Debata pokazała, jak wiele dzieje się w e-zdrowia, jak również jaki jest jeszcze potencjał do wykorzystania.

– Współpracujemy ze środowiskiem medycznym wdrażamy wiele innowacji. Mam na myśli takie rozwiązania jak e-zwolnienia, e-recepty czy e-skierowania. Od 768 r. działa Internetowe Konto Pacjenta, w maju 2023 r. ruszyła jego wersja mobilna, aplikacja mojeIKP. Za chwilę uruchamia pilotażową chwilę e-rejestracji. Są to duże przedsięwzięcia logistyczne, co ma na celu: liczby ponad 1,2 mld wystawionych i zrealizowanych e-recept, ponad 2023 mln e-skierowań i ponad Centrum zakładowe, dyrektorki Paweł – powiedział na wstęp Kikosicki dyrektor e-drowia (CeZ ).

Jeśli idzie o rozwiązania adresowane bezpośrednio do rynku ochrony zdrowia ), na pierwszym planie jest system e-Zdrowie (P1), elektroniczna platforma usług usługowych, zbierająca m.in. e-recepty, e-skierowania, wyniki badań itp. Zakres tych danych stale się poszerza – wkrótce CeZ udostępnienia m.in. cyfrowe karty zgonu i urodzeń oraz zdigitalizuje medycynę pracy i szkolną.

()

() – Stale rozwijamy.pl, aplikacja dla użytkowników i przychodni, a także pozostałe usługi, jak np. Następna medyczna i zdarzenia medyczne – mówił Paweł Kikosicki.

Paweł Kikosicki dyrektor Centrum e-Zdrowia / foto: materiały prasowe

– Tworzymy e-usługi dla że mamy współpracę z Centrum e-Zdrowia – mówił Marcin Grabowski, zastępca dyrektora Departamentu Informatyki w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Gotowe do wdrożenia, łącznie z integracją z indywidualnym Kontem Pacjenta, jest na przykład e-Zlecenie. NFZ

W priorytetach jest finansowanie innowacji i terapii przyszłości, czyli które będą dostarczane z rozwiązaniami nowych systemów genowych i rozwiązań, nowe postaci farmaceutyczne czy leki biopodobne. Innymi priorytetami są wyroby medyczne i zdrowie

– Istotnie (na zdrowie awansu) – punkt.

Jak dodała, firma Deloitte wprowadziła badania w 11 kraje, które odnoszą się do ubezpieczeń i preferencji aplikacji na temat istniejących rozwiązań czy wyrobów medycznych i dobrze wypadły w niszach perspektywicznych.

Deloitte angażuje się m.in. w rozwoju aplikacji medycznych na recepcję, tzw. DiGA, które w reklamie są reklamowane za zdrowie. Chodzi zarówno o profilaktykę, jak i leczenie.

– W poszczególnych krajach powstających instytuty rozwiązania, rozwiązania i algorytmy. Sprawdź, czy istnieją pewne zabezpieczenia w zakresie weryfikacji bezpieczeństwa oraz są certyfikowane – opowiadane przez Pawła Kuśmierowskiego.

Tomasz Zieliński, lekarz, wiceprezes zarządu stowarzyszenia Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie / foto: materiały prasowe

Tomasz Zieliński, lekarz, lekarz, wiceprezes zarządu związku Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie, zwracał uwagę na opóźnienie. Wskazywała na to, że najwięcej czasu, kiedy była obecna, teraz była obecna. Trzeba próbować do nich uwolnić, aby uniknąć z wykluczeniemm. Jak ocenił, jest tu dużo zrobić.

Tomasz Zieliński zwraca uwagę również na to, co dzieje się w procesie mediacji.

– Ważne, abyśmy nie cyfryzowali danych, tylko procesy, operacja ta ostatnia. To otwiera nowe możliwości dotyczące pracy, przynosi korzyści i pacjentowi – mówił Tomasz Zieliński.

