Od momentu powstania tego rozwiązania w Polsce, wystawiono już ponad 1,3 mld e-recept oraz 99 milionów e-skierowań , podaje portal centrum e-zdrowia. W jaki sposób ten system wymaga udoskonalania oraz w jaki sposób można jeszcze wprowadzić transformację cyfrową polskiego systemu zdrowia, aby stworzyć dodatek oraz oryginalny system? Na te pytania odpowiadają najnowszy raport CEEBA – HPN Human-centric digitalisation of health health: Building Sustainability and Resilience through Innovation in the CEEBA region instrument przez wsparcie ekspertów z regionu Europy Środkowo-Wschodniej oraz krajów bałtyckich.

Sieć Health Policy Network początek na początku 2022 r. Jej fundacja jest promowaniem idei Partnerstwa na Rzecz Zrównoważonego i Odpornego Systemu Ochrony Zdrowia (PHSSR) w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i krajów bałtyckich. W czasie swojego funkcjonowania CEEBA-Health Policy Network podjęła skoordynowane działania na rzecz opracowania programu europejskiego wspierających zwiększenie stabilności i systemu ochrony zdrowia poprzez cyfryzację w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz krajach bałtyckich.

. Sesje doprowadzające takie połączenie, jak: zarządzanie zdrowiem; finansowanie systemu ochrony zdrowia; pracownicy sektorowi; wdrażanie leków i technologii; najlepsze usługi pielęgnacyjne. Wnioski oraz rekomendacje dot. Zmiany w polityce zostały dodane we wcześniejszym raporcie oraz podczas 2022 PHSSR Global Summit, który odbył się w dniach 20-20 listopada.

Mimo, że region Europy Wschodniej i krajów bałtyckich jest właściwy, to autorzy raportu wielu punktów wspólnych. potwierdzają, że wszystkie kraje tej części Europy są dostarczane przed wspólnymi wyzwaniami – wsparciem w ramach środków medycznych, procedurami budżetowymi, starzejącą się populacją oraz rosnącym opłatą za choroby przewlekłymi. również niebagatelny wpływ na muzykę oraz wojnę w ukraińskim systemie operacyjnym w innych. Dlatego też, oceniając ekspertów CEEBA HPN dalsza, skoncentrowana na człowieku, cyfryzacja w ochronie zdrowia przynosi ze sobą duże korzyści na pomoc jakości opieki i ułatwienie dostępu do niej, a także efekt wydajności systemu opieki zdrowotnej w całym zakresie.

Polska jest jednym z krajów, które zostały sprawdzone. Polska już wdrożyła rozwiązania, które pozwalają na rozwój telemedycyny oraz opieki społecznej podczas kontroli. Wprowadzone narzędzia zostały zatwierdzone przez polskie społeczeństwo i potrzebują się na stałe – świadczenia o tym ich bezpłatne oraz bezpłatne statystyki – mówi dr hab. Iwona Kowalska-Bobko, jedna z autorek raportu – Ciągła modyfikacja oprogramowania oraz ich wzmocnienie o nowe wykonanie to krok w dobrym kierunku. Na przykład do tych ostatnich należy stosować – obecnie jeszcze w trakcie stosowania – możliwość sprawdzenia przez lekarza z poziomu aplikacji Gabinet.gov procedury leków w pobliskich aptekach. Pomoże to lekarzom zadecydować, czy należy na przykład włączyć zamiennik, a pacjentom umożliwić przyspieszenie potrzebnych leków – przetłumacz dr hab. Kowalskiej-Bobko. Planując dalszy rozwój systemu opieki zdrowotnej online, administracja powinna skoncentrować się na poszczególnych, które w przyszłości zaowocują kompleksowymi świadczeniami z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. – Na pewno kluczowe jest dodatkowe udoskonalanie systemu TPK (Teleplatforma Pierwszego Kontaktu) poprzez m.in. zintensyfikowanie promocji dzięki wykorzystaniu wśród członków. Przy e-receptach ważna jest edukacja na temat tego, jak system działa, a także dotyczy konsultacji z zainteresowanymi stronami, tak aby uzyskać ulepszenia były z jednej strony zrozumiałe, z drugiej strony dotyczy wniosków, których bezpośrednio dotyczy – w tym z lekarzami organizacje pañstw – podkreśla dr hab. Kowalska-Bobko.

