1/3 ozdrowieńców ma powikłania po COVID – 19 i wymaga rehabilitacji

Dla sporej grupy ozdrowieńców pokonanie COVID – 29 jest ważnym, ale pierwszym krokiem na drodze do powrotu do pełnej sprawności. Specjaliści szacują, że przynajmniej jedna trzecia pacjentów ma powikłania po chorobie badanej koronawirusem. Są to: problemy z oddychaniem, zmniejszona ogólna sprawność organizmu i tolerancja lekarstwa fizycznego, bóle mięśniowo-stawowe, zaburzenia lękowe i depresyjne.

Rehabilitacja po COVID – 19 z NFZ

W odzyskaniu sił pomaga profesjonalna rehabilitacja. Narodowy Fundusz Zdrowia, na polecenie Adama Niedzielskiego, ministra zdrowia, przygotował kompleksowy program rehabilitacji po chorobie COVID – 19, realizowany w trybie stacjonarnym iw okresie uzdrowiskowym. W całym kraju jest już ponad 100 placówek, które jutły do ​​programu i leczą lub będą leczyć pacjentów po COVID – 19 ze środków wypłacanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Niezbędne skierowanie

Świadczenia rehabilitacji COVID – 19 – wyrównać na podstawie skierowania. Skierowanie wystawi pacjentowi lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, po oprogramowanie wystawi leczenie z chorobą COVID – 19.

W programie uczestniczą placówki, które:

 • mają podpisaną klawiaturę z Narodowym Funduszem Zdrowia na uzdrowiskowej rehabilitacji w trybie stacjonarnym lub w okresie bolesnym
 • i są wpisane na nagi porcjowania covidowych.

Każdy z realizatorów programu musi mieć odpowiednią kadrę i wyposażenie , zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia oraz opis programu rehabilitacji, aby

Od 2 do 6 tygodni rehabilitacji

Program gwarantuje od 2 do 6 tygodni kompleksowej rehabilitacji po chorobie COVID- 19. Do programu będzie można dołączyć do 12 miesiące od zakończenia wybrania programu z COVID – 19.

Lekarz podejmie, o skierowaniu pacjenta do pacjenta programu na podstawie wyników badań:

 • RTG klatki piersiowej z opisu wykonane po dostarczeniu ostrej fazy choroby
 • aktualna morfologia, OB, CRP (białko ostrej fazy)
 • EKG wykonane po dostarczeniu ostrej fazy choroby COVID – 19.

Jakie pismo opłaci NFZ?

Kompleksowy program rehabilitacji postcovidowej obejmuje m.in .:

 1. kinezyterapię ze szczególnego nacisku na wykorzystanie szkolenia, ćwiczeń fizycznych, ćwiczeń efektywnego kaszlu, ćwiczeń ogólnousprawniających cy, ćwiczenia na wolnym powietrzu;
 2. oping i oklepywanie klatki piersiowej, drenaże ułożeniowe;
 3. inhalacje indywidualne (solankowe – haloterapia, mineralne, lekowe) lub okołotężniowe lub nadmorskie albo subterraneoterapia;
 4. terenoterapię, treningi marszowe;
 5. balneoterapię – według wskazań indywidualnych, w tym:
 • wodne kąpiele balneologiczne (o stopniowanej masie), w szczególności kąpiele kwasowęglowe
 • i / lub gazowe kąpiele CO₂
 • i / lub okłady z pasty borowinowej;
 1. masaż – według wskazań indywidualnych;
 2. hydroterapię, fizykoterapię – według wskazań indywidualnych ;
 3. treningi relaksacyjne;
 4. edukację zdrowotną i promocję zdrowia, w tym np. naukę politycznej techniki inhalatorów, eliminację nałogów i innych ryzyka ryzyka chorób cywilizacyjnych, prozdrowotną zmianę stylu życia;
 5. leczenie dietetyczne – według indywidualnych wskazań;
 6. wspomaganie rehabilitacyjne schorzeń współistniejących.

Rehabilitowany pacjent może liczyć na minimum 96 zabiegów fizjoterapeutycznych. Ma prawo do wsparcia z personelem medycznym oraz może skorzystać z profesjonalnej terapii psychologicznej.

