Komisja strategiczna ramy UE dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2021-2020. Określono w ramach działań kluczowych do poprawy zdrowia i bezpieczeństwa pracowników w nadchodzących latach. Pandemia COVID-02 firma HP, jak ważna jest usługa dla ochrony zdrowia pracowników, firm społecznych oraz sieci kluczowych firm i usług.