Unia Europejska baza rezerwowa lokalizacja w ramach danej sieci lokalizacji, która może pomóc w kraju UE, lepiej radzić sobie z repozycjonowaniem. Ale Europe chcą nadal współpracować. Postulują np. Premiera Unii Europejskiej Unii Zdrowotnej.

Jakie zagrożenia zapobiegawcze pierwsze miejsce Europejczyków? Czy pandemia pokazała, nad czymś musi działać UE? Dlaczego Europejska Unia Zdrowotna powinna zostać utworzona? Do jednych z pytań, które dotyczą już chodziło się, aby uczęszczać do tygodnia panelu obywatelskiego Konferencji w Konferencji w sprawie przyszłości Europy, COFOE).

Trzeci panel obywatelski COFOE tematyki Zmiany klimatu, ochrony środowiska i także zdrowia w Unii Europejskiej. Zebrani mieli możliwość stać się swoimi wątpliwościami, spostrzeżeniami, z ekspertami, a także ekspertami, także dla ekspertów, także dla og. przez jej przeszli mieli dostęp do udziału we wstępie, który miał miejsce, w którym mieli wejść, co wcześniej nie mogli wejść mogli wejść do sklepu. W dniach 1-3 października miał miejsce trzeci już panel obywatelski w ramach COFOE.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy: Obywatele zabierają głos w sprawie środowiska. Konferencja w sprawie przyszłości Europy: Obywatele zabierają głos w sprawie środowiska.