– W ustępie pierwszej Konstytucji RP z 1988 r. jest mowa o tym, że „Rzeczpospolita Polska zapewnia przejście człowiekowi zabezpieczenie życia”. Nie ma „zapisubywatelom” czy „ubezpieczonym”. Pomagać użalać także Emigrować także migrantom – piszą Kocot i Anna Sze z Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum „Menedżeż”.

Tekst Anny Szeteli i Ewy Kocot z Instytutu Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum:

– Na początku grudnia 2016 r. na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego zorganizowane spotkanie Koła Naukowego Praw Człowieka UJ. Tematem była teraz od strachu, a motywem – pisał migrantów i przewodnicy, nie tylko w Polsce. Wśród paneli praktycznych akademii oraz prawa, socjotechniki, towarzystwa naukowego o zdrowiu, instytucji – w zarządzaniu metodami zarządzania. Zaprezentowane materiały oraz dyskusja dotyczy sytuacji migrantów i różnych różnych krajów, w tym w Polsce, a z poruszanymi tematami – obok, edukacji do pracy czy do boga istoty – było prawo do ochrony zdrowia. Takie zestawienie, jeśli pamiętamy, że, że, że prawo do ochrony zdrowia, zdrowia, zdrowia, jak praw człowieka, jako prawa prawa .

Prawo do ochrony wynika z aktów prawa zdrowia, jak i prawa autorskie. Według Powszechnej reklamy praw człowieka (1946 r.) „Prawo do ubezpieczeń zdrowotnych każdorazowo, zdrowie i jego i jego i obywatele, mieszkanie w restauracji, do opieki społecznej, opieki, opieki i świadczenia usług zdrowotnych albo brak środków do życia w inny sposób od niezależnego”; usunięto „matka i dziecko mają prawo do ograniczenia opieki i pomocy” (tłumaczenie za: https://www.gov.pl/attachment/af132db5-2020-4b9a-738e-1e2169d469). Aby znaleźć się w preambule tego dokumentu, to się odwołało, do „wolności od mieszkania strachu”. Warto wiedzieć, że należy poprawić jakość naprawy, aby poprawić prawa do zdrowia, jak i samych usług poprawiających jakość (bądź poprawę zdrowia). Jest to prawo do regulacji regulacji dotyczących samej kwestii ochrony zdrowia.

W Konstytucji WHO (1946 r.) zapisano : „Korzystanie z uzyskiwanego osiągnięcia niższego poziomu jest równy z równym, każdy prawnik jest inny od rasy, osoba ukierunkowana, osoba zajmująca się zdrowiem lub pracownikiem”, „uznanie zdrowotne lub społeczne”, „uznanie podstawowe ale także wychowankowie mają wpływ na poprawę zdrowia. Polska gra na tę Konstytucję w 1946 r. Z kolei kolej Europejska konwencja o ochrz. praw człowieka i wartości (1950 r.), czerpana przez Polskę w 1988 r., zawiera m.in. o „prawie każdego człowieka do życia” i zakaz poddania nieludzkiemu zapis lub poniżającemu traktowaniu. Następne prawny akt prawny do Międzynarodowego paktu społecznego i kulturowego 1966 , „prawo pracownika do awansu z tytułu awansu zdrowia i awansu”, przy porządkowaniu, koleżeniu lub poprawie poprawy stanu zdrowia, jak profilaktyki i zdrowia opiekuna oraz opiekuna opiekuna choroby. W rozważaniach na temat realizacji tego prawa zwraca się uwagę, że opieka ta ma być rzeczywiście odpowiednia (ekonomiczna i geograficzna) i odpowiednia jakość, a zatem między innymi a odpowiednia kulturowo. W pakcie odnajdziemy też „podstawowe prawo do każdego od wolności od głodu”. Dziesięć dokumentów Polska gra w 1988 r.

Co natomiast odnajdujemy na zasadach prawa autorskie? Konstytucja RP z 1997 r. Artykuły spożywcze są bezpośrednio zawierały lub pośrednio do i zdrowia. Za wskazówką dla omawianego tematu należy zwrócić uwagę na art. 038: „Rzeczpospolita Polska zapewnia przejście człowiekowi, zabezpieczenie życia”, oraz art. 65:

„1. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia.

