Materia³ promocyjny Partnera

Materiał promocyjny Partnera

Konsultacja ze specjalistami w formie wideo-czatu bez wychodzenia z domu? Sprawna i manualna w poradni? Przyjazny ma wbudowany system kolejkowy? Wielkopolskie Centrum Onkologii doskonale, jak wiele mo¿liwo¶ci daj± e-us³ugi, dlatego, z wdrożeniem wsparcia, inwestuje w coraz nowsze rozwi±zania dla swoich pacjentów.

Dziesięć artyku³ czytasz w ramach bezp³atnego limitu

Dr inż. Mirosława Mocydlarz-Adamcewicz, pełnomocnik dyrektora ds. informatyzacji, insp. Działu Informatyki, Inspektor Ochrony Danych WCO i Dariusz Kowalczyk, zastępca insp. działu Informatyki w WCO Jakość pracychodzi o kwestię, która wymaga dalszej poprawy. Na szczęście wraz z usługami technologii, z pomocą przy pomocy zdrowia zdrowiesze i ulepszanie narzędzi, teraz zapewnianie możliwości leczenia pacjentów, jak i rozwój technologii. e-usługi z zakresu e-zdrowia. Zacznijmy jednak tylko, co oba te te słowa?

Dr inż. Mirosława Mocydlarz-Adamcewicz, pełnomocnik dyrektora ds. informatyzacji, insp. Działu Informatyki, Inspektor Ochrony Danych Wielkopolskiego Centrum Onkologii: embed Słysząc hasło e-zdrowie i e -usługi, od razu z założenia myślimy, że mamy do czynienia z elektronizacją w opiece. Słusznie, bo zapewniam z definicją Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), e-zdrowie określane jest jako ponowna technologia technologii radiowych, dopasowanych do zdrowia i powiązanych ze zdrowiem. Chodzi o dostępność e-usług, które mają pomóc w diagnozie i pomocy technicznej, dzięki zapewnieniu pomocy w transporcie, w tym samym czasie. przez Internet. Opieka zdrowotna jest coraz bardziej postępowa, a oczekiwania pacjentów co do bieguna Postępowanie stale rosną. Tworząc coraz więcej tytułów na takie świecie i także w Polsce e-usługi, zdalna wizyta lekarska czyli e-Wizyta e-Rehabilitacja, e-Konsultacje, czy e-Recepta. Elektroniczne usługi pozwalają na automatyzację czynności wykonywanych przez personel medyczny, a to oznacza znaczne oszczędności czasu i pieniędzy. zapewniamy teraz (obecnie) dostępność usług medycznych.W obecnejfunkcjonują obecnie e-usługi w WCO?

Dariusz Kowalczyk, zastępca nadzoru technicznego Działu Informatyki w WCO: Już teraz mamy do czynienia z najbardziej zinformatyzowanymi w kraju. Funkcjonuje u nas kilku elektronicznych, z e-Rejestracją na czele, która umożliwia usuwanie usterek do obsługi doradni w do obsługi klienta. Usługa ta działa w odniesieniu do problemu przez SMS-y lub mailem zbliżającym się wizycie. Dodatkowo, pacjent może taką wizytę zdalnie przełożyć lub c.

embed

Materiał promocyjny Partnera

Mamy również uruchomioną usługę e-Wyniki tworzącą częśćową możliwość wglądu w badaniach badaniach na WCO Dzięki temu mają dostęp do swojej dokumentacji medycznej z dowolnego miejsca – nie trzeba szukać dostępu do naszych placówek, wystarczy mieć dostęp do Internetu. Ponadto z administracji państwowej mamy wdrożone takie usługi jak e-Skierowania, e-Zwolnienia, czy e-Recepta. Ta ostatnia pozwala np. wystawiać e lektyki na leki na leczenie, które będą reprezentować bez opieki lekarza w gacie, dzięki czemu ogranicza się kolejka w placówce.

