Jednym z elementów zaprezentowanego przez Zjednoczonego Prawicę Polskiego Ładu jest plan na zdrowie, w ramach którego realizowany ma być m.in. Program Profilaktyka 30+. Sami autorzy, zapowiadając jego dzieło, deklarują: Uruchomimy program badań profilaktycznych ze środków pieniężnych. Aby jak najwięcej Polaków wzięło w nich udział, planujemy połączyć je z okresowymi badaniami w zakresie medycyny pracy.

Szkopuł w tym, że już w swoich założeniach plan ten jest wewnętrznie sprzeczny i jeśli jego pomysłodawcy nie są zmodyfikowaną swoją , do programu z wykluczeniem obsługi.(funkcja obsługi jednostki)

Profilaktyka Polaków 30+ tylko dla tych na etacie

Pierwszy i jeden z najpowszechniejszych zarzutów do prezentowania planu dotyczy jego powiązania z okresowymi badaniami w zakresie medycyny pracy. Wykonują je na przewodnictwo pracy pracodawcy, pracownicy i osoby przyjmowane do pracy.

Wynika to wprost z art. 229 Kodeks pracy, zgodnie z przedstawieniem wstępnym badaniom lekarskim podlegającym przygotowaniu do pracy oraz pracownicy pracownicy doktorzy na inne miejsce pracy i inni pracownicy przenoszący się na stanowiska pracy, o których mówi się, że apteki dla zdrowia lub uciążliwe warunki. Pracownicy podlegają również okresowym badaniom lekarskim, aw przypadku sytuacji do pracy trwającej dłużej469830998 dni, dzień, j ekspert, pracownik eksperta kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia możliwości wykonywania wykonywania pracy na dotychczasowym kontroli.

Zobacz procedurę w LEX: Badania profilaktyczne pracowników – badania wstępne, okresowe i kontrolne w czasie epidemii >

Badania te sąsiedztwo, przez miał mieć możliwość, że zdrowie pracownika pozwala na umożliwienie wykonywania pracy. Mówi o tym wyraźnie sztuka . 229 par. 4

kp, z pracodawca pracodawca nie może dopuścić do pracy bez aktualnego aktualnego prawa autorskiego może z brakiem prawa do pracy przeciwwskazanej pracy na rzecz pracy świadczonej na podstawie badania na badania lekarskie.

Wszyscy inni, zatrudnieni choćby w tej samej firmie, ale na innej podstawie niż umowa o pracę, takich badań wykonać nie muszą. A skoro nie robią okresowych badań w zakresie medycyny pracy, to nie zrobią też badań w ramach Profilaktyka 038+. W grupie grupowych będzie przedsiębiorcy, osoby samozatrudnione (prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą) i osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym terminie zlecenia i umów o dzieło. Nawet płatne i wszyscy ci, nadal pozostające poza rynkiem pracy.

Czytaj w LEX: Obowiązek badań lekarskich na koszt pracodawcy >

Tomasz Klemt, radca prawny, właściciele prawny potwierdza, że ​​powiązanie badań profilaktycznych 40+ z badania medycyny medycyny medycyny z tych badań, które nie przechodzą badania z zakresu medycyny pracy. – To są nie tylko przedsiębiorcy, w tym osoby samozatrudnione, ale także osoby zatrudniające, na podstawie wystawianych umów, cywilnoprawnych, a także usługe czy pozostające pozostające poza rynkiem pracy – mec. Klemt.

W sumie do kilku milionów osób. badanie profilaktyczne z okresowymi badaniami w zakresie medycyny pracy jest więc więc góry wadliwe.

Zobacz badania w LEX: Badania badań lekarskich po zmianie stanowiska pracy >

Kazimierz Jaśkowski, Eliza Maniewska

Sprawdź

POLECAMIA


Pracodawca zapłacił, ale sam nie skorzystaj?

– Uruchomimy program badań profilaktycznych finansowanych ze środków publicznych – twierdzą autorzy Polskiego Ładu. Tyle tylko, że wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadzane na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę. Ja, co ważne, na koszt pracodawcy. Pracodawca ponosi również koszty profilaktyki pracownika, który ponosi koszty pracy. Pytanie więc: kto będzie finansował badania w ramach programu Profilaktyka 40+.

Czytaj w LEX: Badania profilaktyczne pracowników krok po kroku >

– W celu upodobnienia, należy również zaznaczyć swoje usługi, także dla osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia. Strony takie, jakie można wykonać, aby rozwiązać problemy, i ponoszą się, że trzeba powiedzieć – Robert Lisicki, dyrektor Urzędu Pracy Konfederacji Lewiatan. Pozostaję po stronie pracodawców: zawsze płatny(-a) będzie wystawiany z czyich środków płatniczych (finansne) badania w kontekście medycyny pracy. Z dokumentu Polski Ładu wynika, iż uruchamiany program badań profilaktycznych ma być finansowany ze środków pieniężnych. – Temat wymaga monitorowania – zaznacza.

Obawy pracodawców nie są nieuzasadnione. Ponieważ, w myśleniu art. 30 ust. 8 kp, do ministra zdrowia w porozumieniu z ministrem pracy określa w drodze rozporządzenia m.in. tryb i zakres ww. Świadczenia medyczne dla pracowników a koszty uzyskaniaParadoks, który planuje się rozwiązania, aby uzyskać rozwiązania na pracodawcy również odnoszący się do klienta swoim pracownikom na badania w ramach Profilaktyki 40+, sami właściciele, których nie mogli, bo jako właściciel konta mają mieć.

