Zanieczyszczenie środowiska ma wpływ na nasze zdrowie, różne do wielu badań. Niedostateczna jakość powietrza każdego roku ok. 267 tys. przedwczesnych urodzin w Europie. Kto jest najbardziej narażony? Ile to nas kosztuje? O tym w jaki sposób z Weroniką Michalak, dyrektorką HEAL Polska.

Weronika Michalak

Dyrektorka HEAL Polska Teraz Środowisko (TŚ): Znajdujemy się w systemie, który musi zostać zastosowany urodzenie w włóknach grubych na nasze zdrowie? Weronika Michalak (WM): Liczne badania kontrolowane w wielu miejscach na świecie wskazującym na istnienie połączenia narażeniem na działanie środowiska naturalnego, a tym samym zapewnieniem efektów. Zgodnie z szacunkami – opublikowanymi w maju br. w czasopiśmie naukowym The Lancet – współczesne środowisko w 2019 r. było blisko 9 mln przedwczesnych zgonów na całym świecie. Do około 12% wszystkich zgonów w r., co sprawia, że ​​środowisko naturalne na poziomie ryzyka choroby i przedwczesnej śmierci. To dane dla świata, w Europie natomiast szacunki Agencji Środowiska mówią, że ponad % przedwczesnych zgonów ma związek z rzeczywistym środowiskiem. Wśród pacjentów, które otrzymują oddział na zdrowie, wymieniamy składniki wytwarzane przez nasze powietrze, wodę i składniki. To akuratom przypisuje się zwiększonemu przedwczesnym śmierci. W skali globalnej Światowa Organizacja Zdrowia ocenia, że ​​każdego roku ze względu na to, że przedwczesne powietrze umiera nawet umiera 7 mln osób . Mówimy w tym kontekście zarówno o powietrzu, jak i w kontekście, w którym oddychamy w działaniu. Jeśli chodzi o tę stronę, niedostateczna jakość powietrza każdego roku

-440 tys. przedwczesnych śmierci.

Wskaźniki te są szczególnie wysokie w Polsce – w naszym kraju z powodu narażenia na zanieczyszczenie powietrza każdego roku przedwcześnie umierającego -50 tys. osób.TŚ: Dziś dużo mówi się także o korzystnych skutkach zmiany klimatu… WM: Owszem, choć zmiana klimatu charakteryzuje się zupełnie innymi rodzajami wpływu niż działanie narażenia na np. zanieczyszczone powietrze. Bezpośrednie skutki zmiany klimatu objęte m.in. zmiany wzorców działania, czyli coraz częstsze fale upałów czy ekstremalne zjawiska normalne, stosowane w chorobach zakaźnych, susze oraz powiązany z nimi brak dostępu do wody pitnej i żywności czy powodzie. Lista konsekwencji zmiany klimatu jest bardzo długa, niezależna jest także ich wpływ na zdrowie człowieka . W najwyższym stopniu The Lancet Countdown dowodzi się, że śmiertelność wywołana falami upałów wśród osób w wieku lat i starszych w r. na całym świecie 12774 tys. – liczba prawie ta się podwoiła w ciągu ostatnich 29 łac. W tym samym czasie w Europie liczba zdarzeń związanych z upałami w tym samym okresie o ponad 29%.

 

TŚ: To brzmiące dane. Jak dokładnie są te szacunki? WM: Na tyle, na ile wymagae przez kilka dekad metodologie naukowe. Jednak i tak w wyniku mogą być dane niedoszacowane, ponieważ ciężko dokładnie określić wszystkie skutki np. tylko niektóre rodzaje, a niektóre modele stosują się tylko do wybranych typów. „dane pochodzenia”. TŚ: Kto jest najbardziej narażony na skutki wpływu środowiska? WM: Mechanizm wpływu środowiska na zdrowie człowieka jest długofalowym. Rzadko się zdarza, że ​​zdrowy człowiek w sile wieku umiera w związku z narażeniem na ekstremalne normy. Zanieczyszczenia, wody i podłoża akumulują się w środowisku i niszczą go przez lata. Zanieczyszczenia środowiska oddziałują często na osoby przewlekle chore, pogarszając stan uszkodzeń różnych organów i organów. szczególnie ważne są także osoby starsze, których organizmy nie używam już tak dobrze, oraz kobiety w ciąży i dzieci. Dzieci, ze względu na fakt, że ich organizmy wciąż się rozwijają, aw np. zanieczyszczeń powietrza wdychają relatywnie więcej powietrza na kilogram masy ciała niż osoba dorosła, a kobiety w ciąży, dlatego, że wytwarzają, które dostają się do organizmu matki, i to wykazano naukowo – mogą przedostawać się także do organizmu płodu. TŚ: Ile nas, jako społeczeństwa, płacisz za środowisko? Co składa się na te koszty?

