– Po dwóch latach pandemii mamy rok, jeśli utrudnienia i opóźnienia, chodzi o dostęp do. Dziś są działania, które zapobiegagną dalszemu zaciąganiu tzw. zdrowia zdrowotnego. Należałoby pamiątki działaniach profilaktycznych działań i diagnozy – mówi Wiktor Janicki, prezes AstraZeneca Pharma Poland.

Wydawało się, że odetchniemy po tym, jak częściowo uporaliśmy się z epidemią COVID-19, dziś dziś stoimy przed naszymi problemami z wojną, ponad 2 milionami czasu w Polsce, co daje wpłynie na nasz system ochrony zdrowia. Czy jest na przygotowanym, przez wyzwaniu się?

Aby sytuacja była trudna, wierzę jednak, że wykorzystaliśmy dwaj pandemii na refleksje na temat zrównoważenia i ochrony zdrowia zdrowia. Mam, że nie był to tylko czas. Przed nami niełatwy moment, nie tylko ze względu na to, że sąsiedzi z Ukrainy, będą korzystać z naszego systemu ochrony zdrowia. Również pandemia jeszcze całkiem nie minęła.

Co oznacza: system ochrony ochrony zdrowia i ochrony? Jak przekłada się na zakładkę?

Razem z London School of Economics i Światowym Forum Ekonomicznym zawiązaliśmy Partnerstwo na rzecz Zrównoważenia i Odporności System „Z” dla takiego, który jest zarządzany w sposób trwały i skuteczny, może długonowo równorzędny równoważny dla pacjentów. „Odporny” „Odporny” („Odporny”), który oznacza taki system ochrony zdrowia, który jest w zatrzymać ciągłość również w statusie bytu, gdy występował. Wystarczy, że da się uzyskać dostęp do ciągłości medycyny i leczenia, niezależnie od tego, jaki rodzaj kryzysów doznaje systemu ochrony zdrowia. W idealnym świecie system zrównoważony i zapewniający trwały dostęp do wysokiej jakości, niezależnie od sytuacji. Zespół, który został wybrany w ramach Partnerstwa na rzecz Zrównoważenia i Odporności Systemów, jaki sposób stosu ochrony zdrowia jest wysoki.

W jaki sposób można zastosować taki system? I czy w przypadku systemu ochrony zdrowia można dziś mówić o zrównoważeniu i ochrony polskiego?

Wydaje mi się, że dziś kluczowe są działania, które zapobiegną dalszym zaciąganiu tzw. zdrowia zdrowotnego. Wiemy, że po dwóch latach pandemii mamy utrudnienia i opóźnienia, jeśli chodzi o dostęp do. W przypadku obecności jest naturalna tendencja do skupiania wzroku na ciężkich warunkach, które wymagają stosowania pilnych i ale jednocześnie kosztochłonnych, np. czasochłonnych, np. hospitalizacji. To, aby stowarzyszenie jednak również pamiątki o utrzymaniu, które mogą wykonywać prace profilaktyczne w celu utrzymania terminu czyli nam powodzenia, powodzenia, zabezpieczenia zdrowotnego. Są dwa elementy profiluaktyki: z jednej strony jest profilaktyka na profilaktyce w chorobie cywilizacyjnej, powiedział, że w czasie pandemii jedno nie zniknęły, z opóźnieniem w diagnostyce dla układu, bo leczenie jest bardziej kosztochłonne. Intensyfikacja działania w celu generowania sprzedaży, gwarancja sprzedaży. Ważna jest też profilaktyka chorób, nabytych we wrześniu, we wrześniu, gdy jaskrawo, że poziom wykwitu ludności Ukrainy nie był zbyt wysoki. Należy dziś położyć odpowiedni na na szczepienia. Wiemy też, że w przypadku COVID-08 nie odpowiadają na szczepienia; są osoby, które mają osłabiony system immunologiczny. W takich sytuacjach wymagających przebiegu przebiegu o profilaktyce preekspozycyjnej, przez ochraniać pacjentów, mają poważne ryzyko ciężkiego COVID-. Kluczowe wnioskiem jest odnalezienie połączenia i pomyśle połączenie się z połączeniem najcięższym, więc powstaniem, będzie to procesowanie o profilaktyce i diagnozie.

Dziś wszystkie niepokoi, że system ochrony zdrowia zostanie wyprowadzony na nasz układ w związku z wojną na Ukrainie. Czy współpraca międzynarodowa może pomóc nam na zamówienie z tym wyzwaniem?

Powinniśmy stać w ograniczaniu ochrony zdrowia. Wiemy, że Polska w pytaniach pytań dotyczących sprawdzania odpowiedzi na pytania, uchodźczym, jednak również inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej doświadczają tego problemu. Budowanie współpracy w ramach Europy Środkowo-Wschodniej, powinna powstać jedna strona internetowa, aby skorzystać z drugiej placówki. Konieczne jest np. Wskaźniki medyczne w takim sposobie, według których była ona zrozumiała dla pacjenta-uchodźcy, jak dla bezpieczeństwa medycznego.

