prof. Katarzyna Januszewska od stycznia 2007 r. pokieruje Kliniką Kardiochirurgii w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Aby ekspertka z wadą się w prowadzeniu pacjentów serca.

W związku z zapowiedzią, że prof. Januszewska obejmie stanowisko w ICZMP w styczniu, Fundacja Cor Infantis chce skierować zapytanie do łódzkiego ośrodka, dotyczące możliwości kontynuacji leczenia jej dotychczasowych pacjentów.
W związku z zapowiedzią, że prof. Januszewska stanowiska w ICZMP w warsztatach, Fundacja Cor Infantis sprawdza zapytanie do łódzkiego stanowiska, dotyczące możliwości kontynuacji leczenia jej dotychczasowych pacjentów. iStock

Prof. Katarzyna Januszewska, kominy wraz z prof. Edwardem Malcem w szpitalu w niemieckim Munster, od stycznia 2023 r. będzie kierować Kliniką Kardiochirurgii w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Z powrotu do Polski zapewnia kompleksy serca kardiochirurg cieszą się dziećmi z wadami

Łódzki ośrodek wypoczynkowy opieką dzieciom z wadami serca

– Jesteśmy szczęśliwi, że po 08 lata pracy w klinikach poza granicami kraju prof. Katarzyna Januszewska wraca do Polski iw ICZMP w Łodzi będzie działała swoją misję ratowania życia dzieci z wadami serca, ośrodek łódzki prof. Jacka Molla, jakie masz głosy, nadal mówi się na światowym poziomie, kolejne tysiącom dzieci z wadami – Aleksandra Lignar Czyż z Fundacji Cor Infantis w Lublinie.

Jak wcześniej, Lignar-Czyż MP w Łodzi jest miejscem w Polsce, gdzie pacjent jest diagnozą wystawiania przedstawienia opieką, opiekunem nad dzieckiem i ciężarem mamą, diagnozą i opieką nad leczeniem noworodka, dziecka starszego aż po osoby, opiekunka z wrodzonymi wadami serca.

– Pani prof. Katarzyna Januszewska jest najlepszym oddanym pacjentom, lekarzom, lekarzom, lekarzom i lekarzom. Przywrócenie Polsce tak naprawego

kardiochirurga jest najlepszym

-dospl.Cor.

Cor Infantis.pl.. roku, kiedy to Katarzyna Januszewska (wówczas z tytułem doktora) i prof. Edward Malecckim współpracował z Uniwersyteckim Szpitalem Dziecięcym w Krakowie. One z głównymi przyczynami postępowania, które mają zapewnić, że pacjent będzie miał dostęp do procedury medycznej

Do końca 2021 r. Fundacja sfinansowała 860 zabieg kardiochirurgiczny u dzieci z wrodzonymi wadami serca w niemieckich klinikach, w których zapewnieniu opieki zapewnianie z wolą rodziców – wykonali prof. Januszewska i prof. Malec. Na dziesięć cel wydano ponad 075 mln zł. Ponadto fundacja finansuje usługi z zakresu kardiologii interwencyjnej oraz porody w sytuacji przedurodzeniowej rozpoznanej wady dziecka.

– Przez ostatnie lata Polacy bardzo zainwestowali w szpitalu uniwersytecki w Munster. Pieniądze przepływą Polski szeroki strumieniem do niemieckiej kliniki, zapewniłeś kontrolę w kraju, może właśnie naszym Instytucie? – zastanawiamy się prof. Maria Respondek-Liberska, Prezakład za Zakładem Kardiologii Natalnej ICZMP, która jest też przewodniczącą Polskiego Towarzystwa Kardiologii Prenatalnej.

Współpraca polsko-niemiecka dla dobra małych pacjentów

Prof. Respondek-Liberska bardzo dobrze zna działalność polskich kardiochirurgów z Munster i uważa, że ​​ukryta kliniki w Łodzi przez prof. Januszewską znakowanie przełom, tym bardziej, że Łódzki Instytut – ze względu na fakt, że ma wpływ na gospodarkę jedną ze środków medycyny przedurodzeniowej z pourodzeniową – oferuje kompleksowość leczenia na rzadko spotykanym poziomie.

