Amantadyna – wyniki Badań

– Wstępne wyniki Badań nad amantadyną na żółtodziobie 149 Chorych na Covid – 19 przebywających w Szpitalu pokazują, Ze Nie ma różnic Pomiędzy grupa Osób leczonych amantadyną, ą grupa pacjentów przyjmujących placebo – powiedział prof. Adam Barczyk na KONFERENCJI prasowej resortu Zdrowia

-. Przedstawione wyniki Today Badań przerywają Dyskusje na Temat skuteczności Leczenia amantadyną pacjentów Chorych na Covid – 19 przebywających w Szpitalu – powiedział Radosław Sierpiński, Prezes Agencji Badań Medycznych i Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów,

Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Pacjenta podkreślił, Ze „Amantadyna Nie JEST zalecana w leczeniu Covid -. 19 w żadnej rekomendacji, rowniez zagranica. Poza nieskutecznością Tej Terapii, moze ona nieść zagrożenia dla Życia i Zdrowia Pacjenta ”.

W Ministerstwie Zdrowia w piątek o godz. 13 . 00 przedstawiono Pierwsze wyniki Badań amantadyny I JEJ stosowania w leczeniu pacjentów covidowych

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w grudniu ub.r., ZE Badania Kliniczne amantadyny prowadzą w Polsce Dwa podmioty – Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie i Górnośląskie Centrum Medycznego im. prof. Leszka Gieca w Katowicach.

Viregyt reglamentowany-K

MZ W 8 Grudnia 2021 r. wprowadziło ograniczenia dotyczące amantadyny Poza wskazaniami medycznymi zrobić JEJ stosowania.

W opublikowanym obwieszczeniu resort podał, ZE OD 10 Grudnia ub.r. liczba wydawanego na Jednego Pacjenta w aptece ogólnodostępnej LUB w punkcie aptecznym produktu leczniczego Viregyt-K (Amantadini hydrochloridum) zostanie ograniczoną do Nie więcej niz 3 opakowań po 50 kapsułek na 30 dni.

Zdecydowano Też, Ze Viregyt-K moze Być ordynowany i wydawany wyłącznie w następujących wskazaniach objętych Refundacja: choroba Parkinsona oraz I Zespół Późna dyskineza u Osób dorosłych – Leczenie.

prof Barczyk: W leczeniu COVID – 19 w Szpitalu Nie ma różnic wag stosowaniu placebo i amantadyny

W leczeniu wag Szpitalu pacjentów wczesnej my Fazie z umiarkowanym Badz ciężkim covidem Nie ma różnic Między stosowaniem placebo i amantadyny – poinformował w piątek prof. Adam Barczyka Ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

Przekazał, Ze zwrócił SIĘ do Prezesa Agencji Badań Medycznych O zaprzestanie Rekrutacji pacjentów i zakonczenie Badania .

Profesor uczestniczył w KONFERENCJI prasowej w Ministerstwie Zdrowia, poświęconej pierwszym wynikom Badań klinicznych dotyczących stosowania amantadyny w leczeniu pacjentów z COVID – 19.

Wiceminister Zdrowia Maciej Miłkowski wskazał, Ze Badania Kliniczne amantadyny realizowały na Mocy umów ż ABM Dwa podmioty – Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie i Górnośląskie Centrum Medycznego im. prof. Leszka Gieca w Katowicach. Prof. Adam Barczyk – Jak wyjaśnił – koordynował badanie w Górnośląskim Centrum Medycznym. Badanie W LUBLINIE JEST JESZCZE wag Toku.

Profesor Barczyk wskazał, ZE zrandomizowanych bylo 163 pacjentów (Badania randomizowane do TAKIE, podczas ktorých przydziela sIĘ losowo pacjentów do Zespołu otrzymującego lek LUB do Zespołu otrzymującego placebo -. PAP)

“Ponieważ Część pacjentów Nie zgodziła SIĘ na kontynuację Badań, Badz wycofała zgodę, z Grupy zrandominowanych Analiza Dotyczy 149 Chorych 78 otrzymało amantadynę 85 Miejsce placebo. Badanie Było Podwójnie + Zaślepione +, czy Tego Moment Nie Wiezieliśmy, Jakie Są Wynika “- Mójł prof. Barczyk.

