• 11 stycznia w Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o jakości w opiece zdrowia i zdrowia pacjenta
 • Ustawa zakłada m.in. wprowadzenie procedury w zakresie autoryzacji urządzeń, systemu kontroli jakości i bezpieczeństwa, systemu procedur kompensacyjnych, rejestrów medycznych czy nowych zasad akredytacji
 • To jeden z analizowanych dokumentów przygotowanych w Ministerstwie Zdrowia pod kierownictwem Adama Niedzielskiego, procedowany od 2021 roku. Jak podkreślić resort szefu, „jest to krok milowy dla reformy systemu opieki zdrowotnej”

Zmiany w ubezpieczeniu zdrowotnym w ZUS. Resort zdrowia ostrzegający: będą uciekać w szarą strefę

17 nowych zawodów medycznych. Opublikowano raport z publicznego

Upraktyczne studia studiów. Prof. Domański: ocenialiśmy głosy studentów

Ustawa o jakości 11 stycznia w Sejmie

Dziś, 11 stycznia, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i zdrowia pacjenta. Minister zdrowia Adam Niedzielski wielokrotnie powtarzał, że jest to kluczowa ustawa w 2023 roku i milowy krok dla reformy systemu opieki zdrowotnej w Polsce.

Projekt procedowany jest praktycznie od lipca 2021 roku, kiedy pojawił się przekaz do publicznej wiadomości, gdzie utknął na wiele miesięcy. 13 grudnia 2022 roku został przez Rząd i przyjęty do Sejmu.

Ustawa o jakości zapewnia pomoc w zakresie:

 • autoryzacja udziałów w działalności leczniczą;
 • monitorowanie bieżącej sytuacji;
 • usprawnienia akredytacji w ochronie zdrowia;
 • ułatwienia wypłaty pacjentom incydentów medycznych;
 • tworzenia i prowadzenia rejestrów mechanicznych.

Jak zapewnić ośrodek zdrowia, wprowadzenie przepisów i przepisów

 • wspomaganie diagnostyki i leczenia przez systematyczną ocenę wskaźników jakości;
 • stałe udoskonalanie praktyki przez obsługę rejestrów medycznych;
 • procedury bezpieczeństwa i postępowania pacjenta przez rejestrację i zdarzenie zdarzenia;
 • warunków do oceny jakości usług instytucji finansowych ze środków publicznych i upubliczniania tych informacji;
 • udostępnianie wyników opinii publicznej;
 • ustanowienie warunków umożliwiających finansowanie motywowanie podmiotów udzielających świadczenia usług instytucji finansowych ze środków publicznych do wsparcia poziomu jakości;
 • udoskonalić wykorzystanie środków publicznych w obszarze zdrowia;
 • usprawnienie dochodzenia do procedury z tytułu zdarzenia medycznego.

Federacja szpitali przechodzi o ustawie o jakości.

Projekt nowelizacji ustawy o zdrowiu zdrowia. Prof. Kmieciak: zmiany poszły za daleko

Minister zdrowia: liczba tysięcy sztuk antybiotyków z RARS trafi na rynek

Akredytacja w ustawie o jakości. NFZ w roku ma obciążenia CMJ

Projekt ustanowienia obecnie obowiązującej ustawy o akredytacji w ochronie zdrowia. Pociągnie to za siebie likwidację Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, a jej zadania przejmie Narodowy Fundusz Zdrowia.

Rok 2023 będzie przejściowym dla wygaszenia działalności CMJ.

Co istotne, dotyczą się nowe, wyższe wymagania, które wpływają na udzielanie akredytacji:

 • Ocena oceny akredytacyjnej na poziomie co najmniej 75 proc. pomoc w uzyskaniu sumy ocen poszczególnych kategorii akredytacyjnych ogółem,
 • syrop co najmniej 50 proc. aby uzyskać sumę ocen poszczególnych kategorii akredytacyjnych dla każdego działu tematycznego,
 • obowiązkowymi normami akredytacyjnymi.

Aplikacja ma być udzielana na cztery lata.

A szpitali po nowym kredytu. Wprowadzenie zmiany wymagań i zasad udzielania jej pomocy

GIF wycofuje z obrotu środkiem znieczulającym do wstrzykiwań. Szklane ampułki się kruszą

Autoryzacja udzielana przez Narodowy Fundusz Zdrowia

Wśród najważniejszych przepisów ustawy wskazano również wprowadzenie autoryzacji udziałów w działalności leczniczą.

W pierwszej wersji projektu obowiązku autoryzacji podlegającego tylko szpitale, będzie jednak dotyczyć wszystkich podmiotów leczniczych udzielających systemu instytucji finansowych ze środków publicznych.

W ramach autoryzacji zostanie weryfikowane:

 • środków prowadzenia systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwa oraz realizacji świadczeń gwarantowanych w celu uzyskania korzyści,
 • w odniesieniu do procedury medycznej,
 • Zasady dotyczące zgodności z urządzeniami i urządzeniami.

