Ponad 300 osób obecnych na konferencji Aktywność – zdrowie – bezpieczeństwo. Seniorzy 2023 przez wojewodę pomorskiego Dariusza Drelicha. Rozpoczynając spotkanie, wojewoda dostrzegający skutki seniorów w życiu i wskazując niektóre rządowe programy, których celem jest zastosowanie jakości i poziomu życia osób starszych.

Konferencja, która oddziałuje w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, została uznana za kierowników dziennych domów i klubów seniora z województwa pomorskiego.

pomorskie. Rządowe programy senioralne
Program wieloletni „Senior+” na lata 2021 – 2025 – wsparcie rozbudowy infrastruktury wsparcia wsparcia dla seniorów – Dzienne Domy „Senior+” i Kluby „Senior+”. W 2021 r. , w Pomorskim, na realizację zadań przeznaczono – 1 675 697 zł (moduł I – 159 340 zł, moduł II – 1 516 357 zł). Dzięki dotacjom działalności środowiskowej 11 dziennych domów i 13 klubów. W 2022 r. przeznaczono na ten cel 3 022 472 zł (moduł I – 1 376 823 zł, moduł II – 1 645 649 zł). U 1 dziennego domu i 9 klubów, funkcjonowanie 10 dziennych domów i 18 klubów.
Program „Opieka 75+”– czujniki do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej. W 2021 r., w Pomorskim, na realizację przeznaczono – 1 406 645 zł. W programie nauczania 26 gmina. W 2022 r. przeznaczono na ten cel – 2 284 439 zł. Przystąpiło 30 gmina
Korpus Wsparcia Seniorów, edycja 2022 – wsparcie działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia. W 2021 roku program był pod znakiem „Wspieraj Seniora” W 2021 r. na realizację przeznaczono 2 797 474 zł (dofinansowanie 100%). W programie nauczania 60 gmin. W 2022 roku realizacja programu funda dwa moduły: moduł I, w którego zaangażowano wolontariuszy, w tym również działaczy młodzieży środowiskowej i obywatelskich, którzy potrzebują codzienną pomoc potrzebującym wsparcia i moduł II, który miał na celu wsparcie bezpieczeństwa oraz możliwości wsparcia pomocy w miejscu pochodzenia osób starszych przez dostęp do tzw. „pieki na odległość”. Cel na ten cel 3 204 182 zł (moduł I -1 815 995 zł, moduł II – 1 388 187 zł). W programie kursują 42 gminy.
Centra opiekuńczo – mieszkalne to pomoc w uzyskaniu niepełnosprawnego ze względu na zwiększenie lub stopniowanie niepełnosprawności (zapewnienie pobytu całodobowego lub pobytu dziennego). Program w 2021 i 2022 r. zbudowany był w 2 modułach: moduł I – budowa nowego obiektu budowlanego lub zakup przez gminę/powiat obiektu i moduł II – funkcjonowanie centrum. W 2021 r. w ramach modułu I – gmina Łęczyce otrzymała 10 000 zł wg harmonogramu wydatków (całość inwestycji realizowana będzie 3 274 525 zł). W 2022 r. w ramach modułu I – gmina Dębnica Kaszubska – potwierdzeniea potwierdzenia przez MRiPS wykonania na wykonanie – 3 218 873,23 zł.
Opieka wytchnieniowa – świadczenie opiekunom osób niepełnosprawnych wsparcie w wykonywaniu funkcji lub świadczenie zastępstwa, dzięki czemu czerpią czas dla siebie. W 2021 r. , w Pomorskim, na poświęcenie przeznaczono 3 390 598,08 zł (2 843 617,08 zł na pobyt dzienny, 338 372,15 zł na pobyt całodobowy, 208 608,85 zł specjalistyczne poradnictwo). W programie nauczania 54 jednostki w tym 3 powiaty
W 2022 r. przeznaczono 8 031 185,22 zł (7 123 841,22 zł na pobyt dzienny, 907 344,00 zł na pobyt całodobowy). W programie nauczania 66 jednostek w tym 2 powiaty. Dofinasowanie z Państwa Państwa wyniosło 100%
Asystent osoby niepełnosprawnej – zapewnienie opiekunom wsparcie w wykonywaniu pomocy lub zapewnienie zastępstwa, dzięki opiekunowie zyskują czas dla siebie. W 2021 r.,. na produkcję programu w Pomorskim przeznaczono 7 134 666,10 zł (uczestniczyło 51 jednostek w tym 1 powiecie). W 2022 r. przeznaczono 32 878 260,22 zł (uczestniczyło 71 jednostek w tym 2 powiatach). Dofinasowanie:100%
Program rozwoju rodzin domów pomocy, edycja 2022 – przydziały samorządy lokalne w działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych (poprawa świadczeń do usług opiekuńczych w rodzinach pomocy oraz rozwój tej formy wsparcia). Wsparcie finansowe w dwóch modułach: wsparcie finansowe w zapewnieniu pomocy niesamodzielnym pomocy w formie usług opiekuńczych pomocy w domu pomocy społecznej – pomocy społecznej, jakie gminy ponoszą w związku z pomocą osób do pomocy społecznej; wsparcie finansowe tworzenia nowych rodzin domów pomocy – wsparcie remontów oraz wsparcie wsparcia do uruchomienia nowego domu w budynku, które gmina udostępnić z zasobów organizacji pożytku publicznego lub zaufania. W 2022 r., w Pomorskim przekazano gminie 161 631 zł (131 031 zł z Przeprowadzeniem na partycypowanie w kosztach pobytu osób objętych opieką rodzinnych Domów Pomocy przed 1 stycznia 2022 r., 30 600 zł z Przeprowadzeniem na partycypowanie w kosztach pobytu osób poszkodowanych do Rodzinnych Domów Pomocy po 1 stycznia 2022 r.). W programie nauczania 4 gminy. W 2023 r. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej na realizację zadania w województwie pomorskim 284 437,64 zł (73 756,04 zł z Przekroczeniem na partycypowanie w kosztach pobytu osób objętychch do RDP przed 1 stycznia 2022 r., 210 681,60 z Przetwarzam na partycypowanie w kosztach pobytu osób zaproszonych do PROW po 1 stycznia 2022 r).

