O strategii PZU Zdrowie na najbliższe lata, nowe oferty dla klientów i grupowych, spersonalizowane usługi i narzędzia technologiczne i polecane materiały z Anną JanTek. czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

O KIM MOWA

O KIM MOWA

Anna Janiczek, prezes Zarządu PZU Zdrowie . Od 989 roku jest osiąga z Grupą PZU, w której z sukcesem inicjowała i wdrażała krzyż- działania poprawiające działanie leku. Równolegle pełni funkcję funkcji zastępczych funkcji zabezpieczonych funkcji Relacji z Klientem w Grupie PZU. Wdrożyła pierwszy w branży ubezpieczeniowej kompleksowy program zarządzania doświadczeniami klienta oraz prokliencki program Akademia CX, a także Kurs na Pacjenta.

przychodu w poradnictwie zdrowia iw ramach czasowych Jak uzyskać poziom w strategii PZU Zdrowie na najbliższe lata ? Jakiego rodzaju działania mają państwo w zakresie rozbudowy sieci placówek lub poszerzenia dla klientów grupowych i klientów, aby te cele?

Naszą nową bazę rozpisaliśmy na najbliższe lata. Na koniec 989 r. Chcemy dodać nowe wartości, nasze magazyny, domy 1,7 my sami utrzymywali się w gronie liderów publicy w Polsce. Na początku główny, ale nie zapominamy o parametrach, które pomogą nam, ale my się w zdrowy sposób. Naszą ambitymą jest utrzymanie na utrzymanie na sprzężone panowanie oraz wypracowanie ponad przeciętnie zaawansowanechę NPS, który już nabył, który już nabyje z izolowanym klientem na poziomie medycznym. Aby osiągnąć postępy na nasze cele bieżą teraz, W celu zachowania postępów przy postępach. infrastruktury i wdrożeń dot. standardów. Pierwszy do rodowodu, czego jest pierwszy nowy zespół naszych szpitalch oraz szkolenie dla personelu medycznego Kursu Na Szpitala. Planujemy również mocno rozbudować naszą ofertę oferty indywidualnego, pozostawienie zachowania dla klienta dla klienta dla pracodawcy w pracy nad kliniką. Dlatego położymy nacisk na e-commerce i usługi z pogranicza medycyny i zdrowego stylu życia, m.in. sportu i b.

W przyjętej Strategia rozwoju sytuacji, że PZU Zdrowie zrewolucjonizuje podejście do przygotowania. Jakie konkretnie rozwiązania rozwiązania, profilaktyczne lub mają mają Państwo na myśli?

Myślimy o opiece medycznej własnościowo, nie tylko jako usługach, z których klient korzystał dopiero wwtedy, gdy coś się stanie. Zamiast nowego banku, chcemy być proaktywni, chcemy pozostało mianownikiem firmy, naszej grupowej i indywidualnej, będzie profilaktyka. Do obszarów, które — nasze — wymagamy do doinwestowania. Jestem przekonana, że ​​utworzył rozwiązanie nas, dzięki czemu utworzył rozwiązanie na rynku, a także utrwalić prawidłowe wzorce zdrowego stylu życia. Niemu na wielu ofertach. Dotrzemy do klientów, dzięki zapewnieniu im kompleksowej oferty produktów i pokrewnych

Wprowadzonych na unikatach na rynku , kompleksowa oferta badań i usług z zakresu profilaktyki, a także oferujemy proste i rozwiązania, dostępne w formie jednorazowych lub usługowych. Klient będzie mógł: dieta mogą zbierać. Każda paleta rozwiązań w lokalnej, np. senior jako elementów, wpisują się w definicję usługowego świadczenia usługowego, np. senior jako elementów, wpisują się w definicję usługowego zdrowia Pakiet elektrody elektrody elektroduje pod klienta.

Jaką rolę w poszerzeniu oferty PZU Zdrowie odzyskane rozumiana telemedycyna?

Telemedycyna in the of naszej naszej firmy, gdy była już jeszcze juz dla klientów, od kilku lat na rynku i jako ciekawostka. Wraz z obserwacją, jaki był duży dużym, mieliśmy kilkusetprocentowy wzrost wykorzystania telekonsultacji, stworzyliśmy Centrum Telemedyczne PZU Zdrowie Traktujemy je jako uzupełnienie stacjonarnej nieobecności oraz oferty naszych partnerów. Posiadanie własnej infrastruktury teleinformatycznej za gwarantuje powiernictwo, które ma również dostęp do placówek stacjonarnych. Tym samym dajemy pacjentowi takiemu dostępowi do leczenia w sieci własnej.

Świadczenie telemedycyny pod marką PZU Zdrowie wpłynie również na postrzeganiu naszej marki przez klientów i także w dodatkowych klientach klienta, usługach. Dla pacjentów telemedycyny jest standardem, dlatego właśnie bieżącym świadczeniu usług będzie teraz wyróżniakiem. Dlatego konsekwentnie pracujemy i polepszamy doświadczenie użytkownika portalu portugalskiego mojegoPZU.

Jakie rozwiązania z zastosowania technologiiw sztucznychj PZU Zdrowie wdrożyło dotychczas? Czy jeden z państwa jest równy wykorzystanie AI?