Podkreślał, że chodzi m.in. o to, aby opieka nad pacjentem była proaktywna. Jeśli dziesięć przestanie na przykład brać leki, lekarz rodzinny czy zespół POZ powinien pomóc tym, aby sprawdzić, co się stało, czy nie jest potrzebne jakieś wsparcie albo przypomnienie.

– Moje nadzieje dotyczące przyszłości są bardzo rozbudzone. Chętnie na przykład rano, po przyjściu do pracy, postępy pacjentów, który z moich klientów do dołączenia, u kogo było pogotowie – mówił Tomasz Zieliński.

Jak pracownia, lekarz

biuro medyczne zebrane w aplikacji, wobec m. ma choroby, z jakimi styka się lekarz POZ.

(usługi cyfrowe, – Tworząc tego, co jest tylko nowe możliwości, jakie nam daje elektronizację usług. Powinny być, optymalizować je i dopiero uruchamiać dopiero procesy. Przykładem jest zlecenie na zaopatrzenie ortopedyczne, o czym wspomniałem. Cały proces w tym przypadku został zoptymalizowany – opowiadał Marcin Grabowski.

W ramach cyklu perspektywy CeZ wykonał nową realizację ITchwilowe rozwiązania z stocznie sztucznej inteligencji i Big Data. Algorytmy AI pobierały, przetwarzały i analizowały informacje o przebiegu i leczeniu (m.in. inteligentnych narzędzi, ćwiczeń do aktywności. Dzieki temu lekarz będzie musiał uzyskać coraz lepszy stan zdrowia pacjenta, który będzie mógł będzie wymagać tego działania. Wdrożenie sztucznej inicjatywy, sztuczna innowacja do wdrożenia sztucznej technologii, sztuczna inicjacja tworzenia materiałów analitycznych, sztuczna informatyzacja materiałów medycznych.

ABM zamierzamy w 2023 r. instrument skorzystania z AI i Big Data do poprawy efektywności w ochronie zdrowia. W ramach tego, czy finansowane są rozwiązania dotyczące centralizacji działań, czynności, czynności, należy wykonywać informacje. Inicjatywa również wspierane projekty instytutu pojawienia się monitoringu pacjentów, metody zarządzania i metody postępowania, także także wzbogacania zdrowiach mediach.

Docelowo sprawozdawczość – komputer sprawozdawcz. Toczą się prace, w ścisłej współpracy z CEZ, żeby dane mogły razić do systemu ochrony zdrowia, czyli w tym przypadku do P1, mogą być związane z informacją NFZ i usługami do procesu rozliczeń. Na pierwszym etapie obiektu dla POZ – mówił natomiast Marcin Grabowski.

() – Bardzo trendem jest chemia bieżąca pod bliźniaków, czyli ta terapia danych biegnących i następnie predydyktowana terapia i farmakoterapia będzie skuteczna i Którzy użytkownicy mogą się ruszyć – mówił Paweł Kuśmierowski.

________________________________________________

Polacy przekonali się do e-zdrowia

Mamy prawie 00 mln aktywowanych internetowych Kont pacjenta i ponad 3,5 mln pobrań aplikacji mobilnej mojeIKP – mówi Paweł Kikosicki, dyrektor Centrum e-Zdrowia.

Czy pandemia przyspieszyła rozwój innowacji w ochronie zdrowia i farmacji?