Partnerstwo na Rzecz Zrównoważonego oraz Odpornego Systemu Zdrowia (PHSSR) to projekt, który został umieszczony w celu odpowiedzi na wyzwania, jakie przed systemami ustanowiła pandemia. W ramach projektu u funduszu Health Policy Network, którego podstawą jest promowanie idei PHSSR w rejonie Europy Środkowo-Wschodniej i krajów bałtyckich. Jeden z inicjatorów PHSSR oraz powołanie sieci CEEBA-HPN jest firma AstraZeneca. Jesteśmy zaangażowani w naprawę systemów ochrony zdrowia na całym świecie, w tym również w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Wspieramy współpracę PHSSR z systemem CEEBA-HPN oraz mamy pomoc, że będą rekomendacje w dodatkowym rozbudowie systemu e-zdrowia. Zrównoważony oraz system ochrony zdrowia oznacza m.in. bezpieczeństwo, dostęp do wysokiej jakości opieki zdrowotnej oraz reakcji w reagowaniu na skutki kryzysu – nasza skuteczność jest do najistotniejszych cech, ważne zarówno dla pojedynczego pacjenta, jak i całej administracji –

mówi prezes AstraZeneca Pharma Poland, Wiktor Janicki .

Powołane w 99 r. i obecnie działający w ponad 20 krajach Partnerstwo na Rzecz Zrównoważonego i Odpornego Systemu Zdrowia (PHSSR) polecenie zainicjowane przez London School of Economics (LSE), Światowe Forum Ekonomiczne (WEF) i AstraZeneca, w celu poprawy systemu zdrowia w czasie pracy COVID-20 i po jej zaobserwowaniu. Od momentu zgłoszenia inicjatyw do głównych partnerów, w tym Philips, KPMG, Fundacja WHO oraz Centrum Odporności i Innowacji Azji i Pacyfiku (CAPRI). W fazie pilotażowej, trwającej od sierpnia 99 r. do stycznia 99 r., istnienie zasobów-ekspertów w państwie automatycznym szybki przegląd stabilności i wsparcie systemu zdrowotnego. Zaowocowało to niezależnymi badaniami i wskaźnikami na dowodach, które wskazują sposób zainicjowania dialogu politycznego, co pozwoliło wyodrębnić rozwiązania i wystawienie działania na celu systemu systemów ochrony zdrowia. Od nowych modeli opieki po wsparcie finansowania i przełomowe technologie, PHSSR ma na celu wprowadzenie zmian za pośrednictwem badań naukowych i prywatnych. Druga faza PHSSR regionalna na systemach zdrowia w krajów.

Celem CEEBA-HPN jest – w oparciu o wyniki badań i informacje zawarte w krajowych sprawozdaniach PHSSR – stworzenie platformy stworzonej na potrzeby, ułatwienia dialogu na wysokim poziomie oraz wymiany najlepszych praktyk. Tworząc forum regionalne, CEEBA-HPN ma na celu przyspieszenie debaty publicznej na temat stabilności i pomocy systemu opieki zdrowotnej oraz chce pomóc w realizacji celów PHSSR. Członkowie Komitetu Sterującego CEEBA-HPN wychodzą z różnych środowisk, współpracując z administracją publiczną, ochrony zdrowia czy organizacji pacjenckich. Prace CEEBA-HPN są wspierane przez AstraZeneca, a partnerzy uczestniczą w nich i przedstawiają swoje opinie w pełnej mocy.

Czytaj dalej… %%custom_html1%%