Zasady finansowania ochrony zdrowia art. 131do ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zgodnie z nim od 2023 roku na ochronę zdrowia corocznie w Polsce ma iść nie mniej niż 6 proc PKB. (tzw. ustawa 6 proc.). W 2021 r. ma to być – 5,3 proc. PKB, aw 2022 r. – 5, 55 proc. PKB. Takie ustawowe zapisy wynegocjacje Porozumienie Rezydentów przy Ogólnopolskim Związku Zawodowym Lekarzy walcząc o podwyżki.

Szybciej do wyznaczonego celu

Jednak PiS chce przyspieszyć wzrost nakładów na zdrowie. W 2023 roku ma być już 6 proc. PKB, zaś w 2027 – 7 proc. PKB. Według Jarosława Kaczyńskiego, wicepremiera i szefa PiS, 6 proc. PKB oznacza kwotę przewyższającą 150 mld zł, a 7 proc PKB do około 200 mld zł. Plany rządu są jeszcze bardziej ambitne. Sławomir Gadomski, wiceminister zdrowia, podczas debaty zorganizowanej w czwartek przez Federację Przedsiębiorców Polskich powiedział, że wraz z ministrem Adamem Niedzielskim, chciałby, aby poziom 7 proc. PKB osiągnięty już w 2025 roku.

Czytaj w LEX: Zasady stosowania przez świadczeniodawców standardu rachunku kosztów>

Problem w tym, że podwyższenie składki diagnostycznej dla producentów nie wystarczy na takie wyposażenie poziomu zdrowia, a co gorsze, nie oznaczać jakości leczenia, oczekują Polacy, ani dogonić.)

Problem w tym, że oczekują Polacy, ani dogonić unijnej. Unijna średnia nakładów na zdrowie w 2030 roku ma wynieść aż 8,8 proc. PKB. Zdaniem ekspertów, przez wymagany ten poziom, trzeba pomyśleć o współużytkowaniu złota lub podwyższać składkę zdrowotną. Co ciekawe Polacy się na to zgadzają, o ile pójdzie za tym jakości jakość i dostępność do archiwum.

Czytaj w LEX: Dochodzenie roszczeń wobec NFZ z tytułu tzw. nadwykonań>

Polacy są w stanie możliwości więcej

Z badania przeprowadzonego dla FPP wynika, że ​​aż 72 proc. Polaków ocenia negatywnie system ochrony zdrowia w Polsce . Aż 82 proc. narzeka na dostęp do części, 42 proc. na dostęp do diagnostyki leczenia i nowych skutecznych leków. Z jakości opieki, dostępu do opieki szpitalnej i lekarzy rodzinnych niezadowolonych jest ok. 30 proc. ankietowanych. W efekcie aż 82 proc. ankietowanych stanowisk, że należy zwiększyć nakłady na leczenie, a połowa jest w stanie płacić wyższe składki.

Czytaj w LEX: Finansowanie zadłużeń SPZOZów – obsługa JST czy zarządzania w kontekście wyroku TK>

Co ciekawe średnia deklarowana dopłata wynosi 95 zł. Polski Ład przewiduje wzrost składki, ale tylko dla przedsiębiorców. Obecnie osoby na umowach o odprowadzają ją 9 proc. składki od lat. Przedsiębiorcy płacą 381, 81 zł (9 proc. jest liczone od 75 proc. przeciętnego w Polsce, czyli o 4 242 zł). Jedni i drudzy 7, 81 proc. składki mogą odliczyć od podatku, a więc re płatności do 1, 25 proc. Po zmianach polscy przedsiębiorcy odprowadzą 9 proc. składkę coraz liczoną od dochodu, i nie odliczą jej od podatku.

Piotr Muller, rzecznik rządu, tłumaczy, że system funkcjonujący w Polsce był nietypowy, bo osoba zarabiająca coraz więcej, płaciła mniej . – Chcemy to zmienić wzmacniając ochronę zdrowia i jakość jej – zm rzecznik. Tyle, że z wyliczeń MF stwierdzało, że wpływwy do NFZ nie wzrosną tak bardzo, byście podnieść jakość leczenia. W 2019 roku ZUS przekazał do NFZ 84, 3 mld zł, w 2020 roku – 85, 2 miliarda złotych, po zmianach w oskładowaniu mo na szacować , że będzie do ok. 100 mld zł, choć w 2020 roku na ochronę zdrowia w sumie wydano 124 mld zł. Tyle, że nie poprawiło do ułatwień zdrowotnych. I wskaźniki oceny mimo tak gwałtownego wzrostu nie poprawi się ani jakość leczenia, ani nie zostanie osiągnięty wskaźnik nakładów w wysokości 7 proc. PKB.

