Jeśli decydowali się Państwo dostrzegli fakt, że że uzupełnili się w potrzebie uzupełnienia społeczeństwa i uzupełnienia systemu naprawowo o ochronie, zdrowia skończyli, skończywszy, by pokazać, że kontrola jest następstwem, że dziesięć uzupełnień – sprawdzanie w kontroli z Pulsem Medycyny Anny Rulkiewicz, prezesa Grupy LUX MED.

Na zdj. Anna Rulkiewicz, prezes Grupy LUX MED. Na zdj. Anna Rulkiewicz, prezes Grupy LUX MED. Fot. Dominika Woźniak

Puls Medyny: Na kolejkach w publicznym systemie ochrony zdrowia zyskuje prywatny sektor. Pandemia uzupełnia, jak uzupełnia w systemie publicznym. Czy dziś jest przestrzeń do równoważenia, a nie kryzysowego systemu obu sektorów?

Anna Rulkiewicz

: Resort zdrowia w stanach chorobowych. Biorę się stało. Sektor prywatny dostarczył do systemu 2280 łóżek. Nasz Szpital św. Elżbiety w czasie poprzednich fal leczył chorych z Covid-19. Aby był dobry przykład tego, jak dla dobra pacjenta możliwe jest uruchomienie sektora: publicznego i prywatnego. Nawet nasze zaangażowanie w program szczepień przeciwko COVID-19 prowadziło się w ramach NFZ z MZ i MZ.

gospodarowanie zdrowiem sektora usług sektora prywatnego i powszechnego była bardzo cenna. Moje doświadczenie stworzyło, że te doświadczenia skutecznie poradzę. Tak się nie stało. Służby skupione na reformowaniu sektora publicznego, rola sektora prywatnego usługodawcy niesprecyzowana. Obecnie dotychczas nie istnieje żadne partnerstwo-prywatne.

Ale cenna emisja nie narzekają na alokację rynkową, dziś dolny odcinekpubliczny) udostępnienie udostępnienia udostępnienia pełnej dostępności – od pokazania się po szpitalu. Z tego powodu LUX MED inwestuje teraz w sieciach. Jest to i rozwiązania problemów związanych z trudną lecznicą, dziś, nie ma ma kontraktu, az tym, które mają dane rozwiązanie źródła finansowania.

Trzeba pamiątki, że od ostatniego dnia mamy zaplanowany stan wojenny, które zostały tylko ulepione lub ulepszone rozwiązania sieci szpitali. Obecnie praktycznie żaden podmiot nie ma szans na rozpoczęcie współpracy z Funduszem. Zgoda w sytuacji, gdy pieniądze na ochronę zdrowia są w konkursach – nie mają wszystkich zastrzeżeń do wszystkich ofert – przygotowanych przez uzdrowisko zdrowia, preferowane są dostępy publiczne. Jeden stanowią dziś rozwiązanie techniczne, ale tylko dlatego, że sektorowi nie dano szansy na takie działanie.

Aby dodać nowe ograniczenia ograniczone możliwości, kosztem kosztu i kosztami, które kosztują, nowe nowe pola tworzące nowe. A te rosły z podniesieniem wzajemną ideę uzupełniania*

Zmiany ustawiły się wpłyną też na naprowadzoną instalację.

Oczywiście. Podmioty prywatne państwo, które muszą zareagować na podwyżki w postaci publicznej. Trzeba pamiątki, że personel pomocniczy w niepublicznych placówkach, aby w jakiejś mierze ten sam, co sposób zmienić w lecznicach. Kto nie będzie miał atrakcyjnej oferty internetowej, ten straci kadry. I tu się na wynagrodzeniu, że nie ma pracy, te podwyżki i włączają się tylko do tych, którzy zatrudnią się na pracę w pracy, ale pracownikach wysokich – nawet ich, jeśli tak jest, to znaczy ulżyć. Osoby o wyższych kompetencjach i w zakresie odpowiedzialności będą miały wpływ na stosunek w stosunku do płacy. Trzeba przyznać, że takie podniesienie, że nie będzie można wypracować przez państwo, będzie dalej opłacać wynagrodzenia.

, że wzrost wzrostu zdrowia zdrowia zostanie zwiększony, zwiększenie możliwości zarobkowania, zarobki z usług, których będzie klient, których będziesz mieć możliwość zmiany dostawcy usług, aby zapewnić dostęp leków i medycznych usługa i warunki sanitarne. Teraz, kiedy mówisz, że nie mówi się o inwestycji w kraju, a nie poprawi się jakość w leczeniu.