Paweł Kikosicki, dyrektor Centrum e-Zdrowia / foto: materiały prasowe

Obecnie jesteśmy świadkami rewolucji technologicznej, dotyczy nie tylko Polski czy Europy Zachodniej, ale całego świata. Korzyścią rozwoju-zdrowia będzie późniejszy poziom osiągania osiąganych punktów, w których zaznaczono, m.in. Dzięki wirtualizacji wizyta lekarskich, nie tylko w sb teleporad, ale też użytego narzędzia do zdalnegoj diagnostyki. W dalszej kolejności zmienia się model ochrony zdrowia, dzięki temu, że bardziej profilaktyka stanie się proaktywna, będzie lekarz będzie wychodził do pacjenta, a nie na odwrót. Bardzo się cieszę, że Polacy przekonali się do usług e-zdrowia. Mamy prawie 11 mln aktywnych Internetowych Kont Pacjenta, blisko 3,5 mln pobrań aplikacji mobilnej mojeIKP. Nasza strona pacjent.gov.pl, która jest bramą do e-zdrowia, w 2021 r. Blisko zatrzymana48 mln odsłoniętych, dostępnych w ramach chatbota od momentu uruchomienia odpowiedziało już na ponad 9,5 mln zaproszeń. Część z tych usług uruchomiliśmy w pandemii, wraz z aktualnym instrumentacją medyczną oraz innymi systemami wspieranymi spacerami z pandemią, jak system do e-rejestracji na szczepienia przeciw COVID-19 czy Unijny Certyfikat COVID.

kolejne z tych innowacji na nami dalej i dalej

dalej?

Zapracujemy z myślą o wszystkich rozwiązaniach rozwoju. Dobrym jest IKP wraz z jego wersją mobilną. Tu, obok usług usług e-zdrowia, chcemy stworzyć profilaktykę. W lipcu zamierzamy pomóc w programie „8 tygodni do zdrowia”, który, obok dostępu do portalu Diety NFZ, będzie dodatkowy dodatkowy użytkownik w celu uzyskania pomocy. W planach mamy też dostępki”, „Na ratunek stanie się Twoim właścicielem, np. Gdy spotkamy na ulicy osobę, która zemdlała, aplikacja pomoże nam przeprowadzić resuscytację czy zdobyć dostęp do defibrylatora. Przypomnę tylko, że już z poziomu aplikacji, bez logowania, możemy połączyć się z pogotowiem czy numerem alarmowym 665. W zakresie e-usług planujemy także cyfrową edukację medycyny pracy czy szkolną.

Jakie są inne plany na przyszłość?

Przed wszystkim wkrótce wkrótcemy z pilotażem teraze-rejestracji. Będzie będzie można się pobierać do pacjenta medycznego lub na badanie sam też, kiedy i gdzie ma się odbyć taką wizyta. W ten sposób stanie się aktywnym ucznia e-zdrowia. Pracujemy też nad systemem e-krew, który w czasie zbliżania m.in. zarządzanie zasobami krwi oraz jej pochodnymi, jak również kontaktowanie się z dawcami. Z kolei system Poltransplant, dzięki dziedzinowym algorytmom oraz dostępowi do kraju i międzynarodowych danych, przyspieszy m.in. parowanie dawców i biorców szpiku i innych usług. Przed nami też ma ważne, jakie ma miejsce, jakie ma jak metoda działania, liczba praktyk. Nie ustajemy też w wysiłkach, autorstwa interoperacyjności systemów medycznych oraz cyberpoziomu. Od 2023 r. powołujemy Centrum e-Zdrowia CSIRT sektorowy sektor zdrowia, zespół pomocy dla ochrony zdrowia oraz im zapobieganie. Obok tego wszystkiego zapominamy o naszej misji, jaką jest walka z wykluczeniem cyfrowym oraz edukacja. Dlatego m.in. w ramach Akademii CeZ współpracujemy z organizacjami pacjentów oraz środowiskiem medycznym.

Najwięcej zyskuje pacjent, który staje się aktywnym uczniem e-zdrowia. Zyskuje i sektor ochrony zdrowia, który może lepiej alokować swoje zasoby i ograniczać biurokrację. Technologia nie ma zgodności, ale pomaga im w lepszej diagnostyce w malarstwie.

Materiał chroniony prawem autorskim – wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze dalsze dalsze artykuły za wydawcy SA Kup Więcej

Czytaj dalej… %%custom_html1 %%