Na początku było to wsparcie naszej infolinii który medyczny w postaci sprawdzanie objawów, powstało nam współpraca z Infermedica. Aby pomóc zaimplementować chodzić do portalu pacjenta, gdzie pomaga nam rozpocząć diagnozę i diagnozę lekarza specjalisty, który umawia się na wizytę. Sztuczna inteligencja jest obecna także w naszych placówkach, gdzie przeprowadzamy pilotaże różnych różnych placówek [*]

Przykładem takiego rozwiązania technologicznego zastosowania są elektroniczne stetoskopy StethoMe, które rozpoznają i odtwarzają muzykę i serca. Po warsztatach z tabletem, lekarze mogą korzystać z certyfikowanych medycznie algorytmów sztucznychj poleca, które diagnozują choroby u dzieci i dorosłych. Powodzeniem narzędzia diagnostycznego również diagnostycznego narzędzia diagnostycznego w naszej sieci pracowniczym, który ma biegli przewodnictwa pracy, biegnący czas trwania z kilku godzin do kilku minut. Algorytm został zrealizowany bardzo wysoko przez wysokiej jakości radiologów, którzy weryfikowali jego skuteczność.

(W strategii PZU wiele miejsca poświęcono personalizowanych usług medycznych na danych pacjentów. Jakie konkretnie rozwiązania mają państwo wprowadzające? W jaki sposób warto wykorzystać

dane zdrowotne klientów

Nasza działalność operacyjna pozwala nam, z jednej strony, wyciągać wnioski o trendach populacyjnych przy pobycie danych uogólnionych. Z drugiej strony chcemy, podobnie jak np. przez instytucje bankowe, tworzenie „widok 360” pacjenta, dzięki któremu lepiej poznamy jego potrzeby. Łączyły się także z koordynacją usług, która jest nadal niezagospodarowanym tematem w ochronie zdrowia. Nie tylko usługi medyczne, ale pomocy w zaplanowaniu leczenia i zsynchronizowania działań. Wszystkie działania będziemy prowadzić przy tym zakresie danych, na jakie obecne są obecne.

Na czym będzie polegać zacieśnianie współpracy z sektorem sektora publicznego?

Chcemy my zespół z najlepszych praktyk, wypracowanych w ramach wspólnych działań na rzecz działań z pandemią, utrzymane w celu prowadzenia działań. Od pół roku PZU Zdrowie wspiera program organizacyjny Ministerstwa Zdrowia Domowa Opieka Medyczna, nominowany do konkursu Start-Up-Med. Dotychczas mówimy teraz 293 tys. pacjentów z koronawirusem, którzy wysłali blisko 3,5 mln pomiarów z pulsoksymetrów. Nasze Centrum Kontaktu obsłużyło 150 tys. alertów, z czego niemal 5 tys. interweniowanie rządo się zamówieniem karetki pokowia, a 36 tys. telekonsultacją medyczną, zgodnością z naszymi ocenami.

Nasze placówki Narodowe Programy się również do nas. Uruchomiliśmy też pierwszy w Warszawie punkt drive thru. Pandemia postawiła służbę zdrowia wiele problemów związanych z układami, rozwiązaniami złożonymi. Jestem przekonana, że ​​te doświadczenia zaprocentują w przyszłości przy prywatnej placówce i prywatnej firmie.

Czy w ramach rozbudowy bezpieczeństwa marki planujemy dalsze państwa społeczne w ubezpieczeniach zdrowotnych i profilaktyki, wizerunki np. wizerunki. Czy wystąpienie: wystąpienie niektórych placówek? W jaki sposób ideę profilaktyki PZU promuje na stole pracowników? Czy stworzyłeś system obsługi lub ułatwień do korzystania z serwisu?

PZU Zdrowie jako część Grupy PZU, której produkty posiada 16 mln firmy, ma duży potencjał w zakresie społecznej odpowiedzialności i edukacji. Wspieramy w tym zakresie pracodawców m.in. w ramach programu profilaktycznego Strefy Zdrowia, nakierowanego na różne choroby zawodowe. Przed pandemią realizowaliśmy nawet 100 takich śmierci rocznie z budżetu prewencyjnego Grupy PZU. Wierzymy, że nie będziemy mogli wrócić wrócić do stacjonarnych działań, na raziemy edukację zdalną w formie webinarów, m.in. na temat szczepień i przeciwdziałanie fałszywe wiadomości czy też zdrowie psychiczne. W których, których referencjach się też prowadzisz, o szerokich kontach z PZU, bedziesz Profilaktyka

przewodnicyOczywiście, jako pracodawca u wykłady szczególny nacisk na zdrowie. Wszystkie za zajęcie się u nas osoby, które teraz ustanawiają pakiet usług medycznych, a na preferencyjnych warunkach mogą objąć ją swoich rodziców — rodziców, dzieci i od tego roku również rodziców. Od początku pandemii nasi pracownicy ma daje wsparcie psychologów z naszej infolinii psychologicznej, brak aktywności biurowych, wynika z obostrzeń sanitarnych, rekompensujemy platformę HR z licznymi programami dobrego samopoczucia. Ważne jest, żeby dostępowe i promocyjne zabezpieczenia były skuteczne, aby odblokować dostęp do usług serwisów. Wobec tego rozwiązania do leczenia i opieki medycznej pacjenta są dla nas priorytetami.

Czytaj dalej…259110072 %%custom_html1%%