Czytaj w LEX: Ustalanie podstawy składek na ubezpieczenia społeczne osoby prowadzącej pozarolniczą działalność>

Składka musi podwyższyć, ale nie tak gwałtownie

W Polskim Ładzie poza składką zdrowotną nie ma innego elementu, który wpływnie na budżet NFZ – znak Jakub Szulc, ekspert EY, były wiceminister zdrowia. – W efekcie nie wiemy, z czego i jak finansujemy proponowany wzrost nakładów. To, co budzi moje spojrzenie na badanie, to jak wygląda realizacja ustawy 6 proc., Bo ona nie jest realizowana tak jak powinna. Na papierze wszystko się zgadza, tyle że to nie są pieniądze na leczenie Polaków. To są pieniądze, które w żaden sposób nie przyczynią się do zmian poziomu zdrowia, aby zapewnić sobie pomoc. I jeśli w taki sposób, że będzie przekazywać środki budżetowe, według celów 7 proc. PKB, to nie poprawimy przychodnię – ocenia Szulc.

Czytaj w LEX: Korekta składek ZUS, a podatek dochodowy od osób fizycznych>

oznaczenie dr Małgorzata Gałązka-Sobotka z uczelni Łazarskiego. Miarą poprawy sytuacji polskich pacjentów będą tylko te środki, które trafią bezpośrednio do NFZ. Z wyników badania widać wyraźnie, że Polacy chcą szybkiej porady, skutecznej diagnozy i efektywnego leczenia. Nie możemy wiec rozmawiać tylko jak zwiększyć nakłady na ochronę zdrowia, ale czy pieniądze, które będą więcej, będą transferowane do NFZ . Absolutna potrzebna też jest dyskusja o mniej szokowych i radykalnych rozwiązaniach niż składka zdrowotna. Potrzebna jest nowa perspektywa, a nie radykalizm, bo ten może przynieść negatywne skutki – ponadto Sobotka-Gałązka.

Pomysł jak to zrobić ma właśnie FPP. – Zamiast radykalnych wersji proponujemy stopniowe, podwyższanie składki medyczne o 0, 25 pkt proc. rocznie przez okres 4 pogod lat , finansowane po stronie pracodawcy – Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich. – Taka podwyżka podwyżki poprawwy do NFZ o ok. 2,7 mld zł rocznie – dodaje Kowalski.

Finansowania zdrowia – nie mówią liczby

W 2019 roku oszczędności bieżące na zdrowie według 6 proc. wynieść 4, 86 proc, a wyniosły 4,9 proc. W 2020 Roku 5, 25 proc., a wyniosły ok, 5,2 proc., czyli też więcej niż mówi ustawa 6 proc. Jak jednakanik kuchenny Jakub Szulc, ustawa 6 proc. „Mówi o wydatkach zdrowotnych, a nie kosztach leczenia. – W wydatkach na zdrowie są ujmowane wszystkie pozycje, także 800 mln zł na remonty szpitali MSWiA, 2,5 mld zł na kształcenie podyplomowe lekarzy rezydentów. O tym, ile odpowiedzi na leczenie dane GUS. I zgodnie z jego danymi w 2019 roku na leczenie Polska przeznaczyła 4, 55 proc., z tego 3, 88 proc. stanowiły elementwy ze składki leczniczej. Wykonaj 6 proc. brakuje nam więc sporo, i nie pokryje tego nowa składka zdrowotna pobrana od serwera.

Czytaj w LEX: Zbieg tytułów do obowiązkowych ubezpieczeń zdrowotnych>

Łukasz Czernicki, główny ekonomista Ministerstwa Finansów, powiedział Prawo.pl, że z tego tytułuwy do NFZ wzrostną o 29 miliardów złotych . – To nieco o ponad 0,5 proc. PKB – kredyt Jakub Szulc. – według wymaganego poziomu 6 proc. potrzebne będzie będzie inne budżetowe lub podwyższenie składki medyczne. Finansowanie z budżetu nie gwarantuje zaś poprawy leczenia, bo nie musi trafić do NFZ – dodaje.

Co więcej eksperci, że już obecnie koszty nakłady na zdrowie w krajach Unii wynoszą 8 proc. PKB, aw 2030 roku mają wynieść 8,8 proc. PKB W efekcie, gdy w 2027 roku osiągniemy te 7 proc., To i tak będzie poniżej spadek , a na dodatek nie wiadomo na co pójdą te pieniądze. By było inaczej, trzeba znowelizować zasady liczenia nakładów w ustawie 6 proc.