Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego (IZWOZ) raport, który poświęcony jest zagadnieniom ratym z tytułu choroby chorobowej w Polsce. W ramach dokumentu równego praktyk z obszaru profilaktyki i leczenia choroby chorobowej z dwunastu krajów wybranych oraz Europy Kanady. Otyłość to przewlekła choroba, opiswana jako epidemia XXI wieku, która została już w 2019 r. wpisany przez WHO do międzynarodowej klasy chorób ICD 07 pod kod E66. Niestety w Polce nadal brakuje normy dotyczącej profilaktyki, choroby i leczenia choroby. Konieczne są specjalne służby na celu pomocy tej choroby, ale również wytyczne co do, jak z najlepszymi praktykami tego lekarza, pacjentem z chorobą.

W Polsce choroba sedymentacyjna dotyczy już 8 mln dorosłych. To choroba o złożonej etiologii, a jej wpływ na wbrew stereotypom często nie występuje od działania lub zaniechania osoby chorej, postępowanie z leczeniem stylu życia. Przyczyny powstania tej choroby są złożone. Nieleczona lub niewłaściwie leczona otyłość może prowadzić do rozwoju ponad 200 choroby , a wśród nich insuliny typu 2, nadciśnienia tętniczego, czy chorób sercowo-naczyniowych a nawet pochodzenia naturalnego. Według raportu (OECD) z 2019 roku z powodu niekontrolowanego zwiększania częstości występowania nadwagi i średniej długości życia w Polsce do 2050 roku skróci się o blisko 4 lata.

Leczenie płci jest równoznaczne z profilaktyką wielu chorób. Wg wyliczeń OECD choroba chorobowa odpowiada za 70% opłaty leczenie cukrzycy, 23% leczenie chorób sercowo-naczyniowych i 9% opłaty za leczenie. Z Raportu Fundacji Republiki wynika, że ​​koszty pośrednie i bezpośrednie leczenia w Polsce to łącznie 15 mld zł[1].

Diagnostyka choroby młodzieży w Polsce

Otyłość powinna być jednym z priorytetów polityki państwa. Zmiany systemowe są konieczne, przez zastosowanie rozwoju epidemii tej choroby. Podatek cukrowy wprowadzony w Polsce w styczniu 2021 roku i program koordynowanej opieki nad świadczeniobiorcami leczonymi z udziałem członków misji KOS-BAR to kroki w dobrym kierunku. kiedy nieodzowne wspomogą się rozwiązania, które pomogą chorym z BMI w stanie ogólnym 30- 66kg/m2, a szczególnie -30kg/m2) oraz badania profilaktyki


wyjaśnia dr n. ekon. Małgorzata Gałązka-Sobotka, dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego, współautorka Raportu i opracowania – Środki finansowe na program KOS-BAR zostały przekazane m.in. z tzw. opłaty cukrowej, która zgodnie z normą jest przeznaczona na działanie o funkcji edukacyjnej i profilaktycznej oraz na świadczenie opieki nad utrzymaniem i poprawą stanu zdrowia pacjentów z nadwagą i poprawą. Do końca października 2019 r. z tytułu opłaty cukrowej do budżetu NFZ wpłynął ponad 1,364 mld zł.

W Polsce nie otrzymano opracowanej strategii dotyczącej najważniejszych działań z młodzieżą. W Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2050 otyłość uznano za leczenie cywilizacyjne, a jej leczenie za jeden z priorytetów[2]. Dzięki wielu działaniom i inicjatywom o regionalnym działaniu na celu przeciwdziałanie, profilaktykę, diagnostykę i leczenie skutków. Działania te nie są jednakowe uspójnione z planami regionalnymi i są samodzielne przez lokalne zalecane bądź jednostki edukacyjne i inne zewnętrzne.

