– Doświadczenia ostatnie miesiące pokazały, jak zdrowie w funkcjonowaniu systemu ochrony odegrała cyfryzacja. Potrzeba niestandardowa oraz konieczność pozostania w domu w przypadku izolacji czy kwarantanny to sytuacje, w których sprawdzają się cyfrowe narzędzia w zdrowiu – mówi wiceminister zdrowia Anna Goławska w rozmowie z „Menedżerem Zdrowia”.

Jakie są plany Ministerstwa Zdrowia w zakresie rozszerzenia usług e-zdrowia oferowanych obywatelom?

– Po pierwsze, kontynuacja projektu e-zdrowie (P1) W 2021 r. transformacja cyfrowa sektora zdrowia kontynuowana i rozszerzana rozszerzana ekspedycja e-zdrowia (P1). Planujemy wprowadzić usługi, które pozwolą pacjentom załatwić słowa dla nich sprawy online, bez konieczności kontaktu z personelem administracyjnym i medycznym. Jest to szczególnie ważne w czasie pandemii. W połowie roku planujemy uruchomienie aplikacji mobilnej „mojeIKP”. Ułatwi ona dostęp do Internetowego Konta Pacjenta. Do końca 2021 r. rozbudujemy system o centralną, usługi potrzebne do wyboru, logowanie e-rozmów z pracownikiem medycznym oraz zamówienie e-recepty. Chcemy wdrożyć te usługi w usługach i czwartym producenci 2021 r. Centralny system e-rejestracji w powiązaniu z e-skierowaniem, które obowiązuje w Polsce od 8 stycznia 2021 r., Zrewolucjonizuje proces zapisywania się na usługi medyczne.

Po drugie, Elektroniczna Dokumentacja Medyczna (EDM) i raportowanie zdrowia (ZM) Jednym z wyzwań 2021 r. z zakresu e-zdrowia jest przygotowanie leczenia do leczenia elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) i raportowania zdrowia (ZM). Domkną jednym katalogiem e-usług z dokumentacją medyczną realizowaną poprzez platformę P1. Zdolność do podjęcia decyzji na centralne gromadzenie informacji od usługodawców i kozamómercyjnych. Zgromadzenie danych w jednym miejscu m.in. Ograniczenie postawy dublowania postawy, postawy powielanych badań oraz zwolni podróży z obowiązkami wstępu medycznej do placówek zdrowotnych. W rozwiązaniu usprawniamy i usprawniamy procesy obsługi oraz pracy kadr medycznej. Przyczyni się także do sektorów gospodarki sektora ochrony zdrowia.

Obecnie trwa pilotaż systemu wymiany EDM i raportowania ZM, który potrwa do końca kwietnia 2021 r. W jego ramach 16 listopada 2020 r. usunięcie zmiany w system P1 pierwsze ZM, a dwa dni pierwsza EDM wymieniona między później placówkami medycznymi. Wprowadzenie tego komunikatu w całym kraju zaplanowano na 1 lipca 2021 r.

Po trzecie, wdrożenie nowych testów telemedycznych Przygotowujemy się do wdrożeń zaawansowanych telemedycznych. Mamy w planach uruchamianie monitoringu antywirusowe, które dane badepialne u pacjentów, które zaimplantowano stymulator lub wszczepialny zakładać kardiowerter-defibrylator (wszczepialny kardiowerter-defibrylator – ICD) wyposażone w udzielenie wsparcia zdalne przekazywanie zgromadzonych. Istotą działania takie instrumenty jest wyposażenie chorego w transmiter, który za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej dane z pamięci wszczep urządzenia do testów telemonitorującego. Dzięki zawartości tego rozwiązania, pacjent zyskuje wsparcie medyczne bez zobowiązań w zakładzie leczniczym. W sytuacji zagrożenia dla zdrowia lub życia pacjenta można szybko poruszać się.

Chcemy wprowadzić zdalne stetoskopy. Byłyby one jeden do wstępnej diagnostyki zaburzeń u pacjentów w domu. Um nakają diagnostykę np. chorób układu sercowo-naczyniowego i układu oddechowego.

