutki, po prostu niezrozumiałe i nieetyczne jest to, że czasami podważa się diagnozy inspektorów i wysyła na kolejne badania – zwraca uwagę dr Barteczka-Eckert.

Równocześnie lekarka określiła, że ​​​​specjaliści w Polsce jest tak mało, szczególnie psychiatrów dzieci i młodzieży, że współpraca między diagnostami, a także między placówkami prywatnymi i publicznymi, które nie są poradnią psychologiczno-pedagogiczną jest bardzo istotna, bo ma na celu najszybsze postawienie diagnozy, a co za tym idzie, wsparcie wsparcia dziecka, jego wsparcie a także przedszkolom i szkolom.

ASD równa się uniwersalna instrukcja obsługi

Na podstawie decyzji o potrzebie kształcenia szkoły specjalnej lub przedszkole zobowiązane są do stworzenia indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego (IPET), który określa jasno potrzeby ucznia i danej placówki. Dziecku powinno się włączyć w oddziale ogólnodostępnym dostawcy wspomagającego, ale też na przykład spokojnego miejsca, gdzie można wyciszyć się i odłączyć od suplementu bodźców lub motywować je do tego, przez czynnie brało udział w życiu klasy lub grupy. W rozmowie poproszono o aluzji i abstrakcyjnych pojęć, a sposób się w jaki sposób krótki i prawdziwy. Uprzedzać też o zmianach planowanych, by czas się z nimi oswoić.

– Teoretycznie w orzeczeniu o kształceniu specjalnie wypisane są wszystkie zalecenia, które należy stosować w szkole w konkretnym przypadku, jeśli dziecko ich potrzebuje. W praktyce to wygląda dużo gorzej – tłumaczy Izabela Hnidziuk-Machnica.

Szkoła nadal nie istniejąca

Jak wspominają rodzice i dzieci, czasami się nadal tak, że w szkołach i przedszkolach, w jaki sposób postępować z dzieckiem pokutują pewne stereotypy, a wiedza na temat autyzmu jest niewielka.

– Szkoła nie zawsze wspiera ucznia tak, jak należy, zasłaniając się na przykład stwierdzeniem: jeśli takiemu dziecku pozwoli się na coś, to inni też będą chcieli. To po co w takim razie dziecko ma diagnozę i orzeczenie, skoro potem nauczyciel sam wedle uznania, że ​​jednak nie zacznie respektować zapisów o występch? Po co to wszystko? – zastanawiała się Izabela Hnidziuk-Machnica.

Uczeń w spektrum nadal w szkole często spotyka się z niezrozumieniem, choć potrzebuje faktycznie większego wsparcia niż inne dzieci, odrobiny więcej, empatii i współczynnika, bo ten świat dla niego bywa i tak bardzo trudny.

– Czasami wystarczyłoby takiemu dziecku w czasie lekcji na podłodze, pognieść kartkę, porysować, a nie zmuszać do notowania, bądź w ławce. Zabraniając dziecku samoregulacji, bo tak właśnie czasem dzieci w spektrum radzą sobie z przebodźcowaniem czy lękiem, w autentycznym czuciu sami prowokujemy, aby tak zwanych zachowań zachować. Oczywiście winne jest zawsze dziecko – nigdy dorosły. Zgoda nauczyciela na takie zachowanie ucznia pozwala na zachowanie sytuacji, inaczej tylko niestety eskaluje emocje, a nie je obniża – tłumaczy dyrektor Fundacji AleKlasa.

Spektrum autyzmu: nowe-stare pojęcie

autyzm jeszcze do znaków zgodnych z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób ICD-10 ujmowano w kategorii całościowych zaburzeń rozwojowych (symbol F.84) o odmianie nasilenia i przebiegu. Od stycznia 2022 roku, zgodnie z V edycją (ICD-11), mieści się w kategorii spektrum autyzmu (symbol 6A02). Aby zmienić podobne jak te, które zostały wymienione w DSM-5.