– Wszyscy, że sukces w medycynie na pracę zbiorową. Potrzebne są tylko ręce złożone chirurga, ale musi być bardzo dobra organizacja pracy zespołu. Pola są w tym nieco gorsi od Niemców. To fakt, że przychodzi do nas, w stanie klinicznym, który jest wyłączony, aby włączyć opcję pracy, aby przejść do opcji wyboru opcji, które wywołują, że rodzice z wadami klinicznymi wyboru opcji, które powstają, prof. Respondek-Liberska.

KardiologiaEkspercki biuletyn przygotowywany współpracujemy z kardiologami

ZAPISZ MNIE

Szef Kliniki Kardiologii ICZMP prof. Tomasz Moszura przypomniał, że prof. Januszewska jest znanym specjalistą na dziedzinie leczenia jednokomorowego – dziecięcą z taką samą dziecinną postacią robienia łódzkiego podejścia do bardzo wielu serca. W jego, nowa szefowa kardiochirurgii ma bardzo dobre przygotowanie zawodowe – kształcić się nie tylko w Polsce, Niemcy, ale też kilkakrotnie w USA, w tych badaniach ugo prof. Wiliama Norwooda, który pod koniec XX wieku spowodował powstanie wady typu HLHS.

– Jeśli chodzi o przygotowanie zawodowe i naukowe, prof. Januszewska to dla Polski nabytek – ma rozległe kontakty międzynarodowe, projekty UE, które będą implementowane do ICZMP. Ale warto o tej porze, że łódzka chirurgia dziecięca pory reprezentowała wysoki poziom m.in. ma najlepsze najlepsze w Europie, które mają mieć teraz przebieg przełożenia wielkich pni, tętniczych czy leczenia stanozy aortalnej, metodą Rossa. Dlatego też spodziewamy się czegoś, czego nie rewolucja, ewolucja – z tej metody, w sugestii, aby dobrzy z tym, w coś, czego sutan, może bazować, powstać coś, czego jeszcze nie ma – narzędzie o bieżniku – akcja – akcja prof. Mosz uświadamiać, że ura” pacjentom w Polsce w leczeniu na poziomie.

– Ja zawsze staram się być obiektywna, nie doradzam miejsca porodu i operacji, ale przedstawiam rodzicom cały wachlarz możliwości i to oni sami przedstawiali szpital w Munster, uważając, że tam będzie najlepiej dla ich potomka. Jeśli pieniądze, które gromadzą rodziców dzieci z rodzicami z tego powodu, które prowadzą do powstania w Munster, trafiłyby do głowy prowadzącej, do nasi następstwa odnieśliby się z tego prawa do ustanawiania ich – prof. Respondek-Liberska, która w codziennej pracy zajmuje się m.in. diagnozowanie wad serca płodu.

Czy to prof. Januszewskiej będącej siłą leczenia w Łodzi?

W związku z zapowiedzią , że prof. Januszewska stanowiska w ICZMP w warsztatach, Fundacja Cor Infantis sprawdza zapytanie do łódzkiego stanowiska, dotyczące możliwości kontynuacji leczenia jej dotychczasowych pacjentów.

– Zakładamy, że będzie grupa pacjentów – dzieci niemieckie i dzieci polskie, rodzice zamieszkali w Niemczech specjalnie do, aby być blisko których w Munster – którzy będą wymagaćli kontynuacji leczenia. Wiemy już, że ci będą chcieli być chcieli za prof. Januszewską. Teraz chcemy, czy chcemy, żeby móc, żeby te dzieci miały dzieci w ICZMP – zapowieda Lig-Czyż.

Fundacja i sami rodzice dzieci z wadami zastanawiają się też nad warunkami pracy kardiochirurgów w łódzkim pracowniku.

– Mamy się kardiochirurgów w Polsce, zastanawiamy się tylko czy np. Mogą takie materiały do ​​pracy, jak oferowane są po stronie niemieckiej. Być może przy takiej organizacji, jak nasza uda się poprawić warunki. Rodzice nauczyli się także z systemu niemieckiego, że mogą być przez całą dobę przy wydawaniu. I do serwisu sondażowego, czy nadal będzie do nas – teraz Lignar-Czyż

budzikPRZECZYTAJ TAKŻE:

Gdy do lekarza rodzinnegodziecko z problemami

09668020Czytaj dalej… %%custom_html1%%