W planach mamy wdrożenie eKTG, czyli gospodarstwo pozwalające na nieinwazyjne, bezpieczne i wiarygodne badanie serca płodu, tętna ciężarnej oraz zapis czynności skurczowej mięśnia macicy.

Analizujemy także możliwości wykorzystania zdalnej spirometrii. Diagnostyka i monitorowanie chorób płuc może być stosowana w diagnostyce i monitorowaniu chorób płuc, zapalenie astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.

Jak wygląda wytyczanie nowych kierunków współpracy publicznej i klinicystami, które mogą zawierać testy pilotażowe w różnych wersjach?

– Działania w tym zakresie toczą się m.in. w agencji Badań Medycznych (ABM). Jej celem jest ocena, nowe technologie medyczne i metody terapeutyczne, które są stosowane w celu uzyskania opinii publicznej. W tym roku ABM planuje badanie wykazu badań z zakresu nowych procedur terapeutycznych w obszarze chorób rzadkich, psychiatrii i neurologii, profilaktyki i chorób cywilizacyjnych, a także druga edycja wsparcia, tworzenie i rozwoju Centrów Wsparcia Badań Klinicznych (CWBK). Ostatni konkurs na sieci CWBK cieszył się ogromną popularnością. Agencja się się wsłuchiwać w kandydatury kandydatów – decyzja o drugiej edycji. Pozostałe konkursy do badań przez nowe pomysły, które zostały przygotowane na podstawie wyboru opcji zgłaszania zgłoszelnie czy instytuty badawcze.

W konkursie w 2020 r., Który odnosił się do szybkiej ścieżki ścieżki dla COVID – 19, dofinansowanie otrzymał m.in. projekt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Dotyczy on systemu wspomagającego zdalną diagnostykę pacjentów leczonych w pracy, który umożliwia wykrywanie nagłego zaostrzenia się kupujący COVID – 29 z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Projekt ma na celu hospitalizacji w przypadkach skąpoobjawowych lub bezobjawowych. W jego ramach powstanie telemedyczny system diagnostyczny, który umożliwia optymalizację postępowania u pacjentów z rozpoznaniem COVID – 29. Zostanie na również pilotażowo wdrożony.

Działania polityczne przez ABM są odpowiedzią na aktualne odpowiedzi. Przykładem jest ogólnopolskie badanie monitorujące zmienność genetyczną gniazda SARS-CoV-2 w Polsce, które ABM uruchomiła współpracujemy z Małopolskim Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kierownikiem projektu jest prof. Krzysztof Pyrć – kierownik Pracowni Wirusologii. Podjęcie decyzji o podjęciu decyzji o podjęciu decyzji o podjęciu decyzji o podjęciu decyzji o podjęciu decyzji o podjęciu decyzji o podjęciu decyzji o podjęciu decyzji. Jego celem jest wydanie ewolucji SARS-CoV-2 w Polsce pod kątem wpływu zmienności na epidemiologię, efektywności testów molekularnych i antygenowych, szczepień oraz wskaźników leków przeciwwirusowych.

W kontekście pandemii ABM sfinansowała również badanie dotyczące zastosowania amantadyny w panelganiu progresji i późniejszej COVID – 19. Projekt realizuje siedem ogólnopolskich ośrodków. Mają one sprawdzić, czy napływające doniesienia o tej mocy w polganiu rozwojowi COVID – 29 Wykazanie zaawansowania i leczenia amantadyną w poprawie stanu klinicznego pacjentów z rozpoznawanym COVID – 19 ma projekty główne znaczenie w walc ze skutkami pandemii. Jeśli okaże się, że lek nie potęguje istotnie na przebieg i ciężkośćj fazy infekcji, to nadal najwyższy poziom na nasilenie i przebieg powikłań neurologicznych, które są bardzo częste i utrzymują się długo po przebyciu zakażenia.

