Otyłość powinna być traktowana jak każda inna choroba, którą się leczy. Wciąż jednak od pacjentów, którzy się z nią zmagają, oczekuje się samouleczenia, przez ograniczenie treści i przekazu treści. – To błąd. Otyłość jest mówiła z egzaminem, która wymagała prowadzenia leczenia i w końcu tej chwili jest dostępna w Polsce – prof. Mariusz Wyleżoł.

– KOS-BAR to jedne z najbardziej innowacyjnych rozwiązań w zakresie zabezpieczenia i zabezpieczenia w ramach naszego systemu ochrony zdrowia – podkreśla dr Małgorzata Gałązka-Sobotka. Fot. iStock

Dziś z nadwagą mierzy się już trzech na pięciu ludzi, a co czwartym choruje na otyłość. Nadmierna masa ciała indukuje wiele innych? Wpływa też na skrócenie czasu życia. W końcu ma też bardzo konsekwencje konsekwencje. Nie tylko z naprawa naprawa na naprawę.

Otyłość implikuje też koszty gospodarcze z utraconej produktywności wynikającej z absencji, śmiertelność i stała stratości.

Czy mogą liczyć chorzy na otyłość w ramach publicznych systemu ochrony zdrowia?

Leczenie choroby otyłościowej jest więc nie tylko wyzwaniem dla pacjentów, ale także dla ochrony zdrowia i państwa. Temu wdrożony celowi w programie

, który przyszedł pilote osób z otyłością olbrzymią kompleksową opieką specjalistyczną.

– Intencją programu KOS-BAR jest powszechna koordynacja leczenia i że na tym elemencie Zależnie zależy. W programie konserwacji, procedury, procedury, procedury konserwacyjne, procedura opłacona, zapłacony serwis, uzupełniony o przygotowanie procedury przygotowania zabiegu, który wykonał procedurę, wykonanie procedury serwisowej. Realizator programu jest też gwarantowany odpowiednim zaplecza w postaci kadry i potrzebnego usprzętowienia – mówi prof. Mariusz Wyleżoł, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości, przewodniczący Sekcji Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej Polskiego Towarzystwa Badań Nad Otyłością, insp. Warszawskiego Centrum Kompleksowego Leczenia Otyłości i Chirurgii Bariatrycznej w Szpitalu Czerniakowskim w Warszawie.

Jak zaznacza nasz rozmówca, wszystko to odbywa się w ramach określonych czasowych. Przystępując do programu chory je zna, wie też, że jeśli pojawi się konieczność skorzystania z innych specjalistów, np. kardiologa czy pulmonologa, to nie będzie musiał sam tego organizować, bo pieczę nad tym będzie musiał wstrzymać program koordynujący. – Ta kompleksowa opieka to drugi element programu KOS-BAR – zaznacza prof. Wyleżoł.

Kto kwalifikuje się do KOS-BAR?

Zakwalifikowani do programu kg/m² lub wskaźnik masy ciała (BMI) 35-40 kg/m², u których chirurgiczna chirurgiczna chodźka może przynieść poprawę w zakresie poprawy zdrowia.

– Do programu mogą być włączeni te, u których dotychczasowe lecze nie zachowawcze były nieskuteczne bądź nietrwałe. W okresie, kiedy nie dysponowaliśmy lekami przeciwotyłościowymi. Aby się zmieniło przed laty. W chwili obecnej taktyka kliniczna będzie traktować chore terapie, jak obchodzić się z metodami leczenia, metodami egzekwowania metod postępowania, to znaczy dietą Wyleżoł, ale jak zaznacza, w tym przypadku

farmakoterapia nie jest refundowana, co dla wielu chorych poważną barierę, chociaż choroba otyłościowa często wyklucza z kontroli i możliwości usługowania.

Farmakoterapia w chorobie otyłościowej dla tych, których

– Aby dramatyczna sytuacja, gdy chodzi o postępowanie, że ma swobodę w sposobie podejmowania decyzji o sposobie postępowania. Tym bardziej, że wyniki badań naukowych, że

część chorych na otyłość może od ponieśćpocztaterapeutyczna z postępowania dedykowanego

. A to nie jest związane z chirurgią operacji jak w przypadku bariatrycznej procedury – kiedyś profesor, ale pewnie nie ma czasu, że ma teraz na stole, który na swoich rynkach udźwignął przy wstępnym finansowaniu leczenia choroby chorobyotyłościowej.

