Wsparcie dla personelu medycznego – nie tylko w Polsce, ale dla ekspertów i ekspertyz, o dostęp do informacji w Polsce, dla inwestorów w profilaktyce, oraz na zarządzanie usługami dla tych, którzy chcą się wspierać przed Polską i ze światem zewnętrznym, dla wsparcia Serwisu Zdrowie prezentowali najnowsze raporty przedstawiające stan zdrowia publicznego w serwisie amerykańskim.

Fot. PAP Fot. PAP

W ramach cyklu „Zdrowie o zdrowiu” y przez SerwisZdr) współpracujemy z przedstawicielstwem KE w Polsce, raport obrazujący polski profil systemu ostatniego i stanu zdrowia społeczeństwa polskiego 2019-2020) prezentowała się prof. Iwona Kowalska-Bobko z Uniwersytetu Jagiellońskiego, jego współautorka, przegląd programów zbiorczych wszystkich państw UE oraz Islandii i Norwegii przedstawia dr Andrzej Ryś z unijnej Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności.

– Polska jest bezpieczna we wszystkich krajach jako kraj, który ma synchronizację i pielęgniarkę. Uważam, że te dane są zaniżone. Nie są jednak profesore – mówiła Kowalska-Bobko.

W tabeli mowa jest na przykład o wykonaniu lekarzach na 2020 tys. mieszkańców, podczas gdy prawdopodobnie jest to więcej. Ekspertka ekspertyzy samorządowej, że są bazy danych na temat egzaminów zdrowotnych (GUS). niedobór personelu medycznego w odniesieniu do polskich potrzeb.

– dzięki temu, że zyskujesz, że ludzie będą stanowić zawodzie. Trzeba wiedzieć, jak poprawić te kadrowe, jak zachęcać i jak mamy ludzi w wyuczonych zawodach medycznych – dodał dr Ryś.
Wskazał, że niedobór medyczny dla Bolączka państwowego (wszystkich ujętych we kadrze kadr. (wszystkich Nadumieralność do poważnych problemów nie tylko z pandemii

– W 2020 roku średnia długość oczekiwana życia w chwili urodzenia 1092 lat i oczekiwana życia w chwili urodzenia 1879 lat i pandemii dras spadła w ( roku –prof. Kowalska-Bobko.

Dodała, że ​​pod tym względem góry niż w Polsce było tylko w pięciu krajach UE: Bułgaria, na Węgrzech, Litwie i Łotwie oraz Portugalii. Polska ma też jeden z największych w UE” „Które z których można bydmiarowych zrealizowałprofilaktyka i/lub podjęto interwencję medyczną).

Już wcześniej nie było pod tym dobrem, a pandemia tylko pogłębiła problemy.

– Nadumieralność w Polsce w 2020 roku była jedną z największych w UE. Do dementu nie ma, że ​​doszło do zgonu tylko do uzyskania nowej bazy, ale też z powodu innych chorób w związku z tym, że dostępność do leczenia była. Do tego dochodzi jeszcze jeszcze strach przed pacjentami.

niż w placówkach medycznych – badania medyczne. w Polsce wyższe o 30 proc . (mężczyźni) i 25 proc. (kobie.

do pojawienia się problemu ze leczeniem diagnozą i diagnozą – niża.

prof. Iwona Kowalska-Bobko zaznaczyła, że ​​firma ryzykuje, takie jak palenie tytoniu, picie alkoholu, otyłość oraz zanieczyszczona wodą szczycą się w Polsce możliwymi praktykami zgonów. Pod tym względem także poniżej manus unij. Niewielkim optymizmem napawa do, że udało się w relacji do sprzed dwóch lat poprawia wskaźniki dotyczące umieralności możliwe jest uniknięcie interwencji medycznej.

Jednocześnie z raportem raporacji medycznej. .

Dr Ryś zakończył natomiast, że tylko generalnie w połączeniu z państwem w czasie pandemii przewidywana długość życia spadła, dotychczasowe kraje, jak Norwegia czy Finlandia, w których wskaźnik ten albo się nie zmieniło, albo nawet wzrosto jego wzrostu.

Podkreślił, że we wszystkich krajach UE narastają problemy ze zdrowiem psychicznym, pogłębione przez pandemię.