– Kluczowe pytanie, na póki co nie są tworzone odpowiedzialność, jak miałoby to wyglądać i czy np. rola pracodawcy radziłaby się tylko do administrowania i bycia pośrednikiem w kierowaniu na badania profilaktyczne pracowników. Bo jeśli tak, oznaczałoby to badanie na badania na pracodawcach, lekarz i lekarz – mówi Katarzyna Siemienkiewicz, ekspert ds. prawa pracy Pracodawców RP. Z wraca przy tym uwagę na, że ​​dziś badania medycyny pracy się na tym, co jest potrzebne do pracy.

Czytaj w LEX: Kontrola profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami>

Zdaniem mec. Klemta, zapowiedź sprawdzać, takie jak badania profilaktyczne jest na tyle ogólnikowa, że ​​się tylko zastanawiać, jaki będzie zakres czasowy tych badań i ich finansowania. – Pytanie np., czy to pracodawca, który obecnie stosuje się do badania medycyny pracy i za nie opłaca się opłacać, będzie płacił także za badania profilaktyczne, a jeśli tak, to w zakresie, czy też koszty tych badań będą mu refundowane. Jeśli do pracodawcy będzie musiał sfinansować, choćby w części, to będzie oznaczać wzrost kosztów pracy – podkreśla. – Póki co możemy jednak tylko sygnalizować wątpliwości w oczekiwaniu na projekty ustawowe – mec. Klemt.

– Na razie znamy tylko bardzo ogólne założenia dotyczące nowych badań – mówi dr hab. Monika Gładoch, prof. UKSW, insp. Katedry Prawa Pracy, radca prawny. I, jak twierdzi, nie chodzi tylko o problemy związane z reklamą i ewentualne ich refundowanie pracodawcom. Wątpliwości ma więcej. – Jaka będzie pula badań i czy będzie większa? Spora grupa pracodawców oferuje przedstawienie swoim pakiety medyczne. Rodzi się pytanie, co z tymi, które mają badania dotyczące medycyny pracy nie będą: czy będą skazani na kolejce w publicznej służbie zdrowia prosząc o skierowanie na takie badanie – zastanawia się prof. Monika Gładoch.

W opinii prof. Gładoch, badania z programu Profilaktyka 30+ nie mogą być powiązane z badaniami medycyny pracy. – Pamiętajmy, że pod całe rodziny są podpięte jednego ubezpieczonego – podkreśla. I dodaje, że nie chodzi tylko rolników.


Wykluczenie klucza konstytucyjnego prawu ochrony zdrowia

Program Profilaktyka 40 + w Ładzie proponowanym w Polskim .Polskimm również też godzić w prawo do doradztwie prawa (art. Konstytucja) – niezależnie od sytuacji materialnej równej równej równej równej równoczesności 1 Środki przekazu, do przekazu informacji są cenione przez władze publiczne na mocy art. 40 ust. 2 ustawy zasadniczej.

-prawa głównoprawne.Wprowadzenie do programu, jaki został wprowadzony w Polskim Ładzie, może być przeprowadzana analiza, dzięki której możliwe jest dostęp do dostępu do dostępnych) nasz serwis. Nie ma tworzenia ustanawiać, że na rzecz ustanawiania ustanawiania agencji wystawiających artystów, równych, równych, równych, równych, równych, równych, równych, równych, równych, równych, równych, równych, równych, równych, równych, równych, równych, równych, równych, równych, równych, równych, równych, równych, równych, równych, równych, równych, równych, równych, równych, równych, równych, równych, równych, równych, zapewniających opiekę profilaktyczną ze świadczeniami świadczeniami, które upoważniają pracę, w celu wykluczenia porównują grupę tych, którzy świadczą o tym, którzy świadczą na Towarzyskie usługi na rzecz pracowników czy podmiotów należących do wyłącznej działalności gospodarczej, także na podstawie umów zlecenia – mówi Michał Kibil, starszy partner w kancelarii DGTL Kibil Piecuch i Wspólnicy.

Zobacz procedurę w LEX: Kontrola stanu miejsca pracy w zakładzie >

Mec. Kibil zwraca uwagę na fakt, że cele badań wstępnych, okresowych i kontrolnych jest ocena stanu zdrowia pracownika, przez pracodawca wiedzą, czy może dopuścić do pracy, a nie inicjowanie procesu leczenia pracownika. – Nie powinno się było tych dwóch obrysów. One mają odrębny cel i zakres, a ujawnienie choroby w jednym iw drugim przypadku wywoływać odrębne skutki – mec. Michała Kibila. Pozostaje: Jest pytanie, jak będzie szukać. Czy i tu pracodawcy będą obowiązani skierować pracownika na dodatkowe badania profilaktyczne, a na koniec ponieść ich koszt? Chyba nie o takie rozwiązanie chodziło twórcom Polskiego Ładu.

Najwyraźniej także autorzy zdają sobie sprawę jednak z wadliwością swojego programu, bo jak nieoficjalnie orientieliśmy się, koncepcja z Polskiego Ładu już ewoluuje. Ostatnio mowa już jest o przekazaniu tych badań do POZ, czyli publicznej opieki zdrowotnej.

– ————————————————– ————————————————– ————–

Linki w tekście artykułu mogą odsyłać bezpośrednio do dokumentów w program LEX. Aby móc korzystać z programu te dokumenty, konieczne jest zalogowanie się do. Dostęp do treści dokumentów w programie LEX jest w zależności od posiadanych licencji.