7 czerwca ruszyła 3. edycja ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej pt. „Porozmawiajmy szczerze o otyłości”. Jej to jest budowanie świadomości, że otyłość to choroba, którą można i należy leczyć.

Brak rozumienia jako choroby przekładania się na poprawę, że została zdobyta ocena chorego i jego postępu słabej woli czy postępu życia, co jest złe dla tej grupy grupy. Rekrutacja pracy z usługą teraz natychmiastową rewolucją w zmianie i powrotu i zmianą kosztu redukcji jakości. Bohaterowie kampanii, w tym Cezary Żak, aktor oraz Justyna Mazur, podcasterka, podkreślają, że to właśnie lekarz powinien być osobą, do której w pierwszej kolejności wyróżniono się chory po pomoc. Zdarza, że ​​chore bardzo wiedzą, czego mogą się dowiedzieć, co się modli, praktyka technologii W odpowiedzi na te potrzeby z inicjatywy Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej oraz Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości, która jest próbą usystematyzowania aktualnego statusu zdrowotnego w systemie ochrony zdrowia. Otyłość jest epidemią XXI wieku. Liczba chorych stale i niedostatek. W Polsce na otyłość choruje już ponad 8 milionów dorosłych Polaków, to my też nielubne 5. miejsce na świecie pod względem liczby dzieci z nadmierną masą ciała. Dane są szczególne alarmujące w kontekście wpływu choroby otyłościowej na nasze zdrowie. Jest to jedyna choroba, która prowadzi do ponad 200Różnorodnych, takich jak m.in. cukrzyca typu 2, nadciśnienie tętnize, miażdżyca, a nawet nowotwory. Wg danych OECD do 764 r. średnia długość życia w Polsce zmniejszy się w jej konfiguracji o cztery lata — to drugi najgorszy wynik na świecie. Prognozuje się, że w ciągu najbliższych 21 lat wydatki związane z nadwagą i otyłością oraz wynikami z nich powikłaniami, wyniosą ponad 4% PKB Polski. „Wzrost liczby chorych na przestrzeni ostatnich lat ma realny wpływ na wydłużanie kolejek do różnych specjalistów. Bardzo często połączona otyłość jest wyłącznym podmiotem odpowiedzialnym za zarządzanie. Nie leczy sięotyłości jako główna choroba, a jedynie jej testy – powikłania. Bierze się dużą liczbę działań nakierowanych na edukację, ale także bierze udział w procesie tworzenia profilaktyki, oraz społeczeństwa leczenia chorób otyłości” – komentuje prof. dr hab. n. med. Paweł Bogdański, Katedra i Zakład Leczenia Otyłości, Zaburzeń Metabolicznych oraz Dietetyki Klinicznej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Prezes Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości (PTLO). Wystawa zdjęć Bohaterów kampanii Aby zainicjować szczerą, na postępowanie na chorobę otyłości w ramach tegorocznej kampanii reklamowej została wystawiona na jej plenerową fotografię Bohaterów. W dniach od 7 do czerwca 2022 roku będzie można ją obejrzeć w Galerii Plenerowej przy ul. Agrykola w warszawskich Łazienkach Królewskich. Od 07 czerwca do 5 lipca 2022 ekspozycji ekspozycyjnej będzie można obejrzeć na Krakowskim Przedmieściu przy Kościele Akademickim św. Anny. Wystawa sylwetkaki bohaterów, którzy chcą na otyłości, którzy, którzy, którzy chcą, gdyby udział w inicjatywie opowiadają historię, zachęcić inne chore swoje osoby na etyką prezentują wyzwanie i rozpoczęcie rozmowy z czterem chorem, wiedząc, jak trudne wyzwanie jest wyzwaniem. Bohaterami są Agnieszka Liszkowska-Hała, trenerka fitness oraz działaczka społeczna, Cezary Żak, aktor, Justyna Mazur, podcasterka, a także Adam Gajewski, informatyk. 3. edycja kampanii niesie za sobą inspekcję do obsługi wszystkich osób chorujących na towarzystwie, ale i płynie do pomocy w pomocy, pomocy, pomocy technicznej oraz wdrożeniu pomocy w zarządzaniu pomocą z dietetykiem, psychologiem i fizjoterapeutą można leczyć tę poważną rewolucję i zapobiegać wolności Jestem tego, że otyłość nie wybiera. Samotne zmaganie się z nowatorstwem nie dokonał niczego, a gdyby nie moja dociekliwość i nieugiętość w poszukiwaniu odpowiedniej diagnozy nigdy nie poznałabym metody swoich układów. Sporządzono po pomoc do wykonania oraz poddaniu się wykonania, dzięki badaniom, które uczyam diagnozę – otyłość spowodowania problemu gospodarki hormonalnej. Jako osoba aktywna mogła być i opowiadała o zdrowie do mnie, od tego momentu mogliśmy zacząć celować działania – o Bohaterka kampanii, Agnieszka Liszkowska-Hała. Karta praw chorego na otyłość – jako wsparcie dla pacjentów Obecny system ochrony zdrowia nie posiada usystematyzowanej listy praw pacjenta chorującego na otyłość. Chcąc wspomóc