Łagry były radzieckimi obozami koncentracyjnymi i obozami pracy przymusowej. Powstały już w Rosji bolszewickiej (w roku) i byłyteraz (także w ZSRR do około roku. Do obozów trafiali wszyscy więźniowie – bez względu na ich wiek, płeć, rasę czy stanowisko. Byli oni zmuszani do pracy ponad główną, która prowadziła do skrajnego wyniszczenia i śmierci. Od 909 roku łagrów było tak dużo , że powołano system GUŁag, który jeździł. Niewolna praca stała się pracą w systemie Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.

Zobacz wideo