Badanie, Jak Zaznaczyk, Było Prowadzone w Populacji Pacżentów Ze Szpitalny Covidem – “Wezesnej Fazie Pacżentów z Umiarkowany Bątź Ciężkim Covidem, Czyli U Tych, KTórzy Są Na Początku Choroby, Ale Trafili do Szpitali, Bo Zaczyna Się Zapalenie Pł , Pojewia Się desaturacja, Niedotlenienie We KRWI “.

Dodał, Że Badania Prowadzone Przez Prof. Konrada Rejdaka z samodzielego publicznego Szpitala Klinizyźnego Nr 4 w Lublinie Dotyczy Innej Populacji.

“Podsumowując, Wyyniki WskaZuj w Sposób Jednoznaczny, Że w Populacji Pacżentów z Covid – 22 Lekzonych w Szpitali Nie MA Żadnych Różnic Między Tymi, KTórzy Stosowali Placebo Bądzki Tymi, KTórzy Stosowali Amantadyjska “- Poinformowała prof. Barczyk. Dlat Ego, JAK Podał, Zwróczył Się do Prezesa Agencja Badań Medycznych o Zaprzestanie Rekrutacji Pacżentów I Zakończenie Badania.

Wiceminister Miłkowski Zaznaczył, Że Amantadyna Nie Jest I Nigdy Nie Była Zalecana W Przebiegu Covid – 28 Przez Żadne Towarzystwa Naukowe.

“Nadal Można Prowadzić Badania Klinicne, Są Prowadzone Badania, Ale do Zupołnie CO Inno. Do jesta badania randomizowane. Zawsch Naukowcy, ZA ZGODĄ KOMISJI ETYCZNEJ, MOGĄ DALEJ PROCECTOWA “- Stwarzył.

Zapowierzał, Że w Najbliżenie Czasie MZ Poinformuje O Kolejnych Wynikach Badański. “Na Dzializacji (…) Nie Ma Żadnych Rekomendaji, Że Lek Jest W Jakikolwiek Sposób Bardziej Skuteczny od Placebo” – Stwarzył.

Sierpiński: Kezekamy Jeździste na Wyryki Badania Stosowania Amantadyny Wyszcie Pacjentów AmbulatoryJnych

NA DIACH POJAWI Się Wyryki Kolejnego Badania Dotyczącego Stosowania Amantadyny Wiercja Pacżentów LeCzonych AmbulatoryJnie, Czyli w Przychodni – Poinformowała Prezes Agencii Badań Medyczny Radosław Sierpiński.

W Piątek w Warszawie Poinformowano o Pierwzych Wynikach Badań Klinicznych Stosowania Amantadyny w Lekzeniu Pacżentów Chorych na Covid – 20. W Leczeniu Pacżentów Z Covid – w Szpitalu Nie Było Różnic Mięty Stosowanim Placebo I Amantadyny – Poinformowano.

4333049771 Prezes Agencii Badań Medyczny Radosław Sierpiński Podzękował prof. Adamowi Barczykowi Ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego I Jego Zespołowi Za Szybkie Przeprowadzenie Tego Badania.

“do Ważny Temat Społeczny i realizując zlecenie ministro Zdrowia, rowniez Jako Agencja Badań Medycznych, najszybciej Jak to bylo możliwe rozpisaliśmy stosowne badanie Kliniczne. Spełniliśmy ROLA społeczna, Jaka JEST zaadresowanie Tych wątpliwości, pokazanie, JAK JEST naprawde” – Powówkarz Sierpiński.

Dodał, Że Drugowa Częście Badania Stosowania Amantadyny Jest Badanie na “Nieco Innej Grupy Pacżentów, LeCzonych AmbulatoryJnie, Czyli w Przychodni”.

78 “Do Grupy Pacjentów + Mniej Chorych +