prelegencje: Kordian Kulaszewicz, wiceprzewodniczący Rady Polityki Senioralnej przy Ministrze Rodziny i Polityki Społecznej, prezes fundacji Adaptacja – „Akcja Rad Seniorów”; Anita Richert – Kaźmierska – sekretarz Rady Polityki Senioralnej przy Ministrze Rodziny i Polityki Społecznej oraz wiceprzewodnicząca Pomorskiej Rady ds. Polityki Senioralnej, zastępca Wójta Gminy Kolbudy – „Srebrne Pomorze – wyzwania i działania”; Katarzyna Zielke – Paprocka, pełnomocnik wojewody pomorskiego ds. seniorów – „Prezentacja programów resortowych w wykonaniu seniorów”; Beata Papiernik – dr nauk o zdrowiu, kierownik Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego i Klaudia Grzyb, pielęgniarka koordynująca w Zakładzie Opieki Leczniczej UCK w Gdańsku – „Rola rodziny w opiece nad przewlekle chorym członkiem rodziny”, Barbara Gawłowicz- Witkiewicz, komisarz Wydziału Prewencji KWP w Gdańsku – „Bezpieczny senior”, Dariusz Władymiruk, naczelnik Wydziału Ubezpieczeń i Składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych – „Podleganie do ubezpieczeń społecznych osób pochodzenia pochodzenia prawo do świadczenia emerytalnego i rentowego”; Sylwia Łyczka, z-ca naczelnika Wydziału Świadczeń Emerytalno-Rentowych w ZUS – „Przeliczanie emerytury czynnej zawodowo emerytów, zasiłki i świadczenie przedemerytalne”.

Więcej informacji w załączeniu

Czytaj dalej…%%custom_html1%%