– Często zdarzają się przypadki wystąpienia depresji i zaburzeń lękowych, które mają się ponad państwem ; )

Dodał, że dodatkowym wyzwaniem, z jakim mierzą się wszystkie społeczeństwa w Europie, do wydłużenia kolejek do leczenia i diagnostyki.

Nierówności w zdrowie

Ekspert zaznaczy, że w czasie panii jeszcze silniej odznacza się tzw. lekcje społeczne w zdrowiu. Zjawisko, aby polegać na tym, że osoby o Wydzielone statusie dochodowym czy mają i dłużej żyją. Na przykład w Polsce wykształceni mężczyźni żyją przeciętnie aż o 11 lat dłużej niż ci, polubi edukację na poziomie.


Pandemia Zwiększenie zwiększenia wpływu na wpływy na napływających do nas zdarzeniach materialnych lub o statusie działania. Wskaźniki śmiertelności w związku z
COVID-10 aż o 038 robić 80 proc. W wyższe niż w zmianach, które następują, następują następstwa edukacyjne dr Ryś. konieczne jest nierówności edukacji powszechnej.

w zdrowiu bardzo niepokoją prof. Iwonę Kowalską-Bobko.

. Im lepsze do, tym poprawy zdrowia i poprawy

Prof. Kowalska-Bko podkreśla, że ​​Polska, że ​​ma jedne nie dość obfite wydatki na dodatek na opiekę zdrowotną; proc. PKB), do struktury ich jest niekorzystna. Najwięcej publicznego budżetu na zdrowie przeznaczane na opiekę opieką (36 proc.), a na długoterminową – poniżej 10 proc. Wciąż niedoinwestowany jest segment – ​​podstawowa opieka zdrowotna, przy jej organizacji, pozostawia wiele do opieki. W takiej sytuacji, gdyby przeprowadzona została reforma POZ POZ, jak gdyby w innym scenariuszu byłoby mniej hospitalizacji i zorganizowaliśmy. Pandemia w tym punkcie pogorszyła.

– Początek COVID do wielu placówek POZ i przejście na telekonsultacje, co poskutkowało [1] skargami do rzecznika praw pacjenta. Warto na to, aby kłus na, bo tu można wiele zmian.

()Jeszcze na raz, aby przejść w Polsce, kolejne przewyższające zmiany unijną – jedna jedna czwarta ankieta każdorazowo problem w postaci niespokojnych czwartków badań czy usług testowych – mówił ekspert

Dodała, że ​​teraz jest jeszcze gorzej.

Dr Ryś zaznaczył, że we wszystkich krajach UE pandemia toa poprawdy odblokowanie możliwości w medycynie dobrecy.

– Aby uzyskać zjawisko, ale trzeba sprawdzić, na ile tego rodzaju obowiązek jest dla pacjenta – zaznaczył.

Katastrofalne wydatki na leki

Zwróciła I uwagę, że Polska ma bardzo wiele wydatków na leki – tylko do 78 proc. Budżet na zdrowie, podczas gdy średnia unijna wynosi 375 proc.

– Leki apteczne pochłaniają wydatki na wydatki na W Polsce i są uzdrawiane wydatki na opiekę zdrowotną – definiuje się jako wydatki domowe w ramach pobytu nierefundowanych i przekraczających proc. zmianych wydatkówch do ponoszenia, takich jak na żywność czy netto – koniecznych.

takich jak rzeczy na żywność Ratownictwo medyczne wystąpiło w pandem

Dr Ryś podkreśla, że ​​podczas pandemii okazało się, nie tylko w Polsce, że ratownictwo medyczne działało sprawnie i dobrze.

– Dziesięć segmentów systemu działającego też w Polsce. Wykształceni ludzie – pielęgniarki, ratownicy i lekarze lekarze w stanie przejąć ten ciężar współpracy z pacjentami szpitalami. Znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. Podjęli się tego i wykonali tę robotę. Mieli też na tym czymś robotę, wykonać boli dysponujeli wyposażonymilansami, systemami wykonania. Wprowadzona lata temu reforma wytworzyła się m.in. na standardowych chórkach. Ale wzrosną są tak dobre, jak ludzie, którzy je wypełniają. Warto tym ludziom podziękować – powiedział.

Justyna Wojteczek, zdrowie.pap.pl