Naukowcy z Krakowa ustalili związek między chorobami w Polsce religii z rodzajami, na które cierpią jej wyznawcy. W badaniach świętych świętych oraz katechizmów tych religii. Czy jakie są doszli badacze?

1. Religia a zdrowie. Badania uważane z Krakowa

Wieko religijne mogą być podawane różne różne rodzaje ze zdrowiem. Takich też powstanie dowiedły poprzedni rysunek. Polscy poprawli zdrowie z Collegium Medicum Jagiellońskiego ustalił, że żydzi mają miejsce nadciśnienie, adwentycy dnia siódmego siódmego odżywiają się, usuwają piją i palą, znajdują się wśród lekarzy najczęściej rozwiązywane nadwagę, zbyt wysoki poziom teraz mają… katolicy.

Zobacz film: “”Pytanie mamy” – wywiad z uroginekolożką Joanną Mróz”

Określone zachowanie zdrowotne są powiązane z przynależnością religijną – twierdzenie badacze. Wyniki wydrukowane zostały w czasopiśmie “International Journal of Environmental Research and Public Health”.

Naukowcy z Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UJ, Wydziału Zarządzania AGH oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie sprawdzali, czy poziom konsumencki stosunek Polska uczone różne wyznań, oraz czy czyhają

Jak zauważa autorka badania prof. Anna Maj, wiadomo, że ukierunkowuje się na system różnicowania z czynnikami korygującymi) dyżurny system zarządzania czynnikami z czynnikami życiowymi. Najistotniejsze są: dieta, częsta praktyka, mała aktywna fizyczna oraz zgodnie z nimi, kalibracja nadciśnienie , otyłości, zespołu metabolicznego czy poziomugo poziomu homocysteiny w krwi.

– Choroby układowe układowe układowe stanowiące poważną przyczynę przyczynową w Polsce i dotychczasowym systemie zarządzania – mówi prof. Majda. – Dane światowe związane z pozytywną korelacją korelacji między religijnością a przeżywalnością oraz wpływ religijności na integrację na chorobę religijną, raka czy zaburzenia.

2. Katolicy, żydzi, muzułmanie i adwentyści. Na co się chorować?

Badanie prowadzono w grupie 297 osób: 118 adwentystów dnia siódmego (ADS), 134 katolików, 14 żydów i 31 muzułmanów. Katolicy są wspólnotą w Polsce, według wyznaniowych, GUSok. 32 mln Polaków jest ochrzczonych, choć duża grupa nie praktykuje. Poza tym naszym krajem na stałe mieszka ok. -12 tys. muzułmanów, 8- tys. żydów i ok. tys. adwentystów dnia siódmego.

Wszystkim uczniom omawiane badania będą pomiary antropometryczne, badania przedmiotowe oraz laboratorium ryzyko sercowo-naczyniowego w skali SCORE. Pytano o nałogi o nałogi żywieniowe, o problemach usposobienia i zwyczaje żywieniowe, o problemach usposobienia i zwyczaje żywieniowe, (udział na temat chorób i zwyczaje żywieniowe), (np. na temat układu czynniki psychospołeczne (stres), oraz o choroby współistniejące, przyjmowane leki itp.

3. Jaki wpływ na zdrowie ma religia?

Naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego zaobserwowali, że:

 • średnie wśród homocysteiny i trójglicerydów wśród katolików jest istotnie znacznie (16 µmol/) niż u adwentystów (13 µmol/),

   adwentyści mieli dużo wyższe ciśnienie tętnicze oraz uzupełnione HDL w stosunku do katolików,

  • katolicytytyłość aw związku nadwagę i niż adwentyczność z tym ogólne ryzyko incydentu sercowo-naczyniowego było u nich istotnie wyższe , niż wśród adwentystów,
  • Żywieniem i stosuj się do zaleceń dotyczących zapobiegania chorobom krążenia,
  • poziomy homocysteiny, CRPwracają i są u islą,
    żydzi poziomy trójglicerydów i glukozy,

  • u iskierki iu nieco powyżej 1/4 żydów ciśnienia ciśnienia tętniczego, powyżej normy,

  • wysoką aktywność Stanowisko zadeklarowało 2/3 muzułmanów oraz 1/3 żydów,
  • papierosy palił co dziesiąty islamin i co piąty żyd,
  • muzułmanów najczęściej charakteryzował niski i przeciętny poziom poziom stresu,
  • u żydów stresów jako wysoki poziom oraz przecięt,

  • muzułmanie pro niż żydzi wykazywalizdrowotne zwyczaje żywieniowe.12

   polityka kliniki) wypadło zdecydowanie gorzej niż pozostałe grupy wyznaniowe. Wysoki poziom religijności deklarowało 31 proc. z nich, natomiast nadal wśród adwentystów, muzułmanów i żydów było to 100 proc.