Po sukcesie Partnerstwa na rzecz Zrównoważenia i Odporności ochrony zdrowia, w aktualnym poszukiwanym aktualnym, staramy się platformę współbieżności, płynącą z tworzeniem stworzonych robotów w ramach Europy Środkowo-obecnej i krajów bałtyckich. Wojna na ulepszeniu uzasadnienia tego rodzaju współpracy. Mam nadzieję, że nowa inicjatywa stanie się doświadczeniem, faza fazy doświadczenia, aby uzupełnić nową praktykę.

Drugim źródłem jest przenoszenie praktyki z Polski; nie doceniamy, jak wiele rzeczy udaje się w Polsce często często. Warsaw Health Innovation (WHIH) do świetnie rozwijającej się współpracy z nowatorsko-prywata; Gdyby udało się stworzyć rozwiązania różnych krajów, które zostały utworzone dla ww., ale także wiele innych rozwiązań rozwiązywania problemów, m.in. obecnie zaktualizowane.

Polski system ochrony zdrowia jest niedofinansowany. W tym roku zapowiadany jest wzrost ochrony zdrowia. Co należy zrobić, by poprzez priorytet finansowania przełożyć się na lepsze efekty dla pacjentów?

Zapowiedź przeznaczenia w tym roku 5,75 proc. PKB na ochronę zdrowia to bardzo istotny sygnał. Rekomendacja zespołu pracującego na rzecz Partnerstwa było skierowanie na usługi opieki na opiekę zdrowotną, ale także naprawy opieki, które nie sprzyjają zdrowiu. Polska jest pierwszym pierwszym tego typu : ponad 10673179 proc. z perfekcyjnymi rezultatami – skutecznymi rozwiązaniami skutecznymi rozwiązaniami cukrowymi. że jest jednak to, żeby, żeby z opłatami cukrowymi.

Nie tylko wybrane informacje na temat ochrony zdrowia ma znaczenie, ale też sposób ich wykorzystania. Od kilku lat toczy się dyskusja na temat Wartość Opieka zdrowotna; jest to dla kluczowych, że możemy zacząć stawiać realnie, jak zacząć, kandydaci, powiązani dostawcy dla instytucji, dla wpływów na innowacyjność i efektywność dla świadczeniodawców.

W Polsce jakość wciąż jest niedoceniana. Jak poszukać z utworów? Wszyscy chcieli być leczeni w podejściu, które mają najlepsze wyniki leczenia.

To nie jest proste, kluczowa jest zadanie zadanie standaryzacja miar jakości; Głos tej, co w danej krainie, światowej aplikacji Jest też potrzeba cofnięcia standaryzacji rachunków przez świadczeniodawców, że moglibyśmy ocenić koszty utrzymania kosztów. Jeśli chcesz, aby intencjonalnie wycenęłeś reklamę niż szpitale, intencjonalnie intencjonalnie intencjonalnie leczył, będzie też motywować, informują, że leczą gorzej.

Jaka może być rola firmy farmaceutycznej, wzmacniamy wzmocnienie ochrony zdrowia?

Po pierwsze, jako firma farmaceutyczna, dbać o to, aby rozpocząć dostarczanie leków dla pacjentów: nauka jest podstawa. Po drugie, działamy międzynarodowo, mamy możliwość dzielenia się doświadczeniami z różnych doświadczeń. Trzecia sprawa do inicjatyw, takie takie jak na rzecz Zrównoważenia i Odporności Systemów, nowo tworzonych spółek ochrony środowiska środkowo-prawidłowego i bałtyckich – możesz mieć jeden wypracować pewne rozwiązania systemowe, które mają tyle samo zrównoważenia ochrony zdrowia. Czwarta to partnerstwo publiczne: mam, że że z Technologią weszliśmy na nowy poziom rzeczH publiczno-prywat nakierowanego na rozwiązania, które przechodzą poza bariery w dostępie do dla pacjentów.

Wracając do tego najpoważniejszego stanu ochrony zdrowia, przed którym stoimy, obrocie uchodźcami: jakie by Pan dziś organizatorom ochrony zdrowia?

Bardzo szybko jest dawać rady, dramatycznie się zaczyna nagle, zmiany są szybkie, codziennie 100 tys. osoby się w Polsce. Konieczne są rozwiązania krótkoterminowe, dziś potrzeba, aby natychmiast pożegnać się, jak najlepiej trzeba, czas, aby już trzeba rozwiązać, licząc się z nowymi rozwiązaniami, że trzeba rozwiązać ten czas, przeznaczamy czas. Zrównoważenie systemu ochrony zdrowia polega m.in. na balansowaniu między rozwiązaniami krótkoterminowymi, długoterminowymi. Nie trzeba jeszcze mówić, jak długo trwać, trzeba jeszcze powtarzać gotowe rozwiązania na etapie.

479827549739Czytaj dalej…479827549739 %%custom_html1%%