Stowarzyszenie, które tworzy si tworzenie gier komputerowych, otrzyma 2,5 miliona zotych grantu na badanie zdrowia psychicznego. Jak alarmuje prof. Marek Konopczyński z Polskiej Akademii Nauk, stanowi zagrożenie dla uczniow. – Kada organizacja ma prawo startowa do dotacji ministerstwa. Tymczasem adne ministerstwo nie ma prawa rozdawa piedzy amatorom. Oto wpuszczamy w przestrze edukacyjn maja dzieci, ludzi, ktrzy nie maja zielonego pojcia o prowadzenie takich bada – podkreli w TOK FM.

Czonkowie Sekcji Pedagogiki Specjalnej Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk wysali do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego pismo, w ktrym wyraaj zaniepokojenie zwizane z projektem “Profilaktyka na miar”. Jest on przez Stowarzyszenie EDUKACJA 3.0 w ramach Narodowego Programu Zdrowia, patronat nad nim objo Ministerstwo Edukacji i Nauki. Projekt ma mie na celu ochron zdrowia psychicznego uczniw.

O współpracy zwizanych z programem mwi w TOK FM prof. Marek Konopczyski z Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN i Uniwersytetu w Białystok. Jak podkrela, jest on uznawany przez stowarzyszenie, ktre nie ma w tym zakresie specjalnego dowiadcze. – Jak pięknymy si z jego strony internetowej s to gwnie informatycy i pasjonaci gier komputerowych. Podjli si za ogromn kwot, 2,5 miliona zotych, zrealizowania programu profilaktycznego – powiedzia prof. Konopczyński.

Jednym z ich zadań jest przygotowanie platformy diagnostycznej dla uczniow z klas 4-8. Obecnie trwa badanie pilotażowe. – W jego ramach zadaje si dzieciom szereg pyta, ktre nie maj nic wsplnego z opiek zdrowotnym. A wrcz stymuluj napicia i by moe prowadz do niesamowitego niebezpieczestwa – alarmowa ekspert.

W czwartek z Piotrem Malakiem prof. Konopczyski zacytowa niektre z nich: “Jak czsto obserwuje, e kto w twojej rodzinie: pali, pije, jest pijany, zoci si na kogo, zoliwie kogo krytykuje, kci si, wyzywa, bije?”. – Takich pytan nie wolno dzieciom zadawac, bo s sugerujce i autodonoszce na najbliszych. Inaczej si formułuje takie pytania – podkreli naukowiec. Ale, jak mwi, najbardziej bulwersuje takie pytanie, zadanie przecie do 9-10 latka: “Wybierz zdanie, ktre najlepiej, jaki bye (bya) przez ostatnie dwa tygodnie”. Warianty odpowiedzi s trzy: “Nie myl o tym, eby si zabi, myl o tym, ale nie zrobiłbym tego; tak, chc si zabi”. – To się naganne – stwierdza Konopczyński.

Jak wskaza, kontrowersje wywouje rwnie sposb kodowania informacji dotyczacych osoby wypeniajej ankiete. – To zakodowanie wyglda w takim sposb: “Podaj pierwsz literę swojego pochodzenia plus pierwsz literę swojej imienia. Podaj pierwsz literę penego imienia swojego ojca plus dziec urodzenia w formacie dwucyfrowym”. Naprawd nie trzeba by wielki ledczym, eby wydedukowa, ktre z dzieci wypenio tak ankieta – ironizowa. Doda, e nie wiadomo te czy o tych badaniach zostali powiadomieni rodzice.

„Chodzi ozdrowie i ycie maych dzieci”

Zdaniem prof. Konopczyńskiego problem jest jednak systemowy. Coraz bardziej wiarygodne rzd korzysta z ekspertw. – Kady ma prawo interesowa si zdrowiem i kada organizacja ma prawo startowa do dotacji ministerstwa. Tymczasem adne ministerstwo nie ma prawa rozdawa piedzy amatorom, koszt, ktre nie maj nic wsplnego z realizacj takiego programu – mwi. – Oto wpuszczamy w przestrze edukacyjn, w przestrze maja dzieci ludzi, ktrzy nie maja zielonego pojcia o prowadzenie takich bada. Mao tego, maj stworzył platformę, ktra ma zapobieganie tego typu działaniom. To przypomina zachowanie sonia w skadzie porcelany – typowe.

Jak wskaza Piotr Malak, znw moe chodzi po prostu o rozdawanie przez rzd piedzy swoim. – W przypadku “willi plus” jest to kompromitujce, ale dotyczy przysporzenia majtku. Kto jest postacią. tutaj chodzisz o zdrowie i ycie maych dzieci. Przecie krzyczymy wszyscy jednym gosem, e trzeba je w tych czasach otoczy szczegln opiek – skomentował prof. Konopczyński. Przypomnianie bierze, e Polska budowa czoowe miejsca na wiecie jeli chodzi o samobjstwa dzieci i modziey.

Otwarci na zmiany

Marcin Wolski, prezes Stowarzyszenia EDUKACJA 3.0, odpowiada na zarzuty ekspertw. Przyznaje, e ankiety ju zostań wysane do szk i na 300 placwek, tylko jedna zgosia uwagi do pyta. – To nie jest tak, e usiedlimy we trzech i napisaliśmy my pytania. To wynik z merytorycznej analizy – tumaczy Wolski w wyniku z reporterem TOK FM Maciejem Kluczk.

Na przygotowanie pyta mia wpyw dr Wiesaw Poleszak, psycholog. – Te wolałabym ich nie zadawa, natomiast wwczas kto stwierdza: “Pan ich nie zada, a to jest poowany problem – dostarczenie Poleszak.

Stowarzyszenie proste, e jeli minister zdrowia standard rozterki naukowcw, to oni nie wykluczaj zmian w ankiecie.

Fundacja Dajemy Dzieciom Si prowadzimy telefon zaufania dla dzieci i modziey. Pod numerem telefonu 116 111 udzielana jest pomoc psychologiczna.

TOK FM PREMIUM

Wicej ni na antenie! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcastów z audycji. Nie zwlekaj, tak wygodniej!

KUP TERAZ

Czytaj dalej…%%custom_html1%%