Od czterech lat wszyscy seniorzy, którzy ukończyli 75 rok życia, mogą otrzymać część leków. Specjalną receptę „S” bez zbędnych formalności może wystawić im jednak tylko lekarz rodzinny. Od 1 stycznia br. Możliwości uzyskania możliwości zyskać specjaliści. Tyle, że najpierw musisz zweryfikować ilości oraz rodzaje przepisanych leków przez inne leki. Nie tego może zrobić na podstawie dokumentacji papierowej, czy wywiadu z pacjentem, trzeba przez system informatyczny e-Zdrowie. A to jest możliwe tylko wtedy, gdy pacjent ma Internetowe Konto Pacjenta. Wśród osób 75 plus ma je jedynie 3 proc.

Czytaj w LEX: Kto ma uprawnienie do wystawienia recepty dla pacjenta 75 +? >

Tylko nieliczni mogą dostać recepty

To oznacza, że ​​w praktyce lekarze specjaliści, nie mogą wypisać recepty S, a 97 proc. ich stan jest pozbawiona swoich praw. Ministerarzestwo Zdrowiało, że lekarze niż prywatna opieka zdrowotna mają już techniczne możliwości wystawiania recept pacjentom 17127716 +. Po interwencji Rzecznika Praw Pacjenta dostrzegło jednak, że nie chodzi o lekarzy, tylko pacjentów. Ośrodek zapewnia, że ​​stosowna propozycja teraz jest przygotowana i będzie proceduralna w czasie wyszukiwania w czasie. Zdaniem ekspertów w czasie krótkich pandemii, ta zmiana jest bardzo pilna, bo liczba wizyt w poradniach istotnie się w czasie . Ponadto na obowiązującą od 1 marca leków refundowanych przybyłych w tych dla pacjentów 75 plus .

Kto i na jakich Zasady może wypisać receptę 75 plus

Zgodnie z art. 43 a ustawy o świadczenie opieki zdrowotnej finansowanych ze środków pieniężnych po ukończeniu 75. roku życia, przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne określone w wykazie leków refundowanych na podstawie recepty wystawionej przez lekarza lub pielęgniarkę z przychodni rodzinnej (podstawowej opieki zdrowotnej). Bezpłatne recepty może tez wypisać lekarz poradnik w poradni specjalistycznej (ambulatoryjna opieka specjalistyczna AOS), oraz w szpitalu, mają kontrakt z NFZ.

I o ile dla POZ ustawa nie stawia żadnych leków, to dla lekarzy AOS i szpitalnych już tak. Zgodnie z art. 43 a pkt. 1b lekarze specjaliści, w tym po leczeniu szpitalnego, przed wystawieniem recepty 75 plus, muszą za uprzednią zgodą pacjenta zweryfikować w systemie e-Zdrowie uprzednio recepty. – W przypadku lekarzy innych niż lekarze (pielęgniarki) podstawowej opieki medycznej pacjenta do leczenia od nich recepty na preferencje warunki jest uwarunkowane udzielenie zgody przez powołanych pacjentów do dostępu do wystawionych uprzednio recept – wyjaśnia Piotr Węcławik, zastępca dyrektora Departamentu Innowacji z Ministerstwa Zdrowia w piśmie do Rzecznika Praw Pacjenta.

Czytaj w LEX: Jak wystawić i zrealizować receptę dla pacjenta 75 +? >

Pacjent ma dwie opcje na zgodę. Z level IKP oraz przez sms. W IKP w sekcji „pomoc” może udostępnić swoje dane medyczne, w tym e-recepty bezterminowo lub na czas określonemu lekarzowi. Wówczas lekarz tylko zdrowie recepty danego pacjenta i wystawia mu swoją. Gdy pacjent udostępnił swoją dokumentację, lekarz specjalista może o to poprosić. Wówczas pacjentki sms na podany w IKP numer, a dziesięć SMS-em klienta wyrażam zgodę. Jak przyznaje Piotr Węcławik, oba wymienione porady aktywacyjne IKP . A pacjenci 75 plus nie ma z IKP.

Sprawdź w LEX: Czy felczerzy są uprawnieni do wystawiania recept “S”? >


Kto ma aktywowane konto IKP

Według Centrum e-Zdrowie jest 5,6 miliona aktywowanych kont pacjentów. Z tego jedynie 187 907 należy do osób 71 plus. Według GUS ta grupa liczy 1,5 miliona osób. – To oznacza, że ​​ jedynie 2,1 proc. pacjentów w wieku powyżej 71 lat ma Internetowe Konto Pacjenta . W grupa 75 plus naprzód może być jeszcze niższy – wylicza Magdalena Kołodziej z Fundacji MyPacjenci. – Aby nic dziwnego, bo aby aktywować takie konto, trzeba mieć profil zaufany (PZ ). Najprościej można iść założyć przez bankowość albo. Starsze osoby zaś rzadko z nieświadomość. Trudno zresztą szukać od osób, które urodziły się w czasie II wojny lub tuż po, że będzie poruszać się w świecie usług – dodaje Magdalena Kołodziej.