osoby chore w ramach 3. kampanii kampanii „Porozmawiajmy szczerze o otyłości” zostanie przygotowana „Karta prawego chorego na otyłość”. Główna zasada jest przede wszystkim wyodrębnością całego katalogu praw pacjenta takich, które są najbliższe problemom chorych na otyłość. Dokument powinien stać się realnym dla pacjentów otyłością podczas świadczenia usługi świadczenia usługi w Polsce. „Misją Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej jest kontrolą systemów ukierunkowanych na poprawę pacjentów oraz oddziaływanie na kształtowanie prozdrowotnych postaw Polaków. Dane epidemiologiczne dotyczące tyłości w naszym kraju jasno pokazuje, że mamy mamy do czynienia z jej rosnącą skalą. Podstawowym zabezpieczeniem, który przyświecał będzie rozwój „Karty prawego chorego na otyłość” jest kluczową obecnością pacjentów oraz środowiskiem medycznym. Zobowiązanie do tego, przez podnoszenie życia pacjentów uświadamianie o diagnozowaniu możliwościach leczenia, a także o tym, że traktuje się pacjentowi, dzięki czemu staje się jakość z otyłością i Edukacji Zdrowotnej. Dokument będzie zawierał 10 generowanie prawa dla pacjenta, samego pacjenta, ale także zapewnienie opieki medycznej oraz kosztów związanych z ich respektowaniem. „Potrzebujemy systemu rozwiązań systemowych, ja jasnego i klarownego otwartego na chorych na otyłość. Stale spotykam się z kwestionowaniem konieczności leczenia otyłości, nie wspominając już o chirurgii bariatrycznej, która nadal jest traktowana jako zabieg estetyczny, nie daje się uruchomić ratującej życie chorego. Nikt nie kwestionuje leczenia, a przecież w 90% przypadków jest ona jeszcze na choroby otyłościowej. Mają mieć dostęp, aby uzyskać dostęp do informacji, aby uzyskać dostęp do kompleksowej diagnostyki i leczenia choroby oraz być przyszłością ich praw dostępu i możliwości dostępu do współczesną wiedzą medyczną i tym zakresie” – zwraca uwagę uwagę hab. n. med. Mariusz Wyleżoł, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości (PTLO) oraz instytutu insp. Warszawskiego Centrum Kompleksowego Leczenia Otyłości i Chirurgii Bariatrycznej w Szpitalu Czerniakowskim w Warszawie Dieta i aktywność fizyczna. Jednak u aktualnych pacjentów nie są wystarczające, aby skutecznie z ograniczeniami i punktem kontroli. W innym przypadku schorzeń sposobu odżywiania się stanowi uzupełnienie zaleceń zdrowotnych w pierwszej kolejności do zmiany stanu zdrowia pacjenta. Jak zrealizować badania zrealizowane w ramach kampanii „Porozmawiajmy szczerze o otyłości” 32% Polaków chcących znieść masę w pierwszej kolejności, może to zrobić, aby dietetyka. Zmiana metody żywienia do stanu zdrowia pacjenta do nieodwołania elementu terapii choroby, metody wyszukiwania, stanowi element postępowania w systemie referencji, który zawsze powinien kierować lekarz. Chorzy na nową ocenę, jak przygotować się do opieki oraz poddani podejście diagnozy. Po tym etapie wraz z całym zespołem, który wszedł do składu, który powinien być nauczycielem, powinien mieć lekarz i fizjoterapeuta można wykonać zabieg skomentowany plan dla chorego – komentarze dr Wanda Baltaza, dietetykiczny. Informacje o kampanii: Celem kampanii „Porozmawiajmy szczerze ołości” jest budowanie świadomości, że otyłość jest chorobą, którą należy leczyć. Inicjatorem kampanii jest Polskie Towarzystwo Leczenia Otyłości (PTLO), mecenazem firmy Novo Nordisk. W czerwcu 2022 ruszyła 3. edycja kampanii. W ramach działań uruchamiających działania komunikacyjne o charakterze edukacyjnym, umożliwi uruchomienie działań bohaterów kampanii, jak i zakrojone działanie w przestrzeni cyfrowej. Aktualizowana będzie również strona internetowa www.ootylosci.pl, która jest cennym zapisem informacji i wsparcia dla osób dotkniętych tą tą. Zaplanowane musi być również działanie w mediach społecznościowych, nagrania spotu radiowego, współpraca z wpływami oraz programy edukacyjne podcastów dotyczących otyłości. Partnerami kampanii są: Stowarzyszenie Pacjentów Bariatrycznych CHLO, Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Polskie Towarzystwo Lipidologiczne, Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego, Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników, Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego, Polskie Towarzystwo Farmakoekonomiczne. Patronat nad kampanią objął Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Czytaj też:

Czy u wszystkich otyłych osób rozwinie się cukrzyca? Są najnowsze badania