– Nadal w naszym kraju znajduje się klasyfikacja chorób ICD-10, według których spektrum autyzmu jest całościowym obliczeniem rozwoju F84 i pomimo wielu pomocy – poradni psychologiczno-pedagogicznych wymaga identyfikacji według tej klasyfikacji. Wymuszają je również względy orzecznicze. Według tej klasyfikacji orzeczenia orzekającego, czy dziecko uznaje się rozpoznanie zespołu Aspergera czy autyzmu dziecięcego, jest czas na stwierdzenie, że mowa lub poziom rozwoju intelektualnego. W przypadku zespołu Aspergera mowa – pojedyncze słowa do drugiego roku życia, komunikatywne normy – zdania do tego roku życia oraz rozwój intelektualny co mniej na poziomie przeciętnym. Teraz poddano klasyfikacji ICD-11, która została wprowadzona, ale nie została oficjalnie przetłumaczona na język polski, chociaż psychiatrzy w naszym kraju sięgają do niej i stawiają „jeszcze nieobowiązujące” diagnozy medyczne. Według niej rozpoznaje się spektrum autyzmu z pomocniczymi poziomami funkcjonowania pacjenta, tu pod uwagę brane są zaburzenia intelektu i języka funkcjonalnego – odnosi się do zmian w klasyfikacji dr Barteczka-Eckert.

Bez względu na to, jak się określają, spektrum autyzmu może towarzyszyć fobii, lęki, zaburzenia snu, odżywiania, napady złości i (auto)agresji i funkcji poznawczych, trudności ze zrozumieniem skutków swoich i innych oraz inną ich ekspresję. Z drugiej strony, tak jak ma miejsce w jednej z kategorii tych nieprawidłowości – białka Aspergera, dziecko na pierwszy rzut oka rozwija się prawidłowo. Nie ma problemów z wysławianiem się. Często jednak nie spotyka się kontaktów społecznych albo robi to nieumiejętnie i niechętnie. Jest wycofane, ucieka w swój świat, ma własne, powtarzalne i stereotypowe zachowanie, pewne rytuały.

Nie każda osoba ze spektrum do Rain Man

Zwykło się dziwne, że osoby z tego rodzaju zaburzeniami rozwoju są geniuszami w jakimś dziwnym życiu.

„Całymi dniami grają na instrumentach bądź malują, drugą ręką rozwiązując w tym czasie zadania z trygonometrii. To może brać udział z faktem, że wśród osób z autyzmem, oprócz tego, że w ogóle zdarza się to zespołowi sawanta, czyli w parze z zaburzeniami rozwoju wybitnych zdolności – na przykład matematyczne, muzyczne, manualne” – zauważając w swojej książce pt. „Synu jesteś kotem” Katarzyna Michalczak, prywatnie mama chłopca z zespołu Aspergera.

Jak pokazać badanie średnio co dziesiąta osoba ze spektrum to sawant, czyli stwierdzenie, że talent w co najmniej jednej dziedzinie z tego wynika, że ​​jej mózg rozwija się inaczej (większość piły posiada IQ 40-70 punktów).

Klaudia Torchała, zdrowie.pap.pl

Źródła:
https://dane.gov.pl/pl/dataset/182

http://www.mada.org.pl/autyzm-czym-jest/

https://ezdrowie.gov.pl/portal/home/badania-i-dane/zdrowe-dane/zestawienia/swiadczenia-z-rozpoznaniem-autyzmu-i-zespolu-aspergera-oraz-chorobowosc-rejestrowana

https://scolar.pl/wiedza/informator-dla-rodzicow/

https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/229438

https://fundacja-aleklasa.eu/

https://polskiautyzm.pl/autyzm/

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BXXCEM

https://synapsis.org.pl/autyzm/informacje-praktyczne/

https://synapsis.org.pl/wp-content/uploads/2020/07/Raport-NIK.pdf

https://www.researchgate.net/profile/Ewa-Domagała-Zysk/publication/367128928_Standardy_przebiegu_oceny_funkcjonalnej_oraz_planowania_wsparcia_edukacyjno-specjalistycznego/links/63c28541d9fb5967c2d6280f/Standardy-przebiegu-oceny-funkcjonalnej-oraz-planowania-wsparcia-edukacyjno-specjalistycznego.pdf#page=89

Prawo autorskie

Wszelkie materiały PAP (w każdym depesze, zdjęcia, grafiki, pliki wideo) używane w portalu “Serwis Zdrowie. Postaw na Wiedzę” chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie bazy danych. Treści opublikowane na portalu „Serwis Zdrowie. Postaw na Wiedzę!” Mogą być udostępniane przez media pod wpływem dodatkowego regulaminu „Serwisu Zdrowie. Postaw na Wiedzę!”. „Portal Serwis Zdrowie. Postaw na Wiedzę” ma charakter informacyjno-edukacyjny i nie może być traktowany jako źródło porad medycznych. W sytuacji problemów ze zdrowiem należy zwrócić się po pomoc do profesjonalnego leczenia.

Czytaj dalej…%%custom_html1%%