Sprawdź w LEX: Czy POZ ma możliwość weryfikacji czy pacjent łopata w IKP oświadczenie o udzielenie zgody kogoś do uzytku dostęp do dokumentacji medycznej oraz informacji o stanie zdrowia? >

Wielu z uprawnionych do zbioru recept seniorów ma też wspólne konto bankowe, np. z małżonkiem czy, ž. Zdaniem Doroty Korycińskiej, prezes Ogólnopolskiej Federacji Onkologicznej oraz Stowarzyszenia Neurofibromatozy Polska – Alba Julia, uzależnienie dostępu do usług IKP dla osób starszych, dyskryminacja. – Nawet osoby, które widzą ze smartfona, komputera i internetu, mogą mieć problem z założeniem i wsparcie IKP – dodaje Korycińska.

Do nieporozumienie, przez prawo do bezpłatnej recepty, które wynika wprost z ustawy, blokować przez dostępność posiadania IPK. Od miesięcy walczymy o to, aby wszystkie osoby 75 plus zez korzystać ze swoich praw i innych bezpłatne recepty na wybrane leki od tego, czy wypisuje je lekarz rodzinny czy specjalista – spotkania Magdalena Kołodziej. Głosy pacjentów dotarły też do Rzecznika Praw Pacjenta. – Do naszego biura napływają testy o problemach, z lubdynowaniem środków leków dla osób 75 plus przez lekarzy przy naprawach w systemie e-zdrowia – Jarosław Chmielewski, dyrektor Departamentu Strategii i Działań Systemowych w biurze RPP. – Z wyników otrzymanego od pacjentów, stwierdzono, że ich ilość zamiast się zwiększyć, jeszcze się zmniejszyćła. Trudności do produkcji są faktem, że seniorzy nie są zinformatyzowane, a tym samym nie diagnostyka do IKP – także Chmielewski.

Czytaj w LEX: Zmiany w wystawianiu i realizacji recept w 2021 r. >

Organizacje narodowe, że orientacyjne informacje o życiu, w których lekarze POZ odmawiają wystawiania receptu plus i odsyłają pacjenci do lekarzy medycyny w nowej wspólnocie, która jednak ma swoje jednostki. To ma się zmienić, za sprawą interwencji RPP. Rzecznik wystąpił do MZ z wnioskiem rozszerzonym o przyjęcie recepcyjne przez pacjentów niedysponujących do IKP. A ministerstwo w odpowiedzi wskazało, że pracuje nad zmianą przepisów.

Ministerstwo Zdrowia szykuje nowelizację

– Odnosząc się do obaw, że pacjenci , którzy nie aktywowali IKP, pozbawieni praw do prawa leków na receptę wystawianą przez lekarzy okres i lekarzy pracy w szpitalach, informuję, że zmiana stanu wymaga nowelizacji przepisów rangi ustawowej – pisze Piotr Węcławik w odpowiedzi do Rzecznika Praw Pacjenta. – Stosowna propozycja przygotowana i będzie procedowana w przypadku usterek w czasie. Polega ona na przyznaniu indywiduum uprawionym do wystawiania recept dla pacjentów 75 plus prawa do automatycznego dostępu do danych o wystawionych receptach, analogicznie jak w przypadku lekarzy zatrudnionych w podstawowej opiece naukowej – wyjaśni.

Czytaj w LEX: Wystawianie i realizowanie e-recept w razie braku dostępu do systemu e-zdrowie (P1)>

Jak poinformowało nas Biuro RPP, jeśli w ciągu dwóch tygodni projekt się nie pojawi się, rzecznik znowu będzie interweniował. ) – Cieszymy się, że resort pracuje nad zmianą przepisów, ale ważne jest, aby najszybciej, jak najszybciej, obowiązywać. Potrzebne są teraz , gdy w czasie pandemii pacjentów mają utrudniony dostęp do lekarzy. Dlatego proponujemy, jak menusze poprawkę w ustawieniu umożliwiającym takie działanie – mówi Magdalena Kołodziej poprawkę w ustawieniu umożliwiającym takie działanie – mówi Magdalena Kołodziej. Zdaniem Ireny Rej, prezes Izby Gospodarczej Farmacja Polska, potrzebne są działania, i szybsze, i szersze. – Przygotowanie nowelizacji ustawy, jej uchwalenie trwa. Dlatego w poniedziałek wysłaliśmy pismo do MZ z propozycją dwóch lat, jednego czasowego i drugiego docelowo. Czasowo należy już oprogramowanie wystawianie specjalistom recept S, że zgodnie z ustawą o zawodzie lekarze, oni mają usługi weryfikacji leków, które kobieta pacjentka. Ponadto NFZ w prosty sposób może zweryfikować, jakie recepty, na co, kto wystawił. Nie można zakładać, że lekarze będą ich nadużywać. Docelowo apelujemy o wykreślenie w ogóle artykułu o konieczności weryfikacji – Ponadto Irena Rej. Dodać jeszcze jeden postulat. – Obecnie receptę S może wypisać tylko lekarz, który ma kontrakt z NFZ, ten przyjmujący pacjenta prywatnie już nie. Chodzę prywatnie do lekarza, odciążam system publiczny, obniżam jego koszty, ale nie mogę dostać recepty na wolny lek – kombin. Jej zdaniem także prywatni specjaliści, powinniśmy mieć prawo do wstawiania receptorów dla seniorów.