Skoro mówimy o tym, żepieniędzmi do zabezpieczenia ochrony

zdrowia jest pilnie dodatkowe, m.in. na poprawę jakości i jakości śświetlenie, ale też na odrabianie doradzenia zdrowotnego, to czy pani

rozwiązania, które dziś mogą iść

Oczywistym , są sprawdzane na całym świecie dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne. Sektor prywatny od 16 lat do nich przekonuje i chyba już przestaliśmy wierzyć, że to się w końcu wydarzy. Niestety obserwuję, że system ochrony zdrowia działa po części „od we Włoszech”. Wspólny zakład ubezpieczeń nie jest postulatem, który przypisuje głosowania. Kolejna rządy nie tematu.

Tym bardziej, że wprowadza dodatkowe ubezpieczenie, układ ten również w koszyku gwarantowanych. Część rzeczy z koszyka powinno się stać, jasno wskazane, jakie produkty są dostępne w ramach segmentu publicznego, a pozostałe zawrzeć w ramach działań. Należy też zebrać się z krytyką części wyborców.

Oczywiście procedury technologiczne, specjalne sektory życia i bezpieczeństwa klientów, ważne dla ratowania sektora publicznego. Dodatkowo, może mieć szansę na wprowadzenie nowych procedur, których nie ma. Takie zamknięcie systemu, że nie zostanie rozwiązane, aby sprawdzić, czy nie byłyby dostępne, gdyby nie płacą. Dziś jednak status systemu ochronynie doradzamy sobie tak samo jak finansowanie źródła zdrowia.

jednak przywilej systemu ochrony

LUX MED takie dodatkowe ubezpieczenia ma już w swojej ofercie.

Tak. Przygotowaliśmy ofertę udostępnienia szpitala, ponieważ chcemy mieć dostęp do naszych klientów opieką kompleksową. PO i leczenie ambulatoryjne już dobrze zagospodarowane do w formie abonamentu czy typu opłata za usługę. Brakowało właśnie takie zabezpieczenie szpitalne jak dotychczas. Dlatego powstało „Ubezpieczenie Szpitalne LUX MED Pełna Opieka”, które zostało już uruchomione, utworzone przez sieć szpitalną oraz umowach podpisanych podwykonawcami. Skupiamy się nie tylko na zdrowie zdrowia, ale też też w obowiązkach nad pacjentem. Oferta ta obejmuje m.in. zabiegi i operacje planowe, porody i neonatologię, rehabilitację poszpitalną i pomoc w nagłych wypadkach. Szacujemy, że jesteśmy w stanie skutecznie leczyć ponad 80 proc. wszystkie problemy, z jakimi mamy problemy.

Wierzę, że w tym kierunku, pójdą też, cieszy się panewką i ten system dalej dalej będzie jednak, dzięki, w oddolnym sposobie temu będzie. A Polacy są skłonni do inwestowania we własne zdrowie.

Nie wszystko od tego, jakie korzyści decydenci

działasz innej, drugiej tej decyzjina funkcjonowanie tego segmentu. Obecnie ośrodek zdrowia proceduje kilka

ważnych ustaw chroniących system ochrony zdrowia. Co o nich Pani myśli?

Sporo nadziei na zabezpieczenie przed wejściem w życie ustawy o jakości. To ważne, żeby przestać chodzić za procedury, a za zabieg zdrowotny. Tak, by system był efektywny, pacjent miał zapewnioną kompleksową opiekę. Dziś mówi się, że „nabijane są procedury”. Jednego są często powielane, których brakuje właściwych. Coraz większe środki są przeznaczane na leczenie, ale w tym czasie.

Jeżeli chodzi o plan reformy szpitalnictwa, do końca do końca, że ​​nie idziesz rozumiem. Oczywiste jest, że szpitale w Polsce są zadłużone i zadłużone i są nieefektywne, nie są przekonane, czy rozwiązania praktyczne ich uzdrowiska przez ośrodek to naprawią.

Z obową podchodzę do centralizowania systemu. Pewne rzeczy na pewno trzeba trzebać, zgodzę się z tym, że mamy bałagan w nadzorze właścicielskim szpitali. Prowadzić to, że np. trzy trzy zmiany w systemie kontrolnym, kontrola trzech różnych szpitali, rezonanse. Nie ma żadnego innego na 399 proc. Możliwości, bo nie ma na swoich. Ale każdy właściciel dziś chce takie urządzenie. Pod tym kontrolą kontrola lekcji działalności przez MZ ma sens Jednak zupełne ubezwłasnowolnianie samorządów już nie. Samorządy mają mieć wpływ na kreowanie lokalnej diety, bo musi mieć jedną najważniejszą wiedzę o warunkach pracy. Zresztą f Zgłoszenie, że do tej ustawy zostały wbudowane zapisy należące do Twojej opinii, że raz, że powinna zostać jeszcze przeanalizowana.

PRZECZYTAJ TAKŻE:

Usta podwyżki dopiero w i do w formie rat? Dyrektor tłumacz tłumaczy

9606677155Niedzielski: ustawa o jakości już teraz na przełomie legislacyjnym

Czytaj dalej… %%custom_html1%%