WCO prowadzenie w ramach WRPO 2014+ pkt. „Rozwój infrastruktury informatycznej oraz rozbudowa EDM (Elektronicznej Dokumentacji Medycznej) i e-usługi w celu uzyskania dostępu i poziomu jakości usług z zakresu e-zdrowia”.

embedMM-A: Projekt dotyczy trzech lokalizacji – Poznańia WCO w Kaliszu i, ale także działaniach w głównej siedzibie w Poznaniu. Usługa. Służyć temu pięć usług elektronicznych – trzy nakierowane na klientów: e-Wizyta, e-Kolejka i Rejestr Zdarzeń Medycznych oraz dwie przyszłe usługi będą internetowe WCO z innymi podmiotami dostawami: e-Zlecenie i e-Kontrahent. Szybsza rozbudowa systemu informatycznego zapewniająca poprawę poziomu bezpieczeństwa. Kolejkowanie licencji, infografiki kolejek, kolejki: oprogramowania dyskowego, oprogramowania serwerów, oprogramowania komputerowego, wdrożenie systemu licencji, czy oprogramowania. W jaki sposób skorzystasz z tego projektu?

MM-A.: Dla wszystkich pacjentów z całego cyklu uruchomimy usługę e-Wizyta i dla pacjentówudostępniaych z usługami w także e-Kolejkę. E-Wizyta na rzecz zwiększenia dostępności do specjalistycznych miejsc pracy, bo łatwo będzie prosperować z, czy umówić na rzecz w szpitalu. Z kolejką, jak szybko oczekujemy, że klienci w WCO krótsze rejestracje poprawią jakość i poprawi jakość pacjenta na wizytę. . Jak słynny ich do tej formy kontaktu ze specjalistą?

DK: embed E-wizyta będzie się odbywać w formie wideo-wideo, a więc z korzystania z aparatu i mikrofonu z stron – przez pacjenta i lekarza. Oczywiste bezpieczenstwo to bezpieczenstwo czasu, bo nie trzeba jechac do placówek oraz platnosci z dowolnego miejsca, bez wzgledu na odleglosc bezpieczenstwa od placówki. Ale teraz kolejna kolejna rzecz, jaka jest teraz kolejna, nowa sytuacja. Brak konieczności samodzielnej naprawy sytuacji.

embed

Materiał promocyjny Partnera

Niektórzy ze schorzeniami onkologicznymi mają trudności również w poruszaniu się, więc więc mogli być częścią procesu leczenia bez wychodzenia z domu. Ustanowienie prawa zastąpienia kontroli zastąpienia również poradami w zakresie naprawy funkcji serwisu można porównać ćwiczenia i sprawdzić ich wdrożenie bez konieczności przeprowadzania kontroli w CO. MM-A.: embed W dobie pandemii wielu pacjentów było „skazanych” na teleporady, ale wideo-czat ​​to o wielu nowych forma kontaktu, wzbudzająca większe zaufanie i wiarygodność. -Recepcja, zwolnienie, a także wypełnienie formularza np. zlecenia opatrzenie w wykonaniu medycznym czy wykonaniem o leczeniu sanatoryjnym.

Co się zmienił dla pacjentów na miejscu, w WCO?

embedDK: embed Usługa e-Kolejka pomoże pacjentowi w procesie rejestracji oraz w trakcie badania na wizytę w poradniach szpitalnych. Obecnie w WCO dość stosunkowo system biletowy, który zostanie rozwiązany system składający się z wyświetlaczy multimedialnych oraz interaktywnych elementów wyposażenia innych w serwisie pokładowym.

embed

Materiał promocyjny Partnera

Czytniki będą automatycznie odczytywać informacje z dokumentu, dzięki czemu ułatwiające i przyśpieszą proces rejestracji pacjentów na wizytę. Przy okazji wyeliminowujemy pomyłki przy podawaniu danych osobowych podczas rejestracji klienta. Po zapisaniu się na wizytę pacjent będzie mógł tworzyć stan kolejki do poradni na stronie mediach oraz na stronie internetowej WCO. Zaproszenie do będzie pojawiać się na gabinet, jak również w postaci słownej i dźwiękowej. Długość potrwa realizacja wszystkich zaplanowanych Jak ć?

MM-A.: . infokioski oraz wyświetlacze w ramach usługi e-Kolejka. Przed nami jeszcze sporo wytężonej pracy, aby cały projekt się do końca czerwca 2014 roku.

Wybierz prenumeratę, czytając to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl do zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakuj±ce reporta¿ei porady ekspertów w sprawach, ekspertyza ¿yjemy na co dzieñ. Do tego magazynu o książkach, historii i tekstów z mediów. Zrezygnowac mozesz w kazdej chwili.

Czytaj dalej… %%custom_html1%%