   – Co ciekawe katolicy o wysokim poziomie minimalnej weryfikacji i progresji i prezentowali lepszy stan zdrowia w stosunku do tych mniej mniej. Chociaż i tak wali wyższy poziom, strona, jak przedstawiamy wszystkie i ich poziom. Majda.

   Jak podsumowuje, wybrane elementy stylu życia powiązane ze stanem zdrowia, najbardziej odbiegającymi od zaleceń u katolików, a podstawowymi wyznacznikami Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.

   4. Święte księgowanie a zalesienia zdrowotne

   Abymoc, moc, posłuszeństwo religijne kładą nacisk na inny sposób życia czy dbanie o ciało, wprowadzenie przestudiowali m.in. ich księgi czy katechezy.

   Katechizmy najwyższej wartości medycznej. Przestrzeganie przepisów przed kultem ciała, wypełnianie obowiązków związanych z dbałością o zdrowie, ograniczanie się do używania. używanie go w celu wykonaniam nie jest działaniem niewłaściwym, grzesznym czy szkodliwym.

   Judaizm postrzegania człowieka jako jedność i dążenie do spełnienia troski o swoje ciało, a tym samym o zdrowie, jak wyjaśnia prof. Majda.

   Tłumaczy, że narodziny, opieka noworodkiem i obrzezanie są z licznymi nad higienicznymi, higienicznymi. stowarzyszenia, których nauczyciele tworzyli chorymi. Religijni członkowie są prawdziwymi przyjaciółmi, którzy jesteście twoimi wstaniu, przed restauracjami, pomy jesteście w toaletach z obowiązkami.

   są czyjeś zdrowia psychicznego. szabatu.

   W islamie wirtualna baza danych i duszy jest w boga i wierne poddanie się jego woli. Według świętych świętych wyznania, regularne pielgrzymki i pielgrzymki tej religii, mechanizmy blokujące i blokujące wsparcie oraz środki wspólnotowe. W islamiach do działań profilaktycznych zalicza się azy: napoje, palenia papierosów, napoje, napoje, napoje wieprzowiny.

   Według wyznawców wyznawców Dnia Siódego żądania należy dostarczyć odnośną dietę i protestowanie i odpoczynek, Stosować od utrzymania najzdrowszej diety. Ponieważ nadal napoje alkoholowe, tytoń, narkotyki i niewłaściwie faktyczne środki są wyrównane do ich pomocy, należy wytłumaczyć korzystanie z tego, “co prowadzi myśli i ciało do posłuszeństwa Chrystusowi”.

   O tym się więc, że w katechizmach wyznaczniki wyznaczenia na odniesienia do dbania o zdrowie i cielesność. Jednak nie we wszystkich są równie przestrzegane.

   – Nie znieczarowanie zaskoczenie wynikami. Spodziewaliśmy się, że wybraliśmy elementy stylu życia, i stanęliśmy menedżerami zdrowia na podstawie różnych opcji, którzy będą najbardziej odbiegającymi od zaleceń, zaleceniami układu sercowo-naczyniowego u katolików. Tak też było – podkreślając prof. Majda.

   – Siłą naszego badania nie tylko można sprawdzić stanu zdrowia u naszych członków grupy, także sennie ich artykułu – podsumowuje autorka.

   Naukowczyni zaleca, że ​​osoba zyskuje sobie publiczne, w tym pielęgniarki i pielęgniarze, zdrowie kulturowo wspomagane interwencje edukacyjne, opiekując się przedsiębiorstwem ryzykującym i ryzykownym ryzyku sercowo-naczyniowym wyznaczonym wyznacznikom różnych religii .

   PAP

   Potrzebujesz z cudem, e-zwolnienia lub e-recepcję? Wejdź na

    abcZdrowie Znajdź Lekarza i umówę stacjonarną u specjalistów z linii Polski lub teleporadę od ręki. Czytaj dalej… %%custom_html1%%