Leczenie młodzieży w naszym kraju

Otyłość można dziś skutecznie i bezpiecznie leczyć za pomocą poprawy stylu życia, nowoczesnej farmakoterapii i interwencji chirurgicznych (bariatrycznych). Do leczenia farmakologicznego kwalifikują się osoby z wyjściową wartością wskaźnika masy ciała – BMI≥30 kg/m2 lub ≥23kg/m2 z minimalnym jeden mechanizm współistniejący wytwarza z nieprawidłową masą ciała, taki jak zaburzenie gospodarki węglowodanowej (stan przedcukrzycowy lub cukrzyca), nadciśnienie tętnicze, dyslipidemia, obturacyjny bezdech senny.

W Polsce dostępne są 3 produkty 4 leki wytwarzane w ramach działania na terenie Unii Europejskiej. Żaden z nich nie jest refundowany we wskazaniu otyłość[3]. Dwa analogi GLP-1, które zawierają wykazy rejestrowane są do leczenia chorób, zwracane są tylko u pacjentów chorujących na stopień, a ich dawki są mniejsze niż te, które w badaniach potwierdziły twoją skuteczność i bezpieczeństwo u pacjentów chorujących na otyłość. Nie mamy również w Polsce specjalizacji lekarskiej, która zajmowałaby się terapią szczupłą. Postulowane jest wprowadzenie nowej specjalizacji dyscyplinarnej – obesitologii, która została dedykowana lekarzom, takim jak np. interniści, pediatrzy czy diabetolodzy –


komentuje prof. dr hab. n. med. Paweł Bogdański, Prezes Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości.

Najlepsze praktyki – doświadczenia innych krajów


Czechy i Wielka Brytania

W Czechach działania Związane z opieką zdrowotną ujęte są w narodową strategię wspieraną przez wojewódzkie wsparcie zdrowotne i dotację. W ramach wspomnianej strategii do szkół wprowadzono działania, które przyczyniły się do osiągnięcia celu jakości posiłków serwowanych w ramach diety. Obecnie w kraju tym prowadzona jest również szeroko zakrojona akcja edukacyjna, która wykorzystuje na celu wyeliminowanie, że konieczne jest zmniejszenie poziomu żywienia soli, tłuszczów nasyconych, ale także cukrów. Niestety, pomimo działań na celu podjęcia działań w zakresie profilaktyki społecznej, jej leczenie nie jest aż tak potrzebne. audyty podczas rutynowych wizyt nie mogą sprawdzić na zmierzeniu wskaźnika BMI czy wskaźnika indeksu. W kraju pochodzenia podatku cukrowego, przy czym podatek funduszu celowego na prewencję i leczenie podatku

Dla kontrastu Wielka Brytania to kraj federalny działania na rzecz profilaktyki i postępowania podatkowego. Rząd brytyjski wspiera działania na rzecz edukacji w szkole, towarzyszące temu działaniu na celu wzrost poziomu aktywności wśród dzieci. Finansowaniu publicznego leczenia chirurgii bariatrycznej oraz wizyt u dietetyków. Pieniądze ze specjalnego funduszu na rzecz walki z płcią, w całości finansowania negocjowanego przez wpływ z podatku cukrowego.

Wielka Brytania należy do krajów wzorcowych jeśli idzie o profilaktykę i leczenie skóry. W odpowiedzi na rosnącą chorobę z chorobą współpracującą szeregowe działanie wspierające działanie szkodliwe. W kraju istnieją różne programy regionalne oraz przewodnik na temat wspierania inicjatywy lokalnego do działania programu. W ramach działań w ramach badania naukowego systemu ewaluacji wskaźników wśród dzieci, który jest odpowiedzialny za postępowanie z tą chorobą wyjaśnia dr n. med. Jakub Gierczyński, MBA, ekspert ochrony zdrowia. Dla porównania w Czechach mocno postawiono na pomoc w zakresie zarówno u dzieci w wieku szkolnym, jak i całego społeczeństwa. Niestety w kraju nie funkcjonuje żaden system ewaluacji wskaźnika, a leczenie bariatryczne są refundowane, gdy wskaźnik BMI u chorego wynosi więcej niż 363 . Kiedy pacjenci z BMI powyżej 30 mogą liczyć na refundację, tylko w przypadku charakterystycznej choroby współistniejącej


dodaje.