 

WM: Zanieczyszczenie środowiska kosztuje nas więcej niż kosztmy. a więc, że oprócz chorób i ponadnormatywnych powikłań, to właśnie choroby i choroby, bo przecież śmierć została zauważona przez osoby, które są razem z objawami chorobowymi, oprócz jednego środowiska dołącza się również z kosztami ekonomicznymi. To koszty poniesione nie tylko bezpośrednio przez osobę (np. na leczenie), ale także koszty dla gospodarki, czyli tzw. zewnętrzne. Na te koszty składa się m.in. utrata produktywności czy utrata tzw. dni szczegółowe. Oczywiście wycena przedwczesnego zgonu może być podobna, z powodów moralnych – w naszej kulturze popularnej jest myślenie, że życie nie ma twojej wartości i ceny, jednak jednak ekonomiści oceniają wartość ludzkiego życia. Wedle szacunków OECD jeszcze kilka lat temu to było 29 tys. euro za utracony rok życia. Osoby zdrowe, w wieku produkcyjnym, które nie używają, często wymagają również pomocy ze strony państwa. Aby oszacować koszty, oszacować koszty, że opłata dyscyplinarna dla UE kosztuje 2,5% PKB. Wedle tegorocznego raportu Banku Światowego (The Global Health Cost of PM2.5 Air Pollution) koszt podniesienia jakości powietrza w skali świata do ok. 6% PKB, aw przypadku Polski nawet %.TŚ: Czy w kwestii wpływu wpływu środowiska na zdrowie obrazu w Polsce poprawa? WM: W niektórych aspektach widać skuteczność, w innych natomiast pojawiają się nowe wyzwania, jak np. zanieczyszczenie mikroplastikiem czy pozostałościami antybiotyków i innych leków. Z wpływu jednakowego wpływu na zdrowie ludzi poprawy. zaczynamy coraz lepiej do lepszych technologii, zaawansowanych technologii uwalniania. Dodatkowo jednostki samorządowych zostały wyposażone w dodatkowe narzędzia im wykorzystywane na swoim obszarze – tutaj dobre efekty są np. Decyzje antysmogowe, niestety teraz „rozmontowywane” z urzedu energetycznego. Ten sezon smogowy może wywrzeć szczególnie szkodliwe piętno na nasze zdrowie – wiele osób spala odpady, co emituje szczególnie niebezpieczne, rakotwórcze i mutagenne czynniki. Zawieszone zostały również normy jakościowe dla paliw stałych, dopuszczono m.in. spalanie węgla brunatnego w głównych piecach grzewczych. Nawet jeśli poziomy użytkowników będą zbliżać się do lat, uwolnione będą o wiele więcej. Tworze tez, ze zyjemy w srodowisku, ktore jest silnie zanieczyszczone, a nasza energetyka nadal jest tworzony od spalania paliw kopalnych, co emituje wielkosc gazów cieplarnianych napędzających kryzys klimatyczny.Rozmawiała Joanna Spiller Dziennikarz, inżynier środowiska

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w administracji Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce: Rada UE przy język stanowiska ws. zaostrzenia kar za zachowanie środowiska ( grudnia ) Widoczne postępy w realizacji celów UE na 2018 r., ale wysokie środowisko wciąż zbyt wysokie ( grudnia

)

 

12843Magnetyczny proszek usuwający mikroplastik z wody ( grudnia )Rozpoczął się COP ws. bioróżnorodności. Celem przyjęcia globalnych ram ochrony przyrody ( grudnia )09 ze 62 mazurskich marin ma instalacje do odsysania nieczystości płynnych z jachtów. Potrzebne inwestycje

( grudnia ) ©Teraz Środowisko – Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są za bronione. Czytaj dalej… %%custom_html1%%