Finanse państwa mają zmieścić się w unijnych kryteriach. Mniej trzeba będzie dołożyć do systemu zdrowia i na opiekę społeczną.

Foto: Krystian Maj / KPRM / Flickr/KRPM


Finanse państwa mają zmieścić się w unijnych kryteriach. Mniej trzeba będzie dołożyć do systemu zdrowia i na opiekę społeczną.


Jak wydać na zdrowie mniej, żeby wyszło, że wydaliśmy więcej? Jak zaciągnąć jak najwięcej długu, żeby zmieścić się w unijnym limicie, a jednocześnie zdążyć przed trendem podnoszenia stóp procentowych przez największe banki centralne? To tylko niektóre z tematów, które przyświecały twórcom ustawy budżetowej na przyszły rok. Wybraliśmy pięć najciekawszych naszym zdaniem pozycji.

  • Kwoty, jakie budżet państwa przeznacza na opiekę zdrowotną, spadną w przyszłym roku, choć rząd zapowiada ich znaczący wzrost
  • Wyjaśnieniem jest planowany większy wpływ składek, co ma dać większe środki w NFZ. Budżet dołoży do systemu mniej niż w tym roku
  • Spadną też wydatki budżetu na opiekę społeczną. Waloryzacja emerytur będzie niższa niż wzrost płac w gospodarce
  • Na fali rosnącej inflacji mają rosnąć dochody z VAT i to dużo szybciej niż wynika to z tempa wynagrodzeń
  • Inflacja wymusza też wzrost płac w budżetówce. Z projektu ustawy wynika, że wyniesie on średnio nieco ponad 7 proc.
  • Więcej takich informacji znajdziesz na stronie głównej Onet.pl

Deficyt nie większy niż 30,9 mld zł, 512 mld zł wydatków i 481 mld zł wpływów zaplanowało na przyszły rok Ministerstwo Finansów. To najbardziej ogólny obraz budżetu państwa na 2022 r..

Wydatki mają spaść o 11 mld zł, a dochody o 1,5 mld zł w porównaniu z nowelizacją budżetu na rok bieżący. W porównaniu z 2019 r. zmiany robią już większe wrażenie – wydatki mają wzrosnąć o 98 mln zł, a dochody o 80 mld zł. Szczegółowe tabele wewnątrz ustawy przynoszą więcej interesujących informacji.

Dalsza część artykułu pod podcastem

1. W obawie przed instytucjami unijnymi

To, co rzuca się w oczy w pierwszej kolejności, to staranie resortu finansów, żeby w budżecie zmieścić się w unijnych limitach zadłużania. Planowany deficyt finansów publicznych ma wynieść 2,9 proc. PKB, a unijny limit z kryteriów konwergencji to 3 proc. Jest lekki margines na wypadek, gdyby PKB nie rosło tak szybko, jak sobie ministerstwo założyło (+4,3 proc. rdr) lub dochody podatkowe nie spływały zgodnie z oczekiwaniami.

Dług według definicji unijnej ma zmieścić się w granicach 56,6 proc. PKB, czyli też ma wykonać unijny obowiązek poziomu poniżej 60 proc. To pokazuje, że rząd obawia się reakcji unijnej instytucji finansowej Ecofin i tak składa budżet, żeby zmieścić się w limitach. Co może grozić Polsce, gdybyśmy limity przekroczyli?

Ecofin może zmusić Polskę np. do zbilansowania dochodów z wydatkami państwa. A ewentualny budżet bez deficytu to zły sen ministra finansów – taka sytuacja zdarzyła się ostatni raz w 1990 r. I to z konieczności, bo nikt nie chciał wtedy pożyczać Polsce pieniędzy, a drukować więcej już nie było można, bo i tak hulała tu hiperinflacja.

Założenia wzrostu PKB w ustawie budżetowej są przy tym tradycyjnie ostrożne. 4,3 proc. planowanej dynamiki gospodarki to dużo mniej niż mediana prognoz instytucji finansowych z października, która wskazuje na przyszłoroczną dynamikę na poziomie 5 proc.

Wydaje się, że MF nie doszacowało również inflacji. Zamiast 2,8 proc. wpisanego do ustawy na przyszły rok, prognozy mówią obecnie o 4,2 proc. A wraz z inflacją większe powinny być dochody z VAT. O ile inflacja nie przełoży się na bezrobocie i nie zakończy tzw. stagflacją.

