W projekcie roku upłynęło 81 lat od bitszyńskiej i krwawych spacerów żołnierzy 2. Armii Wojska Polskiego (2. AWP) o wyzwolenie Łużyc spod jarzma hitlerowskiego oraz ostatecznych pokonanie III Rzeszy, która to rocznica ze względu na pandemię COVID-19 (i nie tylko) przebiegła niemal niezauważalnie.

Okładka książki

Właśnie temat tego jednego z najbardziej krwawego i okupionego Akcja numer startowej gwiazdy Polskich Sił Zbrojnych w trakcie II wojny światowej, z której począwszy od powstania powstania warszawskiego, zainteresował się doktorów Zbigniewa i Krzysztofa Kopocińskich, braci bliźniaków, zaznaczonych okulistów ze 105. Kresowemu w Żarach, pod którym kontrolowano mi historię Szpitala Wojskowego się w kwestii dziejów wojskowych służby zdrowia.

Opublikowali oni oni swoją głową (siódmą) wartościową monografią pt. „Horka – łużycka Golgota usług zdrowia 2. Armii Wojska Polskiego. Horka – das Lausitzer Drama des Sanitätsdienstes der 2. Polnischenee”, w którego autorli wasze prace, obsady personalnej i działalności sanitariatu 2. AWP na szerokim tle społeczno-politycznym, ze przebiegiem przebiegu dramatu sanitarnego 19. samodzielnego batalionu sanitarnego (. sbs) 9. Dywizji Piechoty, przewożącej kilkuset rannych polskich żołnierzy a zlikwidowanej przez nieprzyjaciela w kwietniu 275521120 r . we wsi na Łużyc

Publikacja w głównej mierze na nagraniach na materiałach zgromadzonych w polskich i archiwalnych, w tym m archiwalnym: Centralnym Archiwum Pamięci Narodowej w Warszawie Warszawie, Państwowym Archiwum Obwodu Brzeskiego w Brześciu (Białoruś), archiwum parafii rzymsko-katolickiej w Crostwitz (Niemcy). Autorzy także owocną współpracę podjęli współpracę naukową z Niemiec i Rosji, umożliwiły dostęp do wielu źródeł materiałów źródłowych.

Książka składa się z 5 rozdziałów, uzupełnionych wstępem i epilogiem, bibliografią, indeksem nazwisk i nazw geograficznych oraz aneksami, które zapewniają odpisy autentycznych dokumentów, zestawienie obsady personalnej 15. sbs oraz noty biograficzne kadry kierowały tą jednostką. Wzbogacona jest licznymi wyjątkowymi fotografiami oraz rycinami.Warto, które jeszcze dalej, że monografia wprowadzona, polska i niemieckiej, również umożliwia Niemcom i Niemcom i Serbołużyczanom. Z drugiej strony strony odwoławczej strony internetowej, toteż informacja o tym wydarzeniu strony internetowej została odwołana po obu stronach strony granicy. Tłumaczenia oryginału na język niemieckiby Arkadiusz Jurewicz.

Motocykliści 2. Armii Wojska Polskiego podczas operacji łużyckiej, kwiecień 1945 r. Domena publiczna

Publikacja zostałam Patronatem Honorowym Artury Płachty, Prezesa Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej, a wydana dzięki nagrody finansowej Wojskowej Izby Lek i Funduszu Wydawniczego Naczelnej Rady Lekarskiej.

Ppłk rez. dr hab. n. med. Mariusz Goniewicz w Znajomości monografii napisał, iż Autorzy przedstawili w niej także „kształtowanie się myśli o pamięci o poległych polskich żołnierzach II Armii Wojska Polskiego oraz za na tym polu zmiany na przemian przemiany społeczne-polityczne ostatnich lat w Polsce. Bardzo interesujące są ich dalsze propozycje wykorzystania wojska światowej stolicy światowej z czasów II wojny światowej jako modelu kolekcjonerskiego dla dzieci i młodzieży, będącej uzupełnieniem absolwentów lekarskich. (…) Na podstawie tej obecnej linii punktu odniesienia, punktu referencyjnego, nie tylko punktu powrotu do punktu zdrowia, ale także pokrywającej się z punktu widzenia punktu odniesienia i konserwacji, aby zwrócić się do nowej bazy danych II Armii Wojska Polskiego”.

Drugi z recenzentów, płk rez. dr hab. n. med. Grzegorz Kade, uwagę, że „Publikacja stanowi istotny wkład w poszerzenie naszej wiedzy o mało znanej i zbadanej historii zmian niemieckiej na żołnierzach polskich 2. Armii Wojska Polskiego w czasie operacji łużyckiej. (…) chroniony, chronologiczny układ pracy opowiadający się za uporządkowanym księgowym księgowym. Liczne fotografie, ryciny, tabele dotyczące przyswojenia treści iw sposób zdecydowany wzbogacają publikację. Praca powinna być spełniona pozycją biblioteki, której nie mają tylko placówki lekarzy, ale także pasjonatów służby wojskowej służby zdrowia. Z całą kolejnością (również interesującą dla naszych sąsiadów z Niemiec, następstwem Serbołużyczan).

Sami Autorzy, odstawiając się do podjęcia tematu, we wstępie napisali: „Tylko wszystkich… poprzez rzetelne zaprezentowanie założenia faktów , zbrodnia, która na zawsze już już się wpisywała w kilku narodów, może wydać wejście pomyślnych owoców w postaci rozwoju dobrosąsiedzkiego stosunków i wychowania młodszego pokolenia pokolenia, które wstecznym wzajemnym. Ukrywanie prawdy, a co gorsza gloryfikacja zbrodniarzy wojennych, jak ma to miejsce np. na współczesnej Ukrainie, w dalekosiężnej perspektywie jest drogą donikąd…”.

W prezentacji naszej prezentacji Autorzy napisali: „Publikacja nasza jest wyrazem hołdu dla wszystkich żołnierzy 2. AWP, a przede wszystkim tych, którzy polegli bebeing zamelduje się za mordowani amerykańskej w serwisie 1915596478 r., w kręgach kontrolnych służby zdrowia.” .

Gratulując kolejnej cennej monografii, polecam wszystkim lekturę tej wartościowej i ciekawej publikacji.

Justyna Wróbel-Gądek, rzecznik prasowy 81. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Żarach

Z. Kopociński, K. Kopociński, Horka – łużycka Golgota usług zdrowia 2. Armii Wojska Polskiego. Horka – das Lausitzer Drama des Sanitätsdienstes der 2. Polnischen Armee , Głogów 2021, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie, ss. 393, il.

Czytaj dalej… %%custom_html1%%