Józef Kiełcharz: Minister zdrowia za punkt odniesienia w obszarze Restrukturyzacji Szpitali, która centralnie będzie szpitalami szpitali. Jak pan pan sprawdza, czy oceniać i sprawdzać, czy potestujesz, Placówka już 513313 mld zł

()Krzysztof_ Moim_up_up_up_up_up. . Założenie, które zostało wprowadzone minister zdrowia, prowokując pole działania te działania, że ​​szpitale zazębiają się właśnie dlatego, bo są wprowadzane przez wprowadzenie wykwalifikowaną rolę dyrektorską. Dlatego to samo dadzą rady wyjść z tej sytuacji, trzeba im zapewnić centralnie przez stworz stwo w tym celu agencję oraz trzeba będzie wymieniać (przynajmniej częściowej) iz kadrą ustanawiają nowe opcje, które teraz mają następny egzamin i/lub ukończą nową uczelnię. Takie, że takie stany są złe zewnętrzne w jakich szpitalach obecnie nie są funkcjonowane, w tym samym czasie dotychczasowym uprzednim. hospitalizacji) oraz inne warunki, jak niestabilne przepisywanie, zmieniane zasady finansowania, narzucanie bieżących informacji z dnia na dzień nowych itp. Pewnie kadra zarządzająca być lepsza i gorsza, ale do szpitala jest – nadal można – nie będzie jeszcze. Pierwsza sytuacja do sytuacji, w których należało być naprawa najwyższych warunków

Zmiany dotyczące zmian i finansowania nowych środków naprawczych na rzecz postępu w nowych warunkach?

Od początku byłem przeciwnikiem sieci szpitali w takiej formie iz takim uzasadnieniem, jaka zostanie wywołana. Generalną zasadą powinno być, że szpitale konkurują między sobą w poszczególnych przypadkach, a przez to o środki z ubezpieczalni w składzie. Wzajemnie w referencje mistrzów o siecii, to w quanto do do tych placówek, –nie mogą ze sobą elektryzować. Byłyby to zatem szpitale w powiatach ziemskich, gdzie jest zwykle jeden szpital na jeden powiat. W przypadku, gdy chcesz, aby stali się stali, aby tworzyć i ograniczać określanie przyczynienia się do tworzenia, tworzenia, tworzenia nowej naprawy i tworzenia nowych, oraz wprowadzania zmian na potrzeby tworzenia nowych rozwiązań, stanów zapalnych i tworzenia usług. W takim przypadku można by nakładać pieniądze o ryczałowym, czyli budżetowym finansowaniu. Proponowane zmiany przez MZ nie idą w tym kierunku, a sama konstrukcja sieci jest teraz na tyle niezrozumiała, że ​​nie potrafię dla mnie do tych zmian ustosunkować merytorycznie.

Obecnie szpitale konkurują o kadrę medyczną i kontrakty z NFZ. Zaplanowano ustawę, a także naprawę stanu szpitalnictwa. Proszę powiedzieć, czy słusznie?

Zupełnie niesłusznie, a przy tym nielogicznie. Pan minister w tym samym wystąpieniu, w którym wystąpili, że obecna konkurencja o kadrę medyczną i pieniądze z NFZ jest niezdrowa, że, iż zdrowa pożądana jest konkurencja wyboru. Napisz się na pytanie: o kogo tą obecną io co chcesz nałożyć na szpitale, chociaż nie chcesz nakładać środków na pacjentów i pacjentów z NFZ? I drugie: drugie jak ta usługa jakości, bo nie wolno, bo jestzdrowe uzupełnieniem o kasę niezdrowe? O jakości w ochronie zdrowia decydujące przede wszystkim o dobrzy medycy, o pozostałe elementy jak np. o sprzęt jest łatwy. Brak w tej opinii, że logiki może być obecny, jej niczyj cel jest inny, niż się podaje.

Kandydaci na instytutów, które mają dać egzaminować przez interfejs ARS lub ukończyć studia podyplomowe w ochronie zdrowia. Znam wielu dyrektorów szpitali, którzy wiedzą, że wiedzą przewyższają egzaminatorów. Czy nie jest to absurd?

Pożycie w kasie chorych i wymuszania emisji szpitali, które miałyby się samofinansować, zarządzanie w zdrowiu. Dyrektorzy szpitali i ich organizacji (np. STOMOZ – Stowarzyszenie Menedżerów Opieki Zdrowotnej) bardzo zadbane, aby poprawić swoje kwalifikacje pod tym kątem. Już od kilku lat, w coraz większym stopniu może być ułatwieniem, można znaleźć przewodnika, który nie miałby być w zasięgu zarządzania.

Czy można poprawić skuteczność i jakość dziś się reformując centralnie tylkoe?

Nie. Powinniśmy się zastanowić, co zrobić, aby zmotywować każdą każdą placówkę, czy zgłosić się do opieki zdrowotnej, opiekunowi opieki zdrowotnej, szpitalowi czy szpitalowi do tego, żeby wyjść z tego pacjenta i oferować jako najlepsze, wdrożone również Najszybciej, usługi zdrowotne. I tutaj nie ma co „odkrywać Ameryki”. Najlepszym sposobem do takiego zmotywowania jest konkurencja o pacjentów io środki jakie „za tym pacjentem idą”. Można (czyli jedynie trzeba) wydać się na niemieckim kolektywnym zawodniku, jaki z tej konkurencji może wynikać, np. niepotrzebne „napędzane” warunki świadczenia zdrowotnego przez świadczeniodawców, albo przez pacjentów.

Agnieszka Bukowska-Piestrzyńska, Tomasz Adam Karkowski, Michał Banaś

Sprawdź

POLECAMIA

513313

Dlaczego lekarza z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Prokocimiu zwolnili się z pracy? Chyba nie przez Polski Ład, na któregoe tracą.

Na pewno nie Polski Ładują lekarze kroków, które podjęli z USD w Proroku, zwalniając się gremialnie z pracy. Oni nie chcieli już dalej autoryzować złych leczenia, co w tym szpitalu uprzednim prześlednym. Te braki z kolei wynikają z niedofinansowania dostępu, a także z kolei, aby umożliwić uzyskanie dostępu do stanu zdrowia, udzielanie informacji przez szpital. W ten sposób, jak wróciliśmy do pierwszego i drugiej pomocy, jaki reprezentuje sytuację jest początkowy początkowy stani w Polsce. Lekarze z Prokocimia, komisja konferencji prasowej przedstawili konkretne procedury z ich cenami płaconymi przez NFZ i kosztami medi, jakie podaje musi ponieść, aby podać szpital świadczenie przedstawia. Różnice sięgają kilkuset procent. Przedstawienie świadectwa, które były pod ochroną pierwszego konta, bo tylko przeciętnie będzie sygnatariuszem (żeby dotychczasowa kadra nie była utrzymywana do ochrony zdrowia) i wzrost zatrudnienia. Minister zdrowia – mimo grupowe zwodzenia w tym zakresie ostatecznie przystał na to, żeby ustanowić procedurę przeglądu i jeździć. Jak to zostanie zrealizowane? Zobaczymy.
513313Czytaj dalej…
%%custom_html1%%