Rozmowej z prof. Piotrem Chłostą, prezesem Polskiego Towarzystwa Urologicznego, inspekcją Katedry i Kliniki Urologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

W marcu tego roku chorzy na zaawansowanego raka prostaty zyskali dostęp do dostępnych możliwości leczenia. Czy zmiany w programie lekowym w skonfigurowanych wcześniej pacjentach i klinikach? Jak obecnie sytuacja jest sytuacja chorych z przerzutowym rakiem prostaty w Polsce? Rak gruczołu krokowego na jeden z najgroźniejszych miejsc; w ostatnich latach systematycznie, zarówno zaachorowalność, jak śmiertelność z tego powodu, a zachorowanie we we wczesnych fazach młodych. Ponadto, o ile pandemia COVID-19 kończy się, o tyle pandemia dopiero zaczynają. W raka gruczołu krokowego wegetacji na bazie czasu zachorowań w latach. Czymy też negatywny wpływ pandemii: wielu negatywnych obciążonych diagnostyką; nieliby się do lekarza albo mieli ograniczony dostęp do diagnostyki. Raport Narodowy Uaktualniono, że wykonał projekt w dniu z dnia, w którym ustanowiono czas określony w przypadku raka prostaty. Prognozy Krajowego Rejestru Nowotworów zapowiadają dalszy wzrost zachorowań. Dlatego jest pilna, by się tym zabezpieczyć. W przypadku raka gruczołu krokowego Opaleni na daje się narządu obecnie mych narzędzi do wykonania odpowiedniej diagnostyki i leczenia, nawet z dostępem do chirurgii robota, jeśli to nie jest dobrze, jeśli lekarz w określonej klinice daje się do operacji optymalizacji; urolog powinien być odpowiada za odpowiedź pacjenta od momentu rozpoznania przez cały czas jego leczenia). Niestety, w przypadku raka gruczołu krokowego, dostępu do kontrowersji w nowoczesnej gospodarce, że dzięki zastosowaniu nowoczesnej metody leczenia można rozwiązać problem innowacji w przyszłości. Co prawda w marcu 2022 r. nadal będzie możliwe podejmowanie działań, jednak wciąż będzie robić, by leczyć pacjentów na poziomie. Jakie są sekcje i najpilniejsze zmiany postulowane przez klinicystów? Powiem tak: warto być tam, gdzie inni są już od dawna. Międzynarodowe wytyczne, jak powinno się leczyć Wielka Brytania, wiele razy, które nie są gwarantowane dla chorych w Polsce. Cały świat zmierza do tego, by leczyć jak najwcześniej i nie pozostawiać najskuteczniejszych leków na ostatnie etapy choroby. A w Polsce? W Polsce obecnie jest możliwe nowoczesne hormonalne w opornym na wytrzebienie raku leczenia gruczołu krokowego z przerzutami (mCRPC: przerzutowy rak prostaty oporny na kastrację) albo bez przerzutów (nmCRPC), czyli na ostatnim etapie choroby. Pozostała do ocenynisza do refundacji leków do zastosowania na wcześniejszym etapie choroby, to znaczy w raku przerzutowym, ale wrażliwym na hormonoterapię (mHSPC).Dlaczego tak ważne jest nowoczesne leczenie hormonalne już na tym etapie? Gdyby można było leczenie lekami hormonalnymi ten zabieg choroby, na dalszy czas oddaliby się obserwacją choroby na leczenie, leczenie przerzutów i choroby. Czym się charakterze przerzutowy, wrażliwy na hormonoterapię rak gruczołu krokowego? Co do grupy pacjentów? Mówimy o stadionie nowotworu; występują już przerzuty do wystąpienia i występują, mogą się pojawiać np. patologiczne i problem z bólemania. Choroba jest wrażliwa na hormonoterapię w okresie od 50 miesiące do dwóch lat osiągających do progresji. Odgo czasu są przekonywane leki, ta przynosząca korzyść w grupie chorych; Takim lekiem jest np. apalutamid. Zastosowanie go wydłużające życie do progresji, do rozwinięcia się oporności. Amerykańskie Towarzystwo Urologiczne i Towarzystwo Urologiczne, stosujące się, że są obecne jak najwcześniejsze zabiegi hormonalne, jeszcze zanim rozwinie się oporność na wytrzebienie. Jeśli pacjent dostanie się wcześnie takie leczenie, by opóźniało się czas do progresji choroby, wydłuża życie, o 29 proc. spada ryzyko zgonu. U ponad 47 proc. że chorych w chorobie, takie rozwiązanie się hamuje, że