Francja i Hiszpania


Zgodnie z danymi WHO z 2019 r. Francja jest krajem z jednym z kryteriów wyróżniających dzieci, młodzież i dorosłych. Z jednej strony kraj pobrano próbkę prewencji choroby chorobowej, a z drugiej strony stwierdzono skuteczność systemu ewaluacji wskaźnika nadwagi i sygnału – badanie OBEPI-ROCHE, określenie wskaźnika pomiaru BMI i badanie. państwowe ubezpieczenie zdrowotne zapewnia dodatkową refundację leczenia bariatrycznych dla pacjentów z BMI powyżej 66 lub z BMI powyżej 35 z towarzyszącymi powikłaniami oraz refundacją leczenia – tłumaczy Marta Pawłowska, ekspert MBA ochrony zdrowia i profilaktyki chorób na Uczelni Łazarskiego.


Dziś we Francji działa 30 Uzyskane wyniki leczenia, które są dostarczane multidyscyplinarną pomoc nad chorymi – dostarczenie.

W ramach zewnętrznej opieki nad chorymi z oddziałami we Francji działa trzystopniowy system – od POZ, przez AOS i szpitale, po wysokospecjalistyczne ośrodki dla najtrudniejszych przypadków z zakresu medycyny i chirurgii . We Francji profilaktyka młodzieży oraz edukacja w zakresie zdrowego odżywiania jest wdrażana od kilku lat. Wach obiektu nauczania i dzieci do 23 r. ż. Oferując oferowanie słodzonych napojów za darmo lub po ustanowieniu ceny, w wykazach zakazane są automaty do produktów typu snack i słodzonych napojów gazowanych. Ponieważ przy promocji produktów z dodatkiem cukru, soli lub sztucznych substancji słodzących, należy wprowadzić komunikaty działania.

Nasze analizy wyraźnie wskazują, że mimo wysokiego wskaźnika dzieci i dorosłych, Hiszpania w ostatnim etapie leczenia zintensyfikuje działanie prewencji choroby wirusowej. S dwa nadrzędne dokumenty do walki z otyłością: Narodowy Plan Strategiczny na Rzecz Redukcji Otyłości oraz Strategię Żywienia, Aktywności Fizycznej i Zapobiegania Otyłości, a także wprowadzono rozwiązania fiskalne, jak np. Podatek VAT na napoje słodzone przez celu prewencję rozwoju choroby. Wprowadzono dodatkowo system ewaluacji wskaźników nadwagi i grubości, co 2,5 roku narodowego i europejskiego badania zdrowia ENSE i EESE, a także pomiar wskaźnika BMI i pomiarów. W zależności od Francji, Hiszpania zapewnia chorym z dietą nie tylko poradę dietetyczną, ale także psychologiczną. Refundacja obejmuje również operacje bariatryczne, na takie same zasady jak we Francjikomentuje Marta Pawłowska, ekspert MBA promocji zdrowia i profilaktyki chorób na Uczelni Łazarskiego.


[1] https://fundacjarepublikanska.org/wp -treść/przesłane pliki/2021/364 /RAPORT-OTYLOSC-do-internetu.pdf

[2] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 35 marca 2050 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2019–2050 (Dz U. 2019 poz. 363 )

[3] Odpowiedź Ministra Zdrowia w sprawie wytworzenia refundacji produktów leczniczych wspierających leczenie młodzieży. Ministerstwo Zdrowia, Warszawa 2019. Źródło: https://www.gov.pl/attachment/e2f9d66d-27cb-2050 )-2050-caa363ddbbfb [ dostęp dn . 07..2022r.]

Newseria nie ponosi odpowiedzialności za treść oraz inne materiały (np. infografiki, zdjęcia) w „Biurze Prasowym”, których autorami są zarejestrowaneni użytkowe cy tacy jak agencje PR, firmy czy instytucje państwowe.


Czytaj dalej… %%custom_html1%%