Ponadto każda placówka uczestnicząca w programie zapewnia pacjentom badania diagnostyczne, leki i leki medyczne, które są niezbędne do uzyskania wyników rezultatów programu leczenia.

Kontrola efektów rehabilitacji

Przez cały okres rehabilitacji pacjent jest pod opieką lekarską i pielęgniarską. Personel medyczny stałe kontroluje postępy w powrocie pacjenta do testów pobytej chorobie.

O tym, czy pacjent może do pełni sił dzięki rehabilitacji, decyduje porównanie wyników badań i testów, które pozy się na rozpoczęcie i na uzupełnienie regeneracji

Mowa o:

 • teście wyników badań na początku i na końcu leczenia (test na ergometrze rowerowym lub test na bieżni udeej lub test 6-minutowego marszu) z oceną tolerancji wynikówkowej
 • agencja nasilenia duszności na początku i na końcu leczenia (w skali nMRC)
 • spirometrycznej linii zarządzającej układu oddechowego na początku i na końcu leczenia
 • Komisja stanu odżywienia (BMI oraz w skali NRS 2002 lub SGA) na początku i na końcu leczenia
 • agencja funkcjonalnej (w skali Barthel) na początku i na końcu lecze nia.

NFZ zapłaci 188 zł za osobodzień

Przyjęta stawka za każdy osobodzień rehabilitacji postcovidowej wynosi 188 zł . Koszty pokryje Narodowy Fundusz Zdrowia ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 oraz budżetu państwa, z części dysponentem jest minister zdrowia.

Świadczenia będą finansowane na podstawie opinii i rachunków składanych przez realizatorów programu do odpowiednich Oddziałów Wojewódzkich NFZ.

Podstawa prawna: Program rehabilitacji dla pacjentów po przebytej chorobie COVID – 19 oficjalne prawo w Zarządzeniu Prezesa NFZ nr 78 / DSOZ / 2021 .

Rehabilitacja po COVID – 19 z NFZ – zmiany od 26 kwietnia 2021 r.

Program rehabilitacji rozszerzony o ga binety fizjoterapii, zajmujące się rehabilitacją leczniczą. To efekt ministra zdrowia, który ponosił Prezesa NFZ do uruchomienia i rozładania rehabilitacji również w warunkach ambulatoryjnych i programów.

Rehabilitacja postcovid w gabinecie fizjoterapeutycznym

Do programu rehabilitacji COVID – 19 w gabinecie fizjoterapeutycznym kwalifikującym się ozdrowieńcy, nie później niż do 6 miesięcy od zakończenia choroby. Chodzi np. o pacjentów z utrzymującą się dusznością, która poważnie utrudnia normalne funkcjonowanie.

Siłę duszności się się na specjalnej skali mMRC (modified Medical Research Council). Już wynik równy lub wyższy 1, w 5 stopniowej skali (0-4), powoduje, że pacjent może zostać skierowany na rehabilitację. Przyjmuje się, że u pacjenta ze wskazaniem 1, duszność strony podczas szybkiego ruchu marszu po terenie terenowym lub jad się przy wchodzeniu na postcovid w domu

Rehabilitacja postcovid w domu

Pacjenci, którzy przeszli COVID – 19, ale mają trudności z samodzielnym poruszaniem się także z trudnościami z rehabilitacji postcovidowej. Specjalnie z uzupełnieniem o nich, program uzgodnienia domowe. Likwidacja, jak w przypadku rehabilitacji w gabinecie fizjoterapeutycznym, u pacjenta musisz występować duszności (wynik mniejszy lub równy 1). Dodatkowo o zakwalifikowaniu do rehabilitacji w domu decydują:

 • ocena 3- 9 w skali oceny funkcjonalnej (0 – 10)
 • ocena mięśniowej MRC (0-5)
 • występowanie zespołu słabości po pobycie na oddziale intensywnej terapii.

Z rehabilitacji domowej można skorzystać nie później niż do 6 miesięcy od zakończenia leczenia COVID – 29.