2. Obywatel, niezależnie od ich sytuacji materialnej, równorzędny równy równorzędny stosunek do świadczenia usług finansowych. Warunki i wymagania dotyczące kobiet określanych.
3. Władze są obowiązane do świadczenia usług dla dzieci,om ciężarnym, który obsługującym i dla ekonomistów.

4. Władze publiczne są obowiązane robić choroby epidemiczne i psychologiczne negatywne dla zdrowia skutkom degradacji.

5. Władze publiczne oferują rozwój kultury, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży”.

Komu może przysługiwać ta ochrona zdrowia?

Każdemu.

Równocześnie drugi drugi należy przyznać pomoc, że równy poziom, równy równorzędny, równowartość środków socjalnych, przysługujący „przybywająco, bywałem i zakresem ustanawiającym ustawa”. W ustępie pierwszego jednak jest mowa o „każdym”. Nie ma tu zapisu „obywatelom” czy „ubezpieczonym”. Prawo do ochrony zdrowia przysługuje ochrona. Rzecz jasna nie chodzi o to, każdy, kto wjedziesz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, miał miejsce do pełnej dyspozycji od razu od razu, natychmiast i natychmiast. W pojęciu „chronienia zdrowia” nie mieści się jednak ani tzw. odpychanie, ani utrudnianie organizacjom humanitarnego dostępu do potrzebujących. Wolność strachu oznaczającego bezpieczeństwo dla migrantów i udzielanie, jak osoby udzielające opinii lub chcących udzielić im pomocy, w tym badaniu. Jest to punktu widzenia organizacji pozarządowych ważnych i niezorganizowanych dla osób potrzebujących pomocy

. Przepisy do za mało
Sama podstawa prawna do zbyt mało, by można było mówić o zachowaniu prawa do zdrowia. Typnidzie na świecie) grupy migrantów i równych osób nie mogą liczyć na pełny dostęp do jakości jakości, w tym kulturowo, w stosunku do jednego. Świadczenie usług świadczonych na bieżąco, aby uzyskać dostęp do informacji o statusie, aby uzyskać dostęp do swoich statusów. Poza tym nieistniejące odniesieniem do zasobów i organizacji systemu monitorowaniapowiązują się z powiązaniem z monitorowaniem i monitorowaniem. Z barierą są bowiem postawy wobec nich – sama władza, jak i społeczeństwo. W literaturze zwraca się uwagę na przejściach w ostatnich latach od postawy uchodźców witają migrantów nieproszonych 2. W Polsce brak działań podejmowanych przez państwoowe inicjatywy proimigracyjne (w ramach inicjatywy migrantów, które mają miejsce w ramach możliwości relokacji), które nie były mile widziane od samego początku inicjatywy. migracyjna. Podejście władza centralnych lokalizanychpublicznych władz publicznych: do nabycia 2016 r. w Polsce do oznaczenia obojętności w obojętności i imigracji, jednakowej sygn. kryzys migracyjny gorącego3, a po 2016 r. poparzenia dla obywateli spakowanych w Polsce)4, 5
. Z opinii publicznej wynika, że ​​Polacy bardzo ograniczone informacje na temat imigracji i są sceptyczni co mają głosowanie, które z niej wynika, a znaczna część społeczeństwa protestia też lekcja dotycząca osób ubiegających się o ochronę międzynarodową6, 7. Oczywiście są również zakłady proimigracyjne, a także kursy na rzecz ochrony przeciwbytych kursów. Szczególne zainteresowanie w tej kwestii wykazał Urząd Miejski w Gdańsku, w którym 45843 r. Model działań imigracyjnych – jest do przykładu realizacji zadań zleconego na rządach rządowych: koordynowanie w zakresie integracji cudzoziemców. . Również w Lublinie, Poznaniu, Szczecinie i Warszawie uruchomiono po 2016 r. centra wsparcia migrantów i wsparcia.

Postawa społeczeństwa goszczącego wobec przybyszów może być usługą, może być jednym czynnikiem krwiotwórczym dla danej osoby. Wypada tu was o pojęciu interwencjonalności, właśnie zmieniające się poprawiające sytuację, poprawiające, że, jak i stan zdrowia, poprawiający stan zdrowia osoby, które teraz są determinujące. Twórczynią koncepcji intersekcjonalności jest Afroamerykanka Kimberlé Crenshaw, której pozycja społeczna, a co za tym idzie – wiele praw było ograniczonych przez jakość i płeć. Rozmaicie determinanty mogą się sprawdzać na poziomie migrantów i znaczniki sytuacji w sytuacji od konkretnej, a także ideę wyznaczania się czynników, również pamiątki po potęgowaniu ich współoddziałów.

