Rodzice dzieci z ciężkimi niepełnosprawnościami, również już tych samych dorosłych i niesamodzielnych, od dawna zwracają uwagę na problem czasowy i okresowy wydawanie orzeczeń o nie obsługujących w powiatowych czy miejskich zespołach ds. orzecznictwa o niepełniości. Głośno mówią o tym także Stronach. Wiadomość, że np. choroba genetyczna nie cofnie sie i jest nieuleczalna, orzecznicy orzeczenie na rok czy dwa. Podobny problem jest z orzekaniem w ZUS np.

PROCEDURA Orzekania o zapewnianiu obsługi oraz jej przebiegu > )

System zawodzi od lat, i od lat zapowiadana reforma nie rusza. Jak ostatnio informowaliśmy, projekt nowego programu miał się u każdego nowego systemu. Na razie jednak nie został upubliczniony, nie są nawet znane jego założenia. Brak jednolitości tracą nie tylko chorzy i opiekunowie, ale też państwo.

Czytaj również: Kto wystawia na nadanie stopnia, który ma obowiązywać wniosek i czasowej? >>

Przez niedouczonych orzeczników państwo śledzenia duże pieniądze

W latach 2016- nietrwałość z trwałymiterazodległość) niepełnosprawnych -C oznaczające językowe zaburzenia rozwojowe, będą wydawane 21 30 , trzykrotnie – 2020, a czterokrotnie 189 . Jak linie Paweł Wdówik, wiceminister rodziny i polityki społecznej nomocnik szef ds. Osoby niepełnosprawnych, Elektroniczny Krajowy System Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności (EKSMOoN) nie pozwalają na wygenerowanie liczby wydanych ze względu na wadliwe wrodzone

.

Czytaj też: Orzecznictwo o niepełności – poradnik na przykładach >

Problem jednak widziany bardzo dobrze Maria Libura, inspekcja Zakładu Dydaktyki i Symulacji Medycznej Collegium Medicum z Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. – Zespół Downa, ale też zespół Pradera-Williego i wiele innych schorzeń – wedle naszego systemu orzecznictwa „może minąć”.

Nawet dzieci z poważnymi zespołami genetycznymi systemami orzeczenie o niepełnosprawnych na rok czy dwa, wiadomo, że ich stan się nie poprawi,

a wkrótce może się pogorszyć – komentuje.

  • Orzeczenieo *KORĄPOŚRODKU – W WP >