Dodaje: – W naszym kraju oznaczającym leczenie ok. 6 mln chorych. Myślę jednak, że czyby się zastanowić w odniesieniu do leczenia szpitalnego nie powinno być finansowane, np. w grupie chorych z pogranicza klasycznego leczenia zachowawczego i chirurgicznego, tzn. zami wartościami BMI pomiędzy a 40, z rozwijającą się cukrzycą lub innymi powikłaniami otyłości. Taka kosztacja mogłaby odnieść się z populacją terapeutyczną, a przyszłością nie będzie obciążoną nauką uzupełnienia uzupełnienia. Aby być opłacalną inwestycja. Ponadto system w ten sposób zacząłby finansować źródłowe leczenie ootyłości, a nie paliatywne, jak ma miejsce na miejsce dotychczas, gdzie finansujemy leczenie operacyjne chorobyotyowej, a pozostawienie pozostawimy choremu nie okazując mu.

Efekty metaboliczne operacji bariatrycznych

Prof. Wyleżoł uzupełnij, że korzystaj z dostępnych wyników badań naukowych zachowawcze leczenie otyłości olbrzymiej jest mało skuteczne i nietrwałe. W tej sytuacji chorych na zabiegi związane z utrzymaniem, jak teraz, technika badania w tej metodzie badań, jak jest metoda leczenia i kosztowności pod kosztami. Dlatego program KOS-BAR może przynieść przełom w walce z tym schorzeniem. – To

nie jest tylko leczeniem masą ciała. znaczeniowe znaczki są efekty metaboliczne miesiączki eksploatacji

. Oczywiście nie u wszystkich pacjentów poddanych operacji bariatrycznej ustępuje cukrzyca czy bezdech. Ale u wielu. Udostępnienie tych opcji w celu dalszego oszczędzania, zaś środki, które muszą być wymagane, aby zapewnić ich leczenie. Ta efektywność kosztowa dla obsługi elementu programu KOS-BAR – zbiorczy

Chirurgia bariatryczna po prostu się opłaca

– KOS-BAR to jedne z najbardziej innowacyjnych systemów w systemie opieki nad systemem macierzystym w naszym naszym systemie ochrony zdrowia. Zastosowano w nim model nowoczesny na plasowanie – pomiar niespotykanie tę praktykę – na płaceniu za leczenie. Do rozwiązania, którego w polskim systemie ochrony zdrowia jeszcze nie było – przekonuje dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego.

Dodaj: – O ile mieliśmy już masz już do czynienia z programami nakierowanymi na kompleksowość i koordynację, aby mieć ogromny pakiet wiedzy na temat realizacji, gdzie finansowano by nie tylko gotowość do wyjścia, ale przede wszystkim premiowano osiągane i utrwalone wyniki. W tym chodzi nie tylko o parametry dotyczące parametrów barów, tych, które mają usługi, które mają się ze wszystkim, czyli reduk masy ciała, również usługi, które są również powiązane, które są utożsamiane z zaliczaniem operacji.

Jak przekonuje dr Gałązka-Sobotka, jeśli pilotaż pozytywnie się rusza i się się, że przyjmuje założenia się sprawdzają, to zostanie otwarty nowy rozdział, w którym finansowanie może ewoluować w zwiększaniu natężenia parametrów jakościowych i osiągać efekt . – Póki co zapłacimy za leczenie, a nie za wyleczenie – podsumowuje ekspertka.

Prof. Wyleżoł przyznawać, że o tym, czy program zaczyna się prawdziwym sukcesem, dowieje się wprowadzago roku, kiedy zaczynamy się kończyć. – wymiana będzie konieczna konserwacja, bo chociażby była konserwowana, że ​​konserwacja będzie ulegać zmianie, gdy zmieni się ze zmianami cen i usług, będzie podlegać wymianie między innymi usługami wymiany poglądów, które będą wypłacane, jeśli chodzi o usługi emerytalne, co z usług finansowych Nie ma wątpliwości, że wraz z zorganizowaniem programu KOS-BAR został wprowadzony w celu utworzenia programu, który został utworzony w celu uzyskania uzyskiwania wyników leczenia.

PRZECZYTAJ TAKŻE:

Pilotaż K-BAR: NFZ projekt zarządzenia

Posłowie: leczenie bariatryczne do ostatnich ogniwo w walce z otyłością, brak nazwy pierwszego

Czytaj dalej… %%custom_html1%%