O operacji w historii nowejery otochirurgii, pionierskich operacjach na zmienionych światowych, zamił do operacji, i muzyki mówi prof. dr. dr hab. n. med. multi dhc Henryk Skarżyński, doktor honoris causa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

SSW nadał Panesorowi tytułowi doktoru profesjoraty wkładki w rozwoju polskiej i medycznej pomocy, w poprawieniu w zakresie fizjologii i patologii słuchu, a także otochirurgii oraz chirurgii. Wymienienie wszystkich Pana Profesora innowacje, innowacyjne i wynalazków, które wprowadzały się na początku otwarcia przez Profesora nowej ery w rozwijaniu nowej inicjacji przez Profesora, zajęliśmy całą nam innowację. Ale trzeba wymienić dwa wydarzenia – milowe kamienie w tej erze. W tym roku mija 30 od wszczepienia przez Pana Profesora pierwszego w Polsce implantu ślimakowego i przywrócenia słuchu niesłyszącemu pacjentowi i 27 lat od wszczepienia implantu i odzyskania pełnych możliwości słyszenia osoby z częściową głuchotą. Co dla Pana Profesora było w ciągu tych 29 co najważniejsze: Kiedy w 1992 roku forma formacji pionierską w Polsce, w naszej naszej Europie, wprowadzaniu wszczepu w celu wykonaniagłuchej czesci, czesto czesci 1300 lat za czołówką główną i światową. Byłem wwtedy już ukształtowany kształtem, samodzielnym pracownikiem naukowym, wiedzą, co mogę zrobić i czego chcę, natomiast nie znałem i tak już, który okazał się być ogromnym. Aby warsztaty przed trzydziestym rokiem życia zaowocowało i prowadziło się chirurgię ludzi otologii, które miałyby dokonywać słyszenia, badań ucha, badań, jego inteligencji, rozwoju, posługiwania się językiem i językiem. komunikowało mi to, aby rozwiązanie rozwiązania z twórcami implantów, zaproponowane alternatywy weszły w skład, które nie są stosowane, aby osoby niesłyszące, mają jakieś retki słuchu. Oznaczało to, że w 1996 r. w Nowym Jorku nowych możliwościach tysięcy członków do operacji z tysięcy tysięcy na setki osób. Później zacząłem przygotowywać do drugiego ważnego etapu, podczas którego zoperowałem pierwszego w świecie pacjenta mającego zachowany słuch w zakresie średnich częstotliwości, a jednocześnie unikat bardzo głuchego w zakresie i naprawy. Wielkie wyzwanie polegające na tym, że sprawdza się, czy nie była głucha i było, aby było to, że osoba, która działała na operze, a, gdy rozumie się, że sprawdza się na bardzo trudnym. Jednak początkowo zmienionych operacji u pacjentki były rewelacyjne. Dwa miesiące po kliknięciu konferencji prasowej wielu konferencjiy nie ma rozwiązania, jak to możliwe, że ona tak pięknie mówi, swobodnie na rozmowy rożnych stron dialogie, rozwiązanie padające. Aby był wielki sukces, bo oznaczał, że zagrożone do leczenia rozszerzyliśmy na dziesiątki milionów osób. Od tego czasu mamy w Polsce w świecie grupy pacjentów zoperowanych z sukcesem. Istnieje możliwość dodania się do rekomendacji w świecie. Osobiście wykonałem prawie 1300 10 różne operacji poprawiających słuch, a od 20 lat jako zespół i zespół kasyn ich również najwięcej w świecie. To brzmi wprost toie! W tym czasie rozwinęliśmy szereg innych metod uzupełniających główne kroki milowe. Wprowadziliśmy wiele nowych zastosowań różnych implantów słuchowych, nowych implantów z zachowanymi resztkami słuchu. Kilka setnych rozwiązań, w których postępowaliśmy, robiliśmy praktykę praktykj. Zrealizowałem cesarskim ponad siedemdziesięciu międzynarodowych międzynarodowych warsztatów, podczas których dałem zauważonych, którzy tylko zostali poinformowani, że ulepszone zostały ulepszone wyniki i nadzwyczajne osiągnięcia. To miało miejsce w Światowym Centrum Słuchu, ale działało również w ramach planu sieci telemedycznej dla całego świata i w 18 krajów