Jak najwcześniejsze rozpoznanie u dziecka oznak autyzmu jest tak ważne, bo tylko szybka pomoc maluchowi może zająć poważnym problemom rozwojowym. Szybka diagnoza nie jest łatwa, ale dzięki grze pokładowej. Badanie dwóch amerykańskich naukowczyń wykazało, jakie mogą być wczesne oznaki autyzmu. Widać je już w pierwszym roku życia dziecka.

Autyzm (spektrum autyzmu, ASD – Autism Spectrum Disorder ) ograniczenia się trudnościami w relacjach z ludźmi, komunikacji oraz powtarzalnymi i sterotypowymi zachowaniami. Jest to zaburzenie rozwoju, a nie choroba. Pojawia się najczęściej w pierwszych latach życia, 4 razy częściej u chłopców niż u dziewczynek. Wykrycie tej choroby jest skomplikowane, zauważenie pierwszych objawów wymaga od rodziców dużo uwagi, że u każdego dziecka zaburzenie może mieć inne objawy (spektrum oznacza, że ​​autyzm jest trochę inny u każdej osoby). Utrudnienie jest też różny czas wejścia w fazę szczytową (od urodzenia do 3. życia) oraz ich nasilenie. Jednak wyjątki dwóch amerykańskich badaczek – Julie Osterling i Geraldine Dawson – które w 1994 r. Przeprowadziły ciekawe badanie, możliwe jest bardzo wczesne zauważenie oznak autyzmu u najmłodszych.

Co ustaliły badaczki ws. wczesnych późnych autyzmu u dzieci?

Na podstawie analizy materiałów filmowych, nagranych przez rodziców dzieci autystycznych oraz rodziców dzieci zdrowych, dr Julie A. Osterling i dr Geraldine Dawson wyodrębniły zachowania, które są typowe dla autystyków. Dwajni obserwatorzy, biorący udział w oglądaniu, nieznający stanu zdrowia dzieci, materiały wideo nagrane przez rodziców, ich śniadanie było wychwycenie wszystkich nietypowych zachowań maluchów. Okazało się, że w porównaniu z dziećmi zdrowymi dzieci z autyzmem już w pierwszym roku życia: były mniej aktywne, nie uśmiechały się, miały nieadekwatną do sytuacji mimiki, zaburzenia uwagi oraz łatwo rozpraszały.

Analiza nagrań wykonanych w drugim roku życia dzieci ujawniła, że ​​częściej od swoich rówieśników ignorowały ludzi, preferowały samotność, unikały kontaktu wzrokowego, przybierały dziwne pozy, nie posługiwały się typowymi gestami i ograniczone ekspresyjne emocje. Były mało aktywne i bardzo spokojne. Oznaki autyzmu u dwulatków wczesne niż u dzieci w pierwszym roku życia. Obserwacje ustalenia ustalenia, że ​​dzieci autystyczne są mniej aktywne niż ich rówieśnicy, mają deficyty natury emocjonalnej (nie potrafią wyrazić np. Radości, lęku czy zdziwienia).

Badaczki wyodrębniły cztery charakterystyczne, udzielenie pomocy, poszukuje ponad 90% dzieci z autyzmem w wieku 12 miesiące rozwijło się od 10 – miesięcznych rozwijających się się praw oraz od dzieci 12 – miesięcznych z opóźnieniem w rozwoju:

 • brak patrzenia w stronę innych osób,
 • brak reakcji na własne imię ,
 • brak wskazywania,
 • brak pokazywania lub podawania papieru.

Jakie są wczesne oznaki zaburzeń ze spektrum autyzmu?

U dzieci z podejrzeniem spektrum autyzmu pierwsze oznaki zaburzenia można łatwo napisać już gotowość 6. początki – podejrzenie z nawiązywaniem kontaktu emocjonalnego z rodzicami lub opiekunami. Największe problemy widoczne są w komunikacji społecznej, zwłaszcza pozasłownej. Do najwcześniejszych zwiastunów zaburzeń ze spektrum autyzmu such:

