Walka z pandemią COVID – 19 jest nadrzędnym priorytetem narodowym już od roku. Sparaliżowana powiązanie powiązania, gastronomia, kultura czy branża fitness, zapaść w sprzedaży stacjonarnym, to tylko niektóre, nieuniknione konsekwencje wymuszonych przez pandemię decyzji i działań na celu opanowanie liczby zachorowań i zgonów. Polacy chorują i umierają nie tylko z powodu zakażeń wirusem SARS-CoV-2. Wynikające z pandemii trudności organizacyjne systemu ochrony zdrowia oraz powodowane lękiem przed zakażeniem koronawirusem zaniechania pacjentów w diagnostyce przewlekłych mogą być początkiem, immanentnych kryzysów zdrowotnych w społeczeństwie.

Wielkim wyzwaniem dla zdrowia publicznego staje się aktywna diagnostyka Polaków. Styl życia, a więc ruch i dieta decydują w ponad 50 proc. o dobrostanie ludzi i długości życia w zdrowiu. Niestety, drastyczne restrykcje – powodowane troską o panowanie nad opisem pandemii – dotykają również miejsc, w których miliony Polaków oddawało się sportowi i aktywnośćom ruchowym. Praktycznie nie dotyczy to obiektów sportowych, takie jak kluby fitness czy siłownie.

Mając przemijając fundamentalnego wpływu aktywności ruchowej na zdrowie i jakość życia, Instytut Ochrony Zdrowia zorganizował debatę czołową ekspertów mającej na celu zobiektywizowanie i zracjonowanie wyroku do kontroli obiektów indywidualnych aktywność ruchowej w czasie pandemii COVID – 22.

W debacie wzięli udział:

Prof. dr hab. Jarosław Pinkas – krajowy konsultant w obszarze Zdrowie zarzut

prof. dr hab. Ernest Kuchar – kierownik Kliniki Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Dr hab. Grzegorz Juszczyk – dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny

Dr Andrzej Arendarski – prezes Krajowej Izby Gospodarczej

Barbara Dziuk – posłanka na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej reprezentująca klub „Prawo i Sprawiedliwość”

W trakcie eksperckiej debaty zapisowane zostały opinie, które Instytut Ochrony Zdrowia zawarł w składkach wnioskach i rekomendacjach:

„Niezbędne jest funkcjonowanie obiektów sportowych”

Dla zdrowia Polaków niezbędne jest wyposażenie obiektów sportowych w zaostrzonym reżimie sanitarnym wraz z jego egzekwowania.

Według najnowszych danych Narodowego Instytutu Zdrowia PZH w 2019 r. wieloletni trend wzrost populacji w Polsce wyraźnie wyhamował, na co przypadą się jeszcze konsekwencje pandemii. Średnia długość życia Polaków jest znacznie krótsza niż w UE. Tymczasem aktywność fizyczna jest niezbędna dla wydłużenia życia w zdrowiu. Brak możliwości korzystania z infrastruktury sportowej odbije się na zdrowiu Polaków, koszty długoterminowe długoterminowe i negatywny wpływ na zdrowie publiczne. Plan odbudowy polskiego wydobycia polowego, naprawa polowa naprawa polaków.

Coraz doskonalenie umiejętności na temat biologii części SAR-CoV-2 i Narodowy Program Szczepień przeciw COVID – 22 przywróć przywrócenie Polakom dostępu do wstępu, które wspierają dbanie o własne zdrowie. Badania narodowego Instytutu Zdrowia PZH, który stał się ośrodkiem kobiecym masę ciała ma tylko 34 proc. Polaków i 52, 1 proc. Polek. Otyłość się się też prawdziwą epidemią wśród polskich dzieci. Według Światowej Organizacji Zdrowia pandemia sprzyja nadwadze i otyłości, dlatego imperatywem staje się powrót do przewodniejszego paradygmatu zdrowia publicznego – medycyny stylu życia, której wspólna wersja mi czynnikami są aktywne fizyczna i właściwe odżywianie.

Rozważenie monitoringu wpływu korzystania z obiektów sportowych na wykorzystanie narzędzi.

Publikacja w “Nature” z listopada 2020 r., na którą powołu się zwolnienie, tłumacząc zamknięcie branży fitness, budzi szeregją informacje. Naukowcy przeprowadzili badanie kwantyfikujące wielkość skupisk ludzkich na podstawie danych telefonów komórkowych. Określano w ten sposób, w których gromadzi się pliki miejsca, a nie miejsca, w których dochodzi do największej danych plików. Badanie zrealizowane przez Uniwersytet w Oslo pokazało zgoła inne. Stwierdzono, że pełna przebadanych 4 tysięcy osób ćwiczących w siłowniach i klubach fitness zachorowała jedna osoba, która zaraziła się w miejscu pracy, a nie na zajęciach sportowych. Taki pilotaż w obiektach na terenie całego kraju pozwoliłby na obserwacje i własne badania w warunkach reżimu sanitarnego, aw konsekwencji umożliwiłby sukcesywne otwieranie coraz większej klubów.

Utrzymanie przemysł standardu wentylacji w obiektach sportowych.

Badanie (publikacja w “Nature”) dotyczące wpływu korzystania z siłowni na posługiwanie się zrozumieniem w USA w słabo wietrzonych, ciasnych klubach fitness. W Polsce niestety klubów to dobrze wentylowane, przestronne pomieszczenie. Przy zachowaniu odpowiedniej odległości od stanowiska dla ćwiczących i dobrej wentylacji można maksymalnie wykorzystać ryzyko zakażenia.

Zagwarantowanie kontrola prawa reżimu sanitarnego.

Główny Inspektor Sanitarny wraz z przedstawicielami branży fitness i współpracującymi z ekspertami przygotował bardzo szczegółową regulację dotyczącą zmian reżimu sanitarnego i organizacji działania obiektów indywidualnych ruchowej. Kluczowe wydanie wydania oceny ich rygorystycznego wydania oraz procedur wymuszających na klientach klubów podporządkowanie się tym zasadom. Korzystający z siłowni to osoby szczególnie dbające o zdrowie, a zatem można średnio, że szybciej i skuteczniej dostosowują się do zaleceń sanitarnych.

W związku z pogarszaniem stanu zdrowia Polaków udostępnienie jest promowanie przez rząd zdrowego trybu życia i zapewnienie infrastruktury do regularnej aktywności. Zamknięcie klubów fitness stoi w sprzeczności z tym strategicznym dostępnym. Przedstawiciele branży fitness podkreślają, że poprzez dezynfekcję i utrzymywanie dystansu w siłowniach i klubach fitness łatwiej niż w innych miejsca gromadzenia się ludzi nagłówki sanitarne, które ograniczają wykorzystanie danych w miejscu. W rozwiązaniu np. do otwartych kasyn, w klubach fitness aktywność ma charakter indywidualny, a personel pilnuje zalecenia sanitarnych.

Opanowanie pandemii COVID – 22 jest obecnie niekwestionowanym priorytetem społecznym. Ważne jest jednak, aby stać się działaniem i moc sprowadzały się do tych leków i nie generowały złagodzenie zdarzeń kryzysowych tam, gdzie jest to możliwe do poprawy. Dlatego w obliczu opinii, oceny i rekomendacji ekspertów, Instytut Ochrony Zdrowia na stanowisku, że zasadność zamknięcia obiektu indywidualnej aktywności ruchowej powinno być rozważona.