2. Na zdrowie niby więcej, a z budżetu jednak mniej

Wzrost nakładów na służbę zdrowia to to, czym resort finansów szczyci się już na samym początku informacji o planowanych w budżecie wydatkach. W covidowym czasie to dane wrażliwe z punktu widzenia wizerunku rządu.

Zwiększenie nakładów na finansowanie ochrony zdrowia do poziomu 5,75 proc. PKB” czytamy w zapowiedzi ustawy jako pierwszy punkt wydatków. “Wydatki budżetowe w porównaniu do roku 2021 rosną o ok. 2,2 mld zł, a na realizację programów wieloletnich wsparcia finansowego inwestycji w infrastrukturę w ochronie zdrowia zaplanowano 729 mln zł” – zapisano w uzasadnieniu do projektu budżetu 2022.

Z porównania tabel wydatków państwa na 2022 r. z tabelami z nowelizacji budżetu na 2021 r. wynika jednak, że nakłady budżetu na ochronę zdrowia spadną, a nie wzrosną. Zamiast 21,04 mld zł wydatków jak w 2021 r. planowane jest 20,95 mld zł, czyli o 88 mln zł mniej rok do roku. To i tak dwa razy więcej niż przed pandemią, ale skąd się wziął optymizm w uzasadnieniu do ustawy budżetowej, jeśli chodzi o wydatki na zdrowie?

Chodzi o spodziewane podwyżki wynagrodzeń i utrzymywanie się niskiego bezrobocia. Innymi słowy, to nie rząd zapewni większe nakłady na służbę zdrowia, ale zarabiający więcej pracownicy i rosnące zatrudnienie, a co za tym idzie – większe składki zdrowotne spływające do NFZ.

Ministerstwo Finansów oczekuje, że bezrobocie wg standardów GUS wyniesie 5,9 proc. w przyszłym roku (we wrześniu wynosiło wg danych resortu pracy 5,6 proc.), a wynagrodzenia wzrosną o 6,7 proc. To tempo wyższe niż oczekiwana dynamika PKB, więc i pieniądze NFZ stanowią coraz większy procent PKB.

3. Z czego sfinansować deficyt, czyli zdążyć przed Fed

Choć deficyt budżetowy ma wynieść nie więcej niż 30,9 mld zł, to Skarb Państwa szykuje się do pozyskania o wiele większej kwoty długu, niżby wynikało z samego tylko deficytu. Saldo emisji skarbowych papierów wartościowych ma wynieść aż 54,5 mld zł w porównaniu do 16 mld zł w bieżącym roku. Potrzeby pożyczkowe określone zostały na 59 mld zł. Z tej kwoty aż 15 mld zł zostało przeznaczone na “zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych”.

Innym słowy, w przyszłym roku państwo ma zamiar wyemitować o 28 mld zł więcej długu, niż jest potrzebne na finansowanie deficytu. Chodzić może już o gromadzenie “zapasów” finansowania na kolejne lata. Po co gromadzić takie zapasy? A choćby z powodu perspektywy wzrostu stóp procentowych na świecie.

Według ocen amerykańskich analityków, którzy wpisują swoje prognozy do bazy chicagowskiej giełdy towarowej CME, po ostatnich danych o inflacji w USA, która wyniosła 5,4 proc. rdr, prawdopodobieństwo podwyżki stóp procentowych w USA wzrosło. Podwyżka ma według tych prognoz duże szanse już na posiedzeniu Fed 15 czerwca (46 proc. szans) 2022 r., a na 27 lipca stawia już większość analityków (57,2 proc. szans).

Jeszcze tydzień temu, przed danymi o rosnącej inflacji, dawano szansę pierwszej podwyżce stóp Fed dopiero na listopad przyszłego roku. A za Fed pójdą i inne banki centralne. Lepiej potrzeby pożyczkowe państwa zrealizować jeszcze zanim się to stanie, bo prawdopodobnie rynkowe stopy pójdą w górę.

Rentowność polskich obligacji 10-letnich doszła ostatnio do 2,7 proc., czyli najwyższych poziomów od połowy 2019 r., ale nie jest powiedziane, że nie będzie jeszcze wyższa. Bardzo niskie koszty obsługi zadłużenia jak na wielkość tego zadłużenia mogą wkrótce… przestać być już tak niskie.

4. Koszty obsługi długu – budżetowy optymizm

Optymizm odnośnie do kosztów obsługi zadłużenia – na które składają się koszty odsetek oraz koszty emisji długu – to kolejna rzecz, która w budżecie rzuca się w oczy. Przeznaczono na to 26 mld zł, czyli… tyle samo co w roku 2021 w znowelizowanym budżecie. W 2020 r. wydano na obsługę zadłużenia 29,4 mld zł. A jak wspomniano wyżej, rentowności polskiego długu, czyli w konsekwencji stopy procentowe idą w górę.