 • ubogi kontakt wzrokowy (wcześnie przed 6. miesiącem życia),
 • brak zainteresowania ludźmi, ignorowanie ich, krótki czas patrzenia na ludzi (badanie się około 1. roku życia),
 • brak zdolności do naprzemiennego uczestnictwa w interakcjach oraz małe zdolności inicjowania i podtrzymywanie kontaktu (dane się przed 6. miesiącem życia),
 • Brak reakcji na komunikaty rodzica kierowane do dziecka (naprawa przed 6. miesiącem życia),
 • brak reagowania uśmiechem w życiu i innych form okazywania radości (przed 6. miesiącem życia),
 • brak emocjonalnego dostrojenia i nastawy mimiki do sytuacji (dane się przed 6. miesiącem życia)
 • brak reakcji na własne (bad się między 8. a 10. miesiącem życia)
 • brak wskazywania przedmiotów na przedmioty (wczoraj między 8. a 12. miesiącem życia)
 • brak domagania się, by być branym na ręce i przytulanym (sprawdz się po 6. miesiąc życia),
 • brak podążania wzrokiem za linią (zaburzenie warunkowe się na przełomie 1. i 2. roku życia),
 • brak hamowania zachowań społecznych łączących spojrzenie, mimikę, ton głosu i gestykulację (ponownie się po 6. miesiąc życia),
 • brak rozumienia gestów o kartę społecznym, np. „Pa, ​​pa” (dane się na przełomie 1. i 2. roku życia)

Kolejne objawy mogą pojawiać się w drugim roku życia – między 18. a 24. miesiącem życia:

 • osamotnienie,
 • brak zainteresowania dzieci i naśladowania ich
 • brak podziału podzielanej uwagi i wskazywania na przedmioty,
 • brak przynoszenia i pokazywania rodzicom różnych obiektów, które zainteresowały dziecko,
 • brak reakcji dziecka, kiedy jest wołane.

U małych dzieciaków także objawy związane z opóźnieniem rozwoju mowy : brak wypowiadania słów ze zrozumieniem po 1. roku życia, budowania prostych zdań po 2. roku życia, oraz regres w zakresie rozwoju mowy. Objawem zaburzenia ze spektrum autyzmu u małych dzieci są też stereotypowe powtarzające się, np.

Ponad 60 proc. wcześnie przywiązanie do codziennej rutyny i odmawia zmian w znanych im rytuałach. Dotyczy np. czynności z naciskiem z kładzeniem się spać, odwiedzaniem sklepów zawsze w tej samej kolejności, podążaniem w pewnym miejscu zawsze ta trasą czy piciem z kolejki kubka.

Czy wszystkie objawy autyzmu muszą być wymagane u dziecka?

Nie. Koniecznie trzeba uznać, że u każdego dziecka nie wszystkie wymienione objawy. To właśnie jedna z trudności przy stawianiu diagnozy. Z kolei zwroty pieniężne nie musi jeszcze oznaczać, że przyszłość czeka postawiona diagnoza autyzmu. Są także dzieci, u którychkowymi objawy zaburzenia ze spektrum autyzmu są przysłonięte dodatkami problemami, np. deficytem uwagi, nadaktywnością psychoruchową czy zaburzeniami lękowymi. W przypadku strony internetowej niepokoju ze strony zawsze konieczny jest kontakt z badaniem (pediatra, potem psychiatra), bo tylko na może postawić diagnozę.

Kiedy można zdiagnozować autyzm?

Rozpoznanie autyzmu przed 2. rokiem życia podstawowego jest trudne. Większość stwierdzeń twierdzi, że osiągnięcie dziecka przed ukończeniem 2. roku życia może nie być jasne, sformułowane przez postawić jednoznaczną diagnozę. U tak małego dziecka nie zawsze ujawniają się w pełnych objawach dziecka przez kryteria diagnostyczne. Ponadto zaburzenia ze spektrum autyzmu mogą się dynamicznie zmieniać. Prof. Barbara Winczura, pedagog specjalny z Uniwersytetu Wrocławskiego, zajmująca się autyzmem, twierdzi, że „jak do tej pory nie udało się ustalić algorytmów służących do diagnozy ASD u dzieci poniżej 1. roku życia, które oparte są na dowodach. Zgodnie z aktualnym stanem wiedzy, najwcześniejszym momentem, kiedy możemy rozpoznać autyzm, jest 18. miesiąc życia ”.

Najlepiej jest, jeśli proces rozpoznawania autyzmu przebiega wieloetapowo. Etap pierwszy plan zajęć, które należy zbadać, aby rozpocząć badanie dzieci przez pediatrów, dzieci kończą półtora roku lub dwa lata. Dzieci z nietypowymi opiekuńczymi

Powyższa porada nie może zmienić rezerwacji u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy skonsultować się z usług.

Bibliografia:

 • B. Winczura, Wczesne rozpoznawanie zaburzeń ze spektrum autyzmu – objawy ryzyka, diagnoza wstępna, badania przesiewowe, Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, nr 22 / 2018
 • MI. Pisula, Autyzm. Przyczyny, symptomy, terapia, Gdańsk 2010

Czytaj dalej … %% custom_html1 %%