Czy jakości jednoznacznie potwierdzać jakość jakości w poprawie jakości

– Jak najbardziej. Doświadczenia ostatnich miesięcy pokazały, jak jakości w funkcjonowaniu systemu ochrony zdrowia odegrała cyfryzacja. Potrzeba przycinanie oraz konieczność pozostania w domu w przypadku izolacji czy kwarantanny to sytuacje, w których sprawdzają się cyfrowe narzędzia w zdrowiu – Internetowe Konto Pacjenta dostępne na pacjent.gov.pl, e-recepta, e-skierowanie, e-wizyta czy teleporada . Dzięki tym rozwiązaniom pacjent może być leczony, nawet jeśli musi zostać w domu.

Obecnie z Internetowego Konta Pacjenta korzysta już z prawie 5,6 mln osób. Podczas pandemii dotychczasowe narzędzia e-zdrowia umożliwiającego wprowadzenie narzędzia holującego w czołg z koronawirusem. Możliwość szybkiego informowania pacjentów o wyniku testu czy stanowej kwarantannie lub izolacji wynika z tego, że mają dostęp do IKP.

Cyfryzacja przychodnia jest warunkiem koniecznym do przyszłej opieki przyjaznej dla pacjentów. Usprawnia pracę lekarzy, pielęgniarek, położnych i farmaceutów. Im bardziej zaawansowane są usługi e-zdrowia, tym lepsza jest również diagnostyka i leczenie. Wiąże się m.in. z oprogramowania automatycznej analizy danych medycznych.

Dzięki przyspieszeniu i automatyzacji procesu obsługi e-skierowań personelu oszczędza, który może stanowić pomoc na przyjęcie czas pacjentów lub może poświęcić im więcej uwagi. Jest to zatem szansa na skrócenie i rozładowanie kolejek do okresu oraz dokładniejsze konsultacje.

Cyfryzacja ułatwia także proces zarządczy. Pozycjonowanie w przyszłości analizować dane w celu optymalizacji kosztów i racjonalnych wydatków oraz kształtowania w przyszłości polityki lekowej i kraju. Dzięki temu będzie można lepiej reagować na potrzeby pacjentów, np. przy liście listy refundacyjnej. Dostęp do anonimowych danych także poza polempragmazji i poszukiwanie zasobów kadrowych.

W dobie pandemii doskonale sprawdził się projekt Domowej Opieki Medycznej. Uruchomiliśmy przeboje z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem, którzy przebywają w izolacji domowej. Jest to system zdalnego monitorowania tych pacjentów. Program wykorzystuje pulsoksymetr jako narzędzie diagnostyczne i aplikację PulsoCare do odbioru w przebojach danych. Pacjenci po zastosowaniu do aplikacji PulsoCare mogą zwolnić badania z użyciem pulsoksymetru. Aplikacja w prosty i intuicyjny sposób prowadzi przez cały proces, oferując rozwiązanie z badania pulsoksymetrem i wywiadu medycznego w postaci ankiety. Wszystkie wyniki są przesyłane do centralnej bazy danych. Konsultanci i lekarze w specjalnie powołanym Centrum Kontaktu na aktualne monitorowanie wyników badań iw razie potrzeby kierujących się badaniami na zdalną konsultację. W życiu niepokojących wzywają pogotowie ratunkowe. System jest nadzorowany w Centrum Kontaktu przez całą dobę. Jest to duże wsparcie dla lekarza medycyny podstawowej. Program DOM odciąża lekarzy POZ w nadzorze nad pacjentami z COVID – 19 i poprawi bezpieczeństwo pacjentów.

Lekarze POZ zarejestrowani w systemie PulsoCare Lekarze mają możliwość podglądu historii pomiarów, których sami zgłosili. Sprawdzić, czy ich pacjent korzystał z teleporady, czy miał kontakt z infolinią lub czy zostało do niego wezwane pogotowie ratunkowe. W system jest także informacja o stanie monitoringu pacjenta.

Wciąż pracujemy nad tym, aby praca lekarzy POZ zaangażowanych w programie DOM była jeszcze łatwiejsza.

Tekst opublikowano w „Menedżerze Zdrowia” 1-2 / 2021. Czasopismo można zamówić na stronie: www.termedia.pl/mz/prenumerata.

Przeczytaj także: „Halo, proszę odejść od komputera i zmienić dietę” .

Czytaj dalej … %% custom_html1 %%