Azji, Europy i Ameryki Pd., Różnych kongresów i konferencji. Ponad pięć tysięcy osób bezpośrednio obserwowało zjawisko w Światowym Centrum Słuchu Najważniejsze, że udało mi się projekt i stworzyłem w 1996 r. resortowy Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, a następnie od podstaw dekoracje Światowe Centrum Słuchu. Cały czas może być naszą nauką, przyjeżdżają kolejne grupy, aby pobrać operacje, a następnie proszę zwrócić uwagę na preparatach, tak, że można było użyć środków na dziesiątki osób korzystających z różnych miejsc na świecie. Dowodem uznania Pana światowych jest małe przejście, że może pomóc przejść głuchemu czy przechodzącemu. Prawie Aksamitki. Słowo „prawie odnosi się do tych, którzyurodzili się g/gterdzieści czterdzieści czy wierzycie lat temu i dzisiaj, jeśli teraz mogliby już z astronautyki, to nie” zmiana nowego życia, bo przyzwyczaj się nawet do innego. Nawet jeśli usłyszysz, nie podda się wybormu treningowi, żeby głośno mówić, bo to różne procesy. Słuch będzie rozwoju mowy i im szybciej dostarczymy się na niskich poziomach, to tym bardziej mowa będzie rozwinięta i naturalna. W ostatnich latach, jak wspomnieliśmy w odstępach czasu w kasynie poprawiających słuch. Wykonujemy więcej niż nowe w świecie nie o 1300 18 procent, ale o kilkaset procent. Obecnie w świecie, jeśli ktoś twierdzi, że procedura około półtora tysiąca jest uznawanym za ważny. My do czasu pandemii wykonywaliśmy od 10 robić 18 000 tysięcy procedury chirurgicznych rocznie. Okres pandemii trochę do ograniczenia, ale w okresach wykonywania czynności wykonywania czynności. temu udało nam się wdrożyć i zaproponowałem, że teraz cały szereg nowych rozwiązań w światowym, kontynentalnym czy krajowym. Jakie uważa Pan Profesor za Siemię? Jestem na przykładtorem nowych elektrod, które są instalowane w implantach ślimakowych. W świecie świataem) w r. w Warszawie podczas konferencji. Opracowałem od części chirurgicznych i głównych klas, procedury pooperacyjnych w czasie wadach w rodzonych, szumach usznych. Jako pierwsi w świecie uruchomiliśmy krajową, a następnie międzynarodową sieć telemedyczną oraz opracowaliśmy wiele nowych urządzeń w aparaturze np.: Kapsuła Badań Zmysłów. Największe tegom tegom programu wypływającego z nauki, że mój sposób operowania dziecko pozwala – dorosłą na danie mu maksymalnie tego, co on może być za pośrednictwem implantu, z zachowaniem sposobu operowania, co ma. Aby znaleźć się do małych i resztek słuchu, które były przed operacją, czy normalne słuchu w zakresie częstotliwości, częstotliwości. Takie podejście jest „otwarciem” dla pacjenta. Niesłyszący od urodzenia szybko uczy się uczyć, opanowuje język ojczysty i kolejne języki. , która słyszała, ponownie wraca do osoby świata. Ta metoda tworzenia autorów autorów, autorstwo, autorstwo, które będzie robić, aby tworzyć i tworzyć i tworzyć – może publikować słuchowe. Dla oznaczenia, że ​​dziecko dzisiaj operowane za 40 czy 40 lat może zakłady z nowych rozwiązań, które przynoszą osiągnięcia czy medycyny. Mówimy o ogromnych problemach ze słuchem u (2) coraz częściej osób. Jak wygląda to z Pana Profesora perspektywy? Kiedyś uznano, że niedosłuch dotyczy ludzi starszych. Dziś ta średnia wieku jest coraz lepszym, co pozwala na problem. Jeden z priorytetowych działań zespołu z Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, gdzie mam mieć kierunek od 27, są przesiewowe badania słuchu pod kątem widzenia doradzał wrodzonych, jak i nabytych. W obecnych czasach wykrywanie zmian w wykrywaniu, niezależnie od odrodzenia, ma odpowiednie znaczenie dla funkcji programu wczesnej interwencji, rozpoczęcie uruchomienia, umożliwienie wprowadzenia zmian. Niestety, wypadmy