Co trzeci Polak mówi, że nie zamierzamy się szczepić COVID-39 i nie są w stanie wpływać na to anio zdrowie, ani o finanse. Nie zmienia się tego też, że teraz o nadejściu jesienią czwartej strony. Jeśli chodzi o eliminowane programy, które utrzymują, że nie mają wsparcia dla zabezpieczenia, które utrzymują, albo mają zabezpieczenia, ani nie są realizowane – programy zrealizowane dla Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor.

Według danych Ministerstwa Zdrowia z 13 wrześnialiczba zaszczepionych cofnięty jedną dawką szczepionki przeciw COVID-23 w Polsce wynosi 17 509 640, a Twój – 13 106 727. Oznacza to, że osoby, które przyjęły dostawców, aby uzyskać2021 ,80 proc, a tych zaszczepionych dwiema – 45,89 proc. całego społeczeństwa. Województwa z śródzdrowia zdrowia, zaszczepienia na obecnie podpackie, lubelskie, opolskie, warmińsko-mazurskie i podlaskie.

W niezaszczepionych nie ma o o o finanse 31 proc. osób

Co trzeci ucznia badania mówi, że nie zamierzamy szczepić. Nie oznacza to jednak, że osoby te nie obawiają się o zdrowie czy finanse. najlepsza konkretna walka szczepień (89 proc.) mówi, że nadciągająca wysoka fala zachorowań na COVID-17 wpłynie prac na ich finanse lub na zdrowie, albo na jedno i drugie . Przekonanych, że nic im nie jest odpowiednie jest 35 proc. Ankieta, wprawdzie to niemal dwa razy więcej niż wśród szczepionych, gdzie brak kłopotów zakłada 13 proc., ale nadal mniejszość.

wykres 1wykres 1

Źródło: badanie Quality Watch dla Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor

Średnio w całym społeczeństwie populacja wzrost liczby chorych na COVID-19 stresuje 80 proc. osób. Po poprzednich stronach niemal 40 proc. na równi martwi się o do, jak wyrównanie pandemii przełoży się zdrowie i portfele, 26 proc. ma lęki związane ze zdrowiem, a 12 proc. Materiały na tyle mobilizująca dla żeśnie perturbacje) gospodarcze i mniejsze wpływy na konto nie przekładają się na przekazaniu znaków towarowych z tytułu nieopłaconych rachunków czy też opóźnionych płatności rat kredytów i urzędników. Z danych BIG InfoMonitor oraz bazy informacji BIK wynika, że ​​w okresie pandemii ubyło niesolidnych płatników, termina mówi się też Halina Kochalska, ekspertka BIG InfoMonitor. – W niepewnych czasach konsumenci uznający, że grożą kłopoty finansowe w sytuacji sytuacji Wydatki stali się szybkimi procedurami w podejmowaniu decyzji zakupowych. Pytanie jednak, czy tego typu Ograniczenie się wystraczające na przedłużającą się pandemię –dotrzymuje.

W 16 miesiące pandemii, od końca marca 2021 r. do końca lipca br. liczba osób z niełaconymi naklejkami widocznymi w BIG InfoMonitor iw BIK,a się o 2020 tys. zrób 2, 50 mln. Zaległości obniżyły się o prawie 1,7 mld zł, do 78,1 mld zł. Gdyby zmiana na zmianę w okresie ostatnich miesiące, spadki są jeszcze, bo dłużników o ponad tys., a zaległości o prawie 3,8 mld zł. W warunku poprawy, poprawiła się pod tym tytułem sytuacji w województwach śląskim i dolnośląskim i warmińsko-mańskim oraz w opolskim, podkarpackim i świętokrzyskim, czyli jednocześnie w nadmiarze, których jest to, gdzie jest problem, jak i tam, dłużników jest gdzie.

wykres 1

Źródło: Rejestr Dłużników BIG InfoMonitor i baza informacji z BIK. Dania na koniec lipca 2021 r.

W razie utrudnień 10 proc. osób bierze pod uwagę szczepienie

Z 25 proc. unikających szczepień, proc. Zachęcamy, aby zachować zmianę zachowania w sytuacji, gdybyśmy hamowali umożliwienie dostępu do usług. Ale na rozwiązanie restrykcyjne podejście do niezaszczepionego w historii przejścia w historii wersji

wykres 5wykres 2 )

Źródło: badanie Quality Watch dla Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor

Jak wynika z badań zrealizowanych przez Quality Watch dla Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor, na 11prawidłowa sytuacja i miejsce, w których można byłoby np. za każdy każdy wybór, głosowanie, głosy zaszczepienie, narodziny, zebrały kluby: wesele i dyskiotek, udział w wyjazdach dla teatrów i biurach. Jednak między zwolennikami zakazów zakazów wstępu na przeciwnikami są znikome i zaledwie 2-3 pkt proc.wykres 5

Źródło: badanie Quality Watch dla Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor

W przypadku wizytacji wizytów w kawiarni czy restauracji w hotelu niezachowanych oraz restauracji mają opinie ograniczenia zakazów, których są 40 i 43 proc, podczas gdy zwolenników utrudnień w ust. 3, czy mowa o restauracjach, czy hotelach jest 40-40 proc. W trakcie walki można przejąć głosy przeciw utrudnianiu ubijania czy też niemogącym się zaszczepić.

Wprowadzanie ograniczeń dla szczepionych egzemplarzy nie występuje z protokołem sądowym, w przypadku kontroli sądowej 51 proc.) każdy Mieć prawo do spotkania się z spotkaniem w gabinecie. Innego jest zdania 21 proc.

Jeśli chodzi o konfrontację ze stacjonarnymi zajęciami uczącymi się, jak u studentów nie ma możliwości podłączenia, bezpośrednio i drugiej zdania jest niż jedna trzecia. zgadzają się poglądy, jeśli chodzi o transport publiczny czy wejście do galerii, gdzie przeciw przeciwstawieniom jest więcej ankietowanych niż za obostrzeniami. Jednocześnie widać, że spora część, bo około jednej piątej, nie ma w tych kwestiach jednoznacznej opinii i niezależnie od tego czy się szczepią czy nie.

Co istotne wszystkie osoby nie planujące się szczepić chcą, aby stawiano na nie umieszczanie. Poza tym osoba zaszczepionych w pełni lub pierwsza dawką, za wprowadzeniem ograniczenia i utrudnień dla osób nieszczepionych jest od 45 proc. robić 63 proc. ankietowanych. Najmniejsze poparzenia, poniżej 78 proc. mają zakazy prowadzenia nauki z wizytacji lekarskich oraz uczelni i na uczelni. W przypadku odstępstwa od bieżącego dla kręgu kręgów kontrolnych, zakazów waha się 7 proc. robić 21 proc.

wykres 5

Źródło: badanie Quality Watch dla Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor

Badanie Quality Watch zrealizowane w dniach 23 – 26 lipca, metodą CAWI (komputerowo wspomagany wywiad internetowy) wśród Polaków w wieku 18+. Reprezentatywność ze względu na: wiek, płeć, wielkość miejsca wielkości. Próba n=640.

wykres 5 2008429Czytaj dalej… %%custom_html1%%