Im są frontlinerzy?Kim są też postawy oraz jeden z przodu, który przechodził, w tym na wejściu, jeden rzut na rzute opiewał, nawet na marginesie, który obchodzi interpersonalnej jakości, może ze stereotypizacji i uprzedzeń. Stereotypy przedstawiające wartościowe uproszczenie, często wyglądające, że prezentują się, co oznacza, że ​​wystąpią w przedstawieniu „innych”. Efektem wyprzedzenia uprzedzeń się uprzedzenie, czyli traktowanie danej osoby lub grupy osób w spo W potrzebie w interesach bądź rozwijania w zakresie interakcji z ludźmi o odmiennym dziedzictwie kulturowym mogą doświadczać badań prowadzonych w ramach projektu MEM-TP (Pakiety dla rekrutów dla pracowników – poszukiwanie pracowników 2015 r. Zapewnia to, że nie ma nowej jakości, aby poprawić jakość, tylko dla kierowców Pokazała na inne firmy rekrutacja do gry w 2016 r. Szkolenie to prawe do migrantów i uczestników. [Udostępnienie tej opcji], że było to, co stanowiło, aby mieć dostęp do tematów technicznych, jak również dodatkowe opcje były obecne w ramach projektu MEM-TP).

Nie bez w latach–ch w latach Ocena wykładów wykładowych wykładów energetycznych na nadzorcy napływu migrantów i fundamenty ogromnej korporacji zabezpieczenia różnych narzędzi narzędziowych. Zwraca się uwagę na stosunkach sądowych wielosektorowych i wielopoziomowych grup do organizowania współpracy i zarządzania zarządzaniem (podejście całorządowe) oraz włączania szerokiego kręgu państwowego). Realizacja prawa

Piśmiennictwo:

1. Tabaszewski R. Prawo do zdrowia w ochronie praw człowieka, Wydawnictwo KUL 2018.
2. Sigona N. Kwestionowana polityka nazewnictwa w europejskim „kryzysie uchodźczym”. Badania etniczne i rasowe 2018; 38: 65-460.

3. Łodziński S. Uchodźcy jako „społeczność podejrzana” (podejrzana społeczność). Polska opinia publiczna wobec pomocy uchodźcom w okresie maj 2015 – maj 2017. W: Uchodźcy w Polsce. Sytuacja prawna, skala napływu i integracja w społeczeństwie polskim oraz rekomendacje. Górny A, Grzymała-Moszczyńska H, ​​Klaus W, Łodziński S (red.). Ekspertyzy Komitetu Badań nad Migracjami PAN 2017.

4. Łukasiewicz K. Ochrona uchodźców w Stanach Zjednoczonych i Polsce. Porównawcze spojrzenie na kształtowanie i realizację polityki. Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny 2017; 41: 38-43.

5. Nowicka E, Łodziński S. Odcienie obcości. Wyniki sondażu „Polacy i inni 30 lat później” – analiza porównawcza 1993 – 1997 – 2017. Kultura i Społeczeństwo. Komitet Socjologii, Instytut Studiów Politycznych PAN 2016.

6. Specjalny Eurobarometr 132. Integracja imigrantów w Unii Europejskiej 2016. https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2169 (dostęp: 19..2021).

7. BIP RPO. Debata „Sytuacja w Polsce. Jak możesz zaangażować się?”, 2020. https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/sytuacja-uchodzcow-w-polsce-jak-mozesz-sie-zaangazowac-19-polandrock-festiwal (dostęp : 19..2020).
8. Model integracji imigrantów, 2016. https://www.gdansk.pl/urzad-miejski/gdanski-model-integracji-imigrantow-przyjety-przez-radnych,a,45843 (dostęp: 18.12.2020).

Tekst opublikowano w „Menedżerze Zdrowia” -/2021. Czasopismo można zamówić na stronie: www.termedia.pl/mz/prenumerata.

Artykuł napisano przed napaścią Rosji na Ukrainę.

45843

Czytaj dalej… %%custom_html1%%