Autoryzacja będzie udzielała prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia na okres 5 lat. Aby uzyskać, będzie wsparcie dla wszystkich warunków jej wydania (projekt przewiduje trzyletni – od wejścia w życie – okres przejściowy).

Takie rozwiązanie spotkało się ze zwykłą krytyką w trakcie służby publicznej, a jego przeciwnicy podkreślają, że ocena nie powinna być w kompetencjach płatnika.

Autoryzacja dla wszystkich podmiotów leczniczych. Rząd federalny projektu ustawy w tej sprawie

Niedzielski do RPO: obywatele od korzyści korzyści, jeśli będziemy rozmawiać, a nie wymieniać się listami

System no-fault w ustawie o jakości

Sporo kontrowersji wywołały, szczególnie w środowisku pracowników, rozwiązania dotyczące systemu no-fault.

Jak czytamy w uzasadnieniu, ustawa wprowadza zgłoszenie dotyczące ochrony proceduralnej w związku ze zgłoszeniem zdarzenia szkodliwego, co w założeniu ma umożliwić ujawnienie personelu do ujawnienia dodatkowego udziału w zdarzeniach, bez obaw o ewentualne konsekwencje i działania represyjne z tym związane, a także wnieść na Rozwój kultury bezpieczeństwa w ramach opieki nad pacjentem.

Zakłada się, że personel biorący udział w działaniu nie powinien być narażony, z określonymi wyjątkami, na taki skutek dla niego działania, jak rozwiązanie umowy czy niekorzystna zmiana warunków pracy i płacy.

– Dziś zagrożenie jest atmosfera, która wytworzyła się wokół leczenia. Lekarze boją się leczyć, bo mogą być postępowaniem w postępowaniu karnym na wszelkie zdarzenia w sposób szczególny – wyszczególniając liczbę prezesów Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski.

Samorząd lekarzy jeszcze w tym roku zapowiedział prace nad własną ustawą o braku winy.

– Nie chcemy być traktowani jak przestępcy, apelujemy o wsparcie w transporcie postępowań – z karnych na postępowanie na drodze cywilnej i trans – tłumacz Jankowski.

– Pewna równość traktowania wobec prawa nie może pozwolić na to, żeby jedna z grup zawodowych była zupełnie wyjęta spod odpowiedzialności karnej – zaznaczył natomiast Adam Niedzielski.

Minister zdrowia wspierał, że problem nie może być omawiany tylko z perspektywy lekarzy, “bo ma być przede wszystkim pacjentem”.

„Redukcja skali błędów lekarskich, az drugiej strony – proste dochodzenie kompensacji z tytułu tych błędów”.

Prezes NRL: Kwestia odpowiedzialności lekarza za leczenie medyczne jest patologiczna

Niedzielski o pikiecie rezydentów i klauzuli no-fault.

Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych

To dochodzenie kompensacji z tytułu błędu ma spowodować Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych, czyli dwuinstancyjny, pozasądowy system leczenia z tytułu zdarzenia medycznego.

System zarządzania będzie przez Rzecznika Praw Pacjenta – w miejscu obecnym Wojewódzkich Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.

Przewiduje się wprowadzenie urządzenia bez orzekania o winie, celu na celu dokładnym czy w sprawie wykonania wniosku o wykonanie zadania wstępnego oraz wskazania wysokości podania urządzenia wnioskodawcy z tego tytułu.

Świadczenie na świadczenie będzie szybsze i lepsze niż w postępowaniu przed komisjami wojewódzkimi lub w postępowaniach sądowych.

Wysokość świadczenia kompensacyjnego z tytułu jednego zdarzenia medycznego wyniesie od 2 tys. zł do 200 tys. zł.

– Ustawa stanowi bardzo mocny fundament pod budowę systemu opieki zdrowotnej, wspierając go na wartości i promowaniu jakości na każdym poziomie – oceniał w grudniowej analizie z Rynkiem Zdrowia Bartłomiej Chmielowiec.

– Zdarzenia użytego materiału, są i są wszędzie, nie tylko w Polsce, ale możemy zrobić bardzo wiele, aby użyć sposobu wykorzystania przez sposób usystematyzowany i standardy – przetłumaczył Rzecznik Praw Pacjenta.

Pełna treść projektu ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i postępowaniu pacjenta do pobrania poniżej.

Bartłomiej Chmielowiec o ustawie o jakości: nie nigdy nie będzie ustawą marzeń, bo nie żyjemy w próżni

Wiadomość, ile wysłania zwolnienia za błędy medyczne. Ministerstwo Zdrowia projektu

Materiał chroniony prawem autorskim – zasady przedruków określa regulamin.

Dowiedz się więcej na temat:

Czytaj dalej…%%custom_html1%%