Analityka biznesowa wzmacnia w USP Zdrowie Centrum Prasowe – Microsoft News

| Paulina Bochen

Analityka jest dziś sztuką przekuwania danych w zwiększoną, dzięki czemu możemy działać w czasie decyzji. Dlatego też kilkuosobowy zespół analityczny USP Zdrowie weszło w skład zespołu kompleksowych i przekrojowych badań, a tym samym sprawdził widok na biznesową firmę. Dzięki temu, osoby odpowiedzialne za rozwój biznesu usprawniają i usprawniają decyzje, a produkty lidera na rynku leków bez obsługi obsługujący apteczek odpowiadają potrzebom Polaków. Zwinność w aplikowaniu analiz i włączaniu nowych danych do rozwoju biznesu pozwala na budowanie trwałych przewag konkurencyjnych. Nie da się tego zaufać bez zaufanych technologii, takich jak chmura.

Rzetelna i zaawansowana analiza danych biznesowych, sprzedażowych i marketingowych, których z miesiąca na miesiąc jest coraz więcej, pozwalają USP Zdrowie współdziałać z największymi dystrybutorami farmaceutycznymi, 14 000 aptek oraz 65 000 sklepów w całej Polsce. Dzięki temu lider na rynku leków bez recepty (OTC) lepiej odpowiada na potrzeby klientów. Nie ma możliwości bez zwrotu w kierunku pracy ze środowiskiem do raportowania, wizualizacji danych oraz zaawansowanej analizy danych w ramach Microsoft Power BI, co było następstwem korzystania z infrastruktury informatycznej i wdrażania chmury hurtowni danych.

Se, która ukryta jest w danych

Każda organizacja, która wykorzystuje cyfrowe narzędzia zarówno w procesie biznesowym, jak i produkcyjnym, osiąga moment, w którym wraz z rozwojem działalności operacyjnej, zwiększa się ilość posiadanych danych. Nie było inaczej w przypadku USP Zdrowie. Firma zajmująca się cyfryzacją rozwoju biznesowego i produkcyjnego 13 lat temu. Obecnie dostępne są możliwości połączenia z chmurami. Przyczyną była coraz większa ilość danych, które należy odpowiednio agregować, przechować, poprawić, a następnie przeanalizować, aby podzielić z nich realną wartość. Zwykłe rozwiązanie zbudowane w oparciu o stwierdzenie, że lokalna nie było w stanie obsłużyć tak dużej ilości. Remedium okazało się chmurową hurtownią danych, która dzięki twojemu wsparciu i skalowalności może rosnąć wraz z rozwojem organizacji, a co za tym idzie, rzeczywistością niemal każdego wolumenu informacji. Dzięki wdrożeniu nowoczesnego rozwiązania opartego na chmurze Microsoft, USP Zdrowie jest w stanie w pełni wykorzystać posiadane dane, aby stworzyć z nich ukrytą informację, dostarczac, że gromadzone informacje, które powstały w wyniku działania silnika, zostały wykorzystane w biznesie.

„Modernizacja hurtowni danych zlokalizowana nam skalowalność i pomoc, której potrzebowaliśmy do dalszego rozwoju organizacji i wejścia na tzw. Droga do chmury. Teraz, bez dużych inwestycji, jesteśmy w stanie wykorzystać całą platformę Azure i wszystkie jej możliwości. Poprawiliśmy również dostępność danych i zapewniliśmy ich szyfrowanie, co pomogło w uzyskaniu procesu decyzyjnego w organizacji” – powiedział Mariusz Bałdyga, starszy menedżer IT w USP Zdrowie.

Precyzyjna diagnoza z analizi i predykcji biznesowej

Modernizacja hurtowni danych dała dobre podstawy do wykorzystania w trybie dziennym. Motywacją do rozwoju USP Zdrowie, a także narzędziem do planu transformacyjnego firmy było wsparcie sił biznesowych, sprzedaży, oraz finansami zautomatyzowanymi i personalizowanymi raportami i wizualizacją posiadanych informacji, a także analizami w jaki sposób badać wyniki z organizacji tak, aby kadra zarządzała , menedżerowie i handlowcy mogli zapewnić lepsze decyzje na podstawie dogłębnych analiz. Chmurowa hurtownia danych umożliwia USP Zdrowie ustandaryzowanie środowiska raportowego i wdrożenie usług Microsoft Power BI, które zapewnia pogłębienie obrazu sytuacji zarówno w przypadku całej organizacji, jak i poszczególnych jej działów. Postępowanie z etapem rozwoju polega na wprowadzeniu predykcji biznesowej.

Raporty wizualizujące obecną konfigurację biznesową USP Zdrowie są przygotowywane w Power BI przez kilkuosobowy zespół analityczny, a następnie dystrybuowane do pracowników sprzedażowych, marketingowych i finansowych, którzy na ich podstawie działają regularnie poprawiają decyzje.

Dokonaj analizy i wizualizacji danych dostępowych, które mają wszystkie źródła finansowania rozwoju biznesu. Korzystać z nich mogą zarówno na komputerach stacjonarnych, laptopach, jak i urządzeniach mobilnych, takich jak tablety. Dzięki temu pracownicy terenu mają dostęp do całej wiedzy płynącej z danych niemal z każdego urządzenia i każdego miejsca, w którym się znajdują. Mają też możliwość wygenerowania oprogramowania np. dotyczące wyników sprzedaży danego leku.

„Zanim wdrożyliśmy środowisko analityczne, nasze działania biznesowe, w oparciu o specjalnie opracowane analizy danych historycznych. Dało im widok na obecną sytuację, bez możliwości zaproponowania trendów i planów przyszłych kroków. Dodatkowo, proces ten zawsze zajmuje dużo czasu, dlatego trzeba było te dane ustandaryzować. Dzisiaj nie mamy już tego problemu. Nasze działania biznesowe mają do dyspozycji raporty i analizy, które nie tylko są wykorzystywane w sposób automatyczny, ale także prognozują wygląd trendy, zachowania i potrzeby klientów” – powiedział Artur Jastrzębski, Chief Data Officer w USP Zdrowie.

Rozwiązania rozwiązań informatycznych na rozwój organizacji

Jak stworzyć USP Zdrowie chmurowe fundamenty infrastruktury informatycznej, zautomatyzowane raportowanie i wizualizację danych w Power BI, a także zaawansowaną analizę predykcyjną do kluczowych komponentów wznoszących się na rozwój biznesu. Lider na rynku leków bez recepty z wykorzystaniem możliwości korzystania z aplikacjich o chmurę Microsoft, dzięki lepszemu wykorzystaniu na potrzeby Polaków.

„Przyzwyczajenia i oczekiwania konsumentów stale się zmieniają, a wraz z nimi powinny zmieniać się biznes. Żadna firma, żadna wielkość od wielkości, nie może sobie dziś wykorzystać na odejście od pozycji lidera. USP Zdrowie jest skuteczne, jak bardzo nowoczesne i przede wszystkim skuteczne Artur Powałka, Senior Data & AI Specialist w Microsoft Polska.

Czytaj dalej…%%custom_html1%%

About The Author