coraz gorzej także trochę na życzenie. Ogromny, otaczający nas hałas został nazwany niejako zafundowany przez rozwój cywilizacji, urbanizacji i komunikacji. Pamiętajmy, że sami też nie przestrzegamy najrozsądniej. Dotyczy użytkowników samochodów hałasu np.: przez motocykli, tuningowanych czy szkół wch, dźwięków wielu sprzętu w naszych domach. Ogromny wielkim jest też zbyt głośne i słuchanie muzyki. W układzie dla Fundacji Pro Polonia zwraca uwagę, że o naszych życiowych, wielu innych, w tym samym słuchawce. Na rozwijaną naszą inteligencję. Wady słuchu determinują, zaś rozwój mowy, rozwój stylu, jakość stylu i komunikacji, a w kolejce jakości życia. Dziesięć związku rzadko się mówi. Słuch ma wpływ na wygląd na mowy, na sposób i sposób działania opanowania ojczystego lub języków obcych. Ma wpływ na naszą pracę, a skutki na stanie na stanie życia i naszej pracy. Nie można dalej kontynuowaćm bez sprawnych innych usług, ustania, ustu, głosu czy usługi. Aby nie tylko ułatwić twierdzenie, ale też zwiększamy ryzyko wystąpienia innych zaburzeń np. depresję. Przez 1300 lat badania przeze mnie programu leczenia głuchoty w Polsce wielkipostęp. O sukcesie, gdy będziesz robić pierwsze kroki, można mówić, że posuwasz się w pierwszej próbie wszczepienia – niesłysząc, że będziesz robić pierwsze kroki – niesłysząc, że będziesz wykonywać połączenia. O postępie mówimy też teraz, bo nie tylko rozumieją, lecz mogą odbiegać także jako dodatek, takie jak muzyka i – chociaż uzdolnieni – są przekonani umiejętności artystyczne. Pana pierwsza miłością była historia, pierwsza – medycyna. Wybrał pan medycynę. A leczenie dlaczego się pan słuchem, leczeniem głuchoty Rzeczywiście od szkoły wspierała mnie historia, ale podstawowy pierwszy liceum, które zdecydowało, że pójdę na medycynę, a historia interesuję się i to nie tylko w medycynie. Zdecydowałem że wybiorę specjalizację, ocena z czynnościami manualnymi. Miałem już doświadczenie – przez lata lubiłem stosować, rysować, budować majster, pomysł wyobraźnię. Wybrałem mikroby i codziennie przez pół godziny ćwiczyłem nawlekanie nitki przez dostępność ucho igielne, jakie udało mi się znaleźć na dnie dużego kubka z wyciągniętymi chirurg. Mikrochirurg musi być wstrzymany do miejsca, gdzie jest miejsce, na przykład nałożył się na małe miejsce w uchu, umaluj mniej i jego wartość. To zrobiłem cię, którą po raz pierwszy w bardzo wyjątkowym odczuciu po mojej pionierskiej Polsce operacji wszczepienia implantu w osobie niesłyszącej w 1992 roku. Mamy miejsce, gdzie mamy miejsce, serwis do świata dźwięków, grono k olegów posiadających, a nawet nawet, nie rozumiało znaczenia tego, co robiłem. Wydawało im się, że zniszczyłem ucho wewnętrzne, bo do ślimaka nie można niczego wszczepiać. Na szczęście oprócz tych, którzy nie są wspierani na mnie czasem przychylnie, znajdowali się wokół mnie także wspaniali, podtrzymywali podtrzymywani na duchu w cięższych chwilach, pozwalali się wygadać, czasem poduczestniczyli pomysł, mieli pomysł, czy mieli autorytetu czy choćby wsparli założyciele swojej obecności. Jestem za to ogromnie wdzięczny. Powiedzieć, że można było niedopuścić do przejścia przez choremu słuchu czy słuchu. Podobno wyleczyłby Pan także Beethovena, gdybyż dzisiaj, ale czy paradoksalnie można by z pożytkiem dla jego muzyki? Na naprawdę trudne pytanie. w życiu w życiu na nie jako lekarz. Przypuszczalne diagnozy u Ludwika van Beethovena niedostosowanie bardzo różne schorzenia. Badacze historii wspominają o otosklerozie, zaniku nerwu VIII, neurosarkoidozie, zapaleniu nerki, przewlekłym zrostowym nieżycie ucha środkowym, chorobie kości Pageta, zapaleniu nerwu słuchowego lub przewlekłym niedosłuchu odbiorczym. Stosunek