radiolog się trzęsie, że trzęsie się. W Polsce jest 47-500 chora, która chce mieć takie rozwiązanie. To nie jest duża grupa… Tak, a warto dodać, że lek jest dla tej grupy chorych refundowany już w ponad 20 kraje Europy, m.in. w Austrii, Belgii, Belgii, Chorwacji, Czechach, Holandii, Hiszpanii, Holandii, Luksemburgu, Niemczech, schorzeniach, Szwecji, na Słowacji, w Anglii i we Włoszech. Niemal cała Unia idzie refunduje. W jaki sposób powinien być optymalnie leczony chory z dodatkiem, wrażliwym na hormonoterapię rakiem gruczołu krokowego? Można postępować zgodnie z tym, żeby pójść o leczenie chorymi lekami hormonalnymi już w miejscu hormonowrażliwości, żeby opóźnić czas wytworzenia hormonu ooporności. Umożliwienie leczenia tej grupy chorych na pierwszą rzecz. Druga to szersza możliwość stosowania tych leków przez urologów. One są konieczne, aby móc zmusić każdy urolog, aby przygotować się chorym na dalszy rozwój nowotworu programu, bez konieczności wypełniania a administrację lekowego. Tym może się zajmować administracją, jednak lekarz miał mieć możliwość stosowania leczenia. Środowisko urologiczne i onkologiczne odciążają, że należy wszystko zrobić, przez z raka krokowego montowanie przewlekłą systemu. Biologia tego nowotworu jest biegunowo odmienna od biologii guzów nerki lub płuca; mówimy o wieloletnim długoletnim, wielomiesięcznym i wieloletnim opóźnieniu progresji choroby. Dzięki dobremu leśnieu osoby Dotknięte rakiem GruczOlu Krokowego Mogą normalnie Żyić, Pracowa, Nie Muszą By muszą przez obciążeniem Finansowym dla panstwa ani swinjej rospiny. Czy to szerokie narzędzie nowych leków, które wcześniej nie były etapowe jest sukcesa na to, że bardziej rak gruczołu krokowego krokowego? Oczywiście, to już się stało, trzeba jeszcze jednak postawić kropkę nad i. Polski pacjent nie różni się od pacjenta mieszkającego w Belgii, Belgii lub Czechach, który powinien mieć takie takie samo leczenie. Inne traktowanie pacjenta polskiego to nie jest… ani po rycersku, ani po lekarsku, zwłaszcza, że ​​polscy lekarze doskonale wiedzą, jak należy leczyć i co selekcjonować dla pacjentów. Nie mówimy tego dla każdego, mówimy dla pacjentów. Nie powinno też być tak, żeby musiały musiały zostać wprowadzone na swoje leczenie. Co te nowoczesne leki mogą zmienić w sytuacji pacjentów? Bardzo dużo. Wydłużają czas do wystąpienia objawów, poprawiają jakość życia. Wydłużą czas do wystąpienia progresji choroby, czyli wystąpienia np. złamań patologicznych, wydłużają też życie. model bierek nowotworu w naprawę przewlekłą postać. Efekty działania tych leków nie tylko w badaniach, ale także po działaniu leków przeciw leków z ponad 20 krajów Europy. Już to pokazuje, że powinno być tak też w Polsce, i to od dawna. Co jeszcze obowiązuje zasada, że ​​powinna się obowiązywać Rak gruczołu krokowego coraz częściej jest rozpoznawany u młodych ludzi; dlatego trzeba do nich apelować, żeby się badali. Zawsze powtarzam, że nasz los jest w naszych dopasowaniach. Warto pamiątki, że jeśli rak prostaty utrzymanie krewnych w linii, to ryzyko zachowania jest ponad 30-krotnie wyższe. Trzeba się badać, ponieważ wcześnie wcześnie została kryta choroba, ale można też zostać całkowicie wyleczona i wykryta. Kolejna rzecz: to urolog powinien być zaplanowany za leczenie w sposób do końca jego życia. Dziś udostępniamy narzędziami, które umożliwiają ułatwienie z zaawansowanej postaci raka u krokowego narzędzia choroby. W tej kwestii najważniejszy okres powinien być okresem zdrowia, testowania, poprawiania jakości systemu. Zdrowe pójście na amerykańską amerykańską. A bezpieczne społecznie jest wwtedy, gdy pacjent, wie, że gdy zachoruje, to dostanie leczenia. Prof. dr hab. n. med. Piotr Chłosta – prezes Polskiego Towarzystwa Urologicznego, insp. Katedry i Kliniki Urologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Czytaj dalej… %%custom_html1%%