Zobacz też: Obligacje polskiego rządu tracą na wartości najszybciej od paru lat

W przyszłym roku dojdzie do wykupu obligacji skarbowych na kwotę 112 mld zł, z czego tylko papiery dłużne za 22,5 mld zł oprocentowane były dużo wyżej od obecnych standardów dla obligacji 10-letnich, czyli na 5,75 proc. rocznie. Jest wysoce prawdopodobne, że stopy na całym świecie zaczną iść w górę. Utrzymanie kosztów obsługi długu na poziomie tegorocznym będzie więc trudne. Tym bardziej że cały dług publiczny urósł w pandemii skokowo.

W połowie br. dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (general government) przekraczał 1,4 bln zł. To o 34 proc. więcej niż jeszcze na koniec 2019 r., czyli zaraz przed pandemią.

Kwoty wydane w br. na obsługę długu przy konstruowaniu budżetu mogły pracowników resortu finansów nastrajać optymistycznie. W pierwszych ośmiu miesiącach br. na obsługę zadłużenia państwo wydało 16 mld zł w porównaniu do 18,8 mld zł rok wcześniej. W tym samym okresie 2019 r., czyli przy rentownościach polskiego długu zbliżonych do obecnych, ale dużo mniejszej wysokości całego długu, było 20,1 mld zł.

5. Jak budżet zarabia na inflacji? Wzrost VAT i płac w budżetówce, mniejsze wydatki na ubezpieczenia społeczne

Ciekawą sprawą jest, jak w budżecie rozprawiono się z kwestią rosnącej obecnie inflacji. W przyszłym roku w budżecie zapisano 2,8 proc. wzrostu cen i spójrzmy, jak to według Ministerstwa Finansów ma przełożyć się na dochody i wydatki budżetu.

Główna pozycja dochodów to podatek od towarów i usług, czyli VAT, na który inflacja wpływa w pierwszej kolejności. Do budżetu ma z jego tytułu wpłynąć 235 mld zł, czyli o 21 mld zł, tj. o 9,7 proc. więcej niż planuje się w 2021 r. W skali dwóch lat wzrost jest aż 27-procentowy.

Przy planowanej dynamice wynagrodzeń 6,7 proc. i prawie niezmienionym bezrobociu założenie, że dochody z VAT będą rosnąć o 9,7 proc., wygląda na optymistyczne. No chyba, że Polacy sięgną w wydatkach po oszczędności.

Wytłumaczeniem może być potencjalne przesunięcie wydatków konsumpcyjnych ludzi w stronę towarów i usług z wyższą stawką podatku. Drożejące ostatnio najszybciej paliwa i prąd mają stawkę 23 proc. Jeżeli będą zajmować większą część naszych wydatków niż dotychczas, czyli jeśli podwyżki wydamy na paliwo, prąd i gaz, to wyjaśniałoby założenie większego tempa wzrostu VAT niż wynagrodzeń.

Inflacja wpłynie nie tylko na dochody, ale i wydatki budżetu. Wynagrodzenia w budżetówce mają wynieść łącznie 43,6 mld zł – tyle zapisano w budżecie na ten cel. To o 7,1 proc. więcej niż w znowelizowanym budżecie na 2021 i o 10,7 proc. więcej niż w 2020 r. Średnia podwyżka w budżetówce powinna wynieść około 7 proc.

Więcej pójdzie też na waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych. Od 1 marca 2022 r. wskaźnikiem waloryzacji na poziomie 104,89 proc. podwyższone zostaną wypłaty dla seniorów, co wynika z inflacji i wzrostu wynagrodzeń.

W budżecie oceniono, że ubezpieczenia społeczne będą wymagały wydatku 91,5 mld zł z budżetu, podczas gdy w 2021 r. ma to być 98,7 mld zł, a w 2020 r. było 89,4 mld zł. Jak widać, mimo waloryzacji wydatki budżetu na ten cel mają spaść o 7,3 proc., choć w skali dwóch lat jest wzrost o 2,3 proc. Skoro płace mają iść w górę o 6,7 proc., to i wpływy do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych będą rosnąć szybciej niż wydatki na zwaloryzowane o 4,89 proc. emerytury.

Czytaj dalej…
%%custom_html1%%