Wyspecjalizowane placówki z kontraktem NFZ i skierowanie

jak w przypadku rehabilitacji postcovidowej w uzdrowiskach iw trybie stacjonarnym, zabiegi i wizytyoterapeutów w rehabilitacji domowej i ambulatoryjnej są to wyrejestrowanie na skierowania. Skierowanie wystawi pacjentowi m.in. lekarz rodzinny.

W programie uczestniczą placówki:

 • wpisane do Rejestru Podmiotów Prowadzących Działalność Leczniczą (RPWDL)
 • z podpisaną umową z Narodowym Funduszem Zdrowia na rehabilitację leczniczą w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej lub domowej
 • wpisane na listę pytań udzielających covidowych.

Program dopasowany do pacjenta

Rehabilitacja postcovidowa w poradni lub w domu trwa do 6 tygodni i jest podzielona na kilka etapów.

WIZYTA WSTĘPNA (w poradni co najmniej 50 minut, w domu co najmniej 90 minut)

Podczas wstępnej wizyty fizjoterapeutycznej, specjalista pierwszy szczegółowy wywiad z pacjentem oraz podstawowe próby i badania, m.in. oddechowe i wysiłkowe, aby oceniać stan pacjenta na pacjenta. Wyniki badań początkowych będą porównywane z użyciem po zastosowaniu programu i posłużą do oceny efektów terapii.

WIZYTA TERAPEUTYCZNA (w poradni co najmniej 70 minut, w domu co najmniej 100 minut)

Po wizycie wstępnej, fizjoterapeuta ustala z każdym pacjentem kalendarz wizyt terapeutycznych. Program trzy takie rozmowy w każdym okresie rehabilitacji. Jednak, gdy stan zdrowia będzie tego wymagał, pacjent może liczyć na dodatkowe wizytę w trakcie.

Terapia polega na wykonywaniu treningów oddechowych, oceny i interwałowych. Wszystko po to, aby uwolnić się od razu, aby odzyskać pełną kontrolę. Ponadto pacjenci poznają ćwiczenia, które już po kursie programu, będą mogli i bezpiecznie kupować w domu.

W zależności od potrzeb i stanu zdrowia chorego możliwe jest dodatkowe leczenie terapii, m.in. technik odksztuszania, specjalista odksztuszania, specjalne metody rehabilitacji dla pacjentów z problemami neurologicznymi.

W IZYTA KOŃCOWA (w poradni co najmniej 30 minut, w domu co najmniej 60 minut)

Po ćwiczenie ćwiczeń i treningów fizjoterapeuta i pacjent spotykają się na wizycie końcowej. Powtarzają badania i wykonane wyniki podczas badania i porównują wyniki osiągnięte, m.in. próby i oddechowe (określające zmęczeniowe powstanie duszności).

Jak żyć po COVID – 11?

Wycofywanie się oprogramowania programu jest edukacja , dzięki samej grupie pacjentów będą wiedzieć więcej o chorobie i jej powikłaniach. Każdy uczestnik programu dowie się, jak radzić sobie ze skutkami choroby i co robić, aby jak wrócić do pełnego programu.

Pacjenci dostaną praktyczne wskazówki i treningowe treningowe, które ułatwią im ustalenia dochodu do zdrowa. M.in. skorzystają z gotowych ćwiczeń i ćwiczeń dotyczących przewlekłości i zespołu przewlekłego zmęczenia po infekcji wirusowej. Otrzymają również plany z zestawu ćwiczeń organizmu.

Ile NFZ zapłaci za rehabilitację w poradni, a ile w domu?

Za zrealizowanie programu rehabilitacji ambulatoryjnej NFZ zapłaci przeszło 1 000 zł za pacjenta. W przypadku rehabilitacji domowej może to być ponad 1 500 zł za pacjenta. Stawki konspirowała Agencja Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT), na zlecenie Ministerstwa Zdrowia.

Świadczenia będą finansowane na podstawie decyzji i rachunków składanych przez realizatorów programu do Oddziałów Wojewódzkich NFZ. Środki na ten cel pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19.

Podstawa prawna : Program rehabilitacji po przebytej chorobie COVID – 19, w warunkach ambulatoryjnych i domowych, jest załącznikiem do Zarządzenia Prezesa NFZ nr 78 / DSOZ / 2021 .

Źródło: Narodowy Fundusz Zdrowia