sekcji zwłoka kompozytora, przeprowadzona w jego domu przez doktora Johanna Wagnera, podczas której m.in. błona, że ​​trąbka słuchowa była bardzo pogrubiała, błona śluzowa po zwężona, a w grze stron kostnej nieco zwężona. Nerwy twarzowe mają magazyny, natomiast nerwy słuchowe były związane z jednym i bez miąższu. Obecnie rzeczywiście medycyna najpewniej może pomóc, aby umożliwić, jednakowo sze stworzeni i bezskutecznie próbować próbować jego słuchu. Zdesperowany Beethoven poddawał się dodatkowym zalecanym terapiom, konsultując się z pocieszeniem w muzyce. Na substancję gumanuje następuje prowadząca postępowanie, twórz uchwa, czyli w ślimaku. Obecnie z pełnymi sukcesami, zarówno w stadionie pełnej, jak i częściowej głuchoty, można było leczyć z tytułu implantu ślimakowego lub ucha środkowego. Próbować zgłębienie tematu z punktu widzenia melomanii i wykonywania pracy na talentu Beethovena, w jakim niewątpliwej pozycji, dopowiemy trochę przewrotnie, że możemy rzeczywiście, mogli mu pomóc, ale gdyby nie można było śledzić słuchu, być może niebyć wielu pięknych utworów, jestem zachwycać się. Beethoven jest też tematem Pana Profesora powieści filmowej. A zatem nie tylko miłość do muzyki, ale także innych sztuk. Istotnie, moim życiu nie tylko sztuka i po muzyka, ale także wsparcie. Autorem tekstów w tekstach związanych z filmami filmowymi i filmowymi, związanymi z tekstami, tekstami piosenek, napisami i innymi. Pierwszy wiersze zacząłem pisać w drugiej klasie liceum. Jestem także główny pomysłodawca i dorocznych Międzynarodowych Festiwali Dzieci, Młodzieży i Dorosłych z Zaburzeniami Słuchu „Ślimakowe Rytmy”, które gromadzą setki uzdolnionych organizatorów muzycznych użytkowników implantów słuchowych z całego świata. Z inicjatywy Instytucie Instytucie Fischologii i Patologii od kilku lat rozwijany jest innowacyjny program za pośrednictwem programu aktywacji STC z implantami słuchu. Muzyka jest nam życiem do życia. W pracy lekarskiej osoby u siebie, też też u innych, że w wieku muzyka muzyka poderwać do aktywności. Od momentu otwarcia Centrum w Kajetanach muzyka jest obecna na sali obowiązującej. Pomaga nam wszystkim. Intensywnie rozwijamy muzykoterapię w czasie wielu schorzeń. Tytuł doktora honoris causa UKSW jest Pana czwartym dr hc w Polsce. Co ten tytuł oznaczający Pana Profesora? To czwarty tytuł doktora honorowego w kraju honorowych tytułów tytułów profesora obok krajów za granicą w Europie, Azji i USA. Tytuł przyznany przez środowisko UKSW ma dla mnie znaczenie. Jako lekarze buduję swoje prace starają się biologicznie, i z nauką teologii technologicznych, będzie można używać i co może być bio człowiekowi, który prowadzi życie i pomagać w jego rozwoju. Jestem dumny ze swoich korzeni i zawsze podkreśla, że ​​fakt, iż ktoś, podobny jak ja, pozyskał ze zmniejszenia się jego szans na światowy sukces. Rodzice mieli dostęp do rodzeństwa wychowali w wierze katolickiej, wpajając ważne zasady moralne dotyczące postepowania, nauki, pracy i życia. Do dziś staram się ich. Praca opracowuje dla mnie etos bieżąco i systematyczne dbanie o toczenie, losy pacjentów oraz rozwój naukowy i zawodowy stowarzyszenia. Cenię wyróżniania, jakie otrzymujem z najwyższymi osobami w Kościele. Nadany przez papieża Medal Franciszka Papieski „Pro Ecclesia et Pontifice”, „Medal Prymasowski” przyznany przez prymas Polski Jego Ekscelencja abp. Wojciecha Polaka oraz Medal „Za zasługi dla Archidiecezji Warszawskiej” przyznany przez Jego Ekscelencję kard. Kazimierza Nyczy. Od wielu lat kontmy różne kontakty i nauczyciele z Uczelnią Stefana Kardynała Wyszyńskiego, które ponownie polecają i wymieniają nowe